utgave nr 1 2002

Ikke yngling, ikke gamling men 80 år

Publisert Sist oppdatert

Ikke yngling, ikke gamling men 80 år

"Jan Herman Linge er sjøens svar på en Alvar Aalto, en Charles Earnes eller en Sverre Fehn". Fastslår Ole Rikard Høisæther i bladet Design. 28. januar fyller båtkonstruktøren og motstandsmannen 80 år. Stadig i god form.

Av Stein Kagge

Uansett hvor galt det går deg i livet, så husker du de gode sidene. Disse visdomsordene fikk tenåringen Jan Herman i gave fra sin far, krigshelten Martin Linge før far og sønn skiltes om morgenen den 9. april 1940, for aldri mer å se hverandre igjen. - Dette har jeg da erfart selv. Det er menneskelig å fortrenge det som er leit og glede seg over det som er godt, fastslo jubilanten da Båtmagasinet besøkte ham i desember.
Foreløpig har han ikke helt klart å fortrenge skuffelsen over utfallet av rettssaken mellom ham selv og Windy Boats A.s. om opphavsrettigheter. Idømte saksomkostninger på nærmere en million kroner var ille nok. Enda sterkere svir følelsen av at rettsvesenet begikk en urett da Høyesteretts kjæremålsutvalg blokkerte adgangen til å få lagmannsrettens dom overprøvd. Dette til tross for at Linge vant første runde i tvisten, ved at herredsretten i Skien ga ham medhold og tilkjente ham 1,5 millioner kroner i erstatning.
Av sin far lærte Jan Herman også at han aldri skulle gå på akkord, men kjempe for alt som var ham kjært. Ikke minst yrkesstoltheten.

Støtte av Arne Skauen

Da han, sammen med sin ektefelle Tuva, kjempet som ivrigst for å få båttegningen anerkjent og beskyttet som åndsverk, fikk han sterk støtte av blant andre Arne Skouen i Dagbladet. Skouen, selv en mann med en dypt personlig hengivenhet til så vel havet som til båten på bølgene, fastslo at hvis ikke båtdesign var en kunstform og tegningene et åndsverk, så var det mange utøvere av de såkalt frie yrker som måtte gå bort fra å betrakte seg som kunstnere og i stedet få status som håndverkere.
Båtkonstruktør - på engelsk naval architect eller yacht designer - er en yrkestitel Jan Herman selv opplever som noe diffus. En amerikansk kollega har selv beskrevet seg som en altmuligmann - en "jack of all trades, but master of none". - Dette er meget dekkende, fordi en båtdesigner er noe langt mer enn en formgiver med en viss teknisk innsikt, kommenterer Linge. Og tilføyer at en i hans yrkesgruppe også må være en allsidig håndverker, fra snekker og mekaniker til plastarbeider og seilmaker. Samtidig sjømann, for å forstå elementet - sjøen og havet.
- Hva er din tøffeste opplevelse ute på fjorden?
Han tenker seg litt om.
- Jeg har vært med på meget, men aldri vært utsatt for den virkelig store dramatikken, aldri vært redd. I likhet med mange andre har jeg funnet ut at du grunnstøter der du er best kjent, for der regner du med at du akkurat stryker over. Men som sagt - aldri dramatisk, bare litt flaut.

Heder og ære

Utfallet av rettssaken med Windy som motpart er en trist etappe i karrièren til denne formidable designeren av både seil- og motorbåter. Til gjengjeld har han så meget annet å glede seg over. I fjor ble Jan Herman Linge først utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden for sin fremragende innsats som designer. Dernest ble han hedret med det internasjonale seilerforbundet ISAF's gullmedalje for sin tilsvarende, like fremragende innsats i seilsportens tjeneste. Gullmedaljen ble overrakt ham under forbundets kongress av kong Harald, som selv var til stede, men så står da også medaljisten som kongelig hoffleverandør av seilbåter.
ISAF-kongressen bød for øvrig først på en skuffelse, deretter på en stor glede, i tillegg til gullmedaljen.
Den ene dagen besluttet man seg nemlig til å forlate Solingen som olympisk båt, for første gang siden 1968 skulle det ikke konkurreres om olympiske medaljer i denne klassen. Dagen etter besluttet imidlertid samme kongress at Ynglingen - denne mini-solingen på 21 fot, skulle bli ny OL-båt. Dette fordi Den internasjonale olympiakomitéen for første gang hadde gitt grønt lys for en kvinne-klasse.
At Ynglingen ble valgt, har ikke minst Norges dronning Sonja sans for. Sine regattatriumfer feiret den daværende kronprinsessen i nettopp ynglingklassen - og man skal vel ikke se helt bort fra at Norges dronning nå også blir denne båttypens høye beskytter?

Windy 22 og Fjordlingen hjertebarn

- Men hvilke motorbåter er jubilanten mest stolt over å stå bak?
- Nasty er en sak for seg. I tillegg er nok Windy 22 og Fjordlingen de motorbåtene jeg er aller mest stolt over å ha tegnet, fastslår Linge.
Erfaringene med motortorpedobåten Nasty var verdifulle for Jan Hermans videre utvikling som designer av raske fritidsbåter. Kolleger mener således å ha registrert visse "Nasty-gener" i opptil flere av hans senere konstruksjoner!
- Det viktigste med en båt er sjødyktigheten. At formen som skapes passer til de egenskaper man forventer slik at en båt som er tegnet for fart, raskt kommer opp i plan. Samtidig setter jeg det estetiske høyt, at båten også er vakker å se på.