utgave nr 11 2

Vinterklargjøring Del 2 - Vinterkonservering og teknisk gjennomgang

Publisert Sist oppdatert

Vinterklargjøring: Del 2

Vinterkonservering og teknisk gjennomgang

Det er viktig å ta seg tid til å gjøre vinterservicen på motoren grundig. Hvis man ikke er sikker på hvordan jobben gjøres, kan det være lurt å sette den bort til en fagmann.

Harald Berg, som driver HB Båt og Motor i Sarpsborg, mener det ikke er noe i veien for båteiere å ta vinterservicen selv, men han påpeker at det krever en del utstyr og at det er lett å glemme viktige ting.
- Erfaringsmessig viser det seg at å ta hele vinterservicen selv kan bli en kostbar affære på sikt hvis man ikke vet hva man driver med, men mye kan man gjøre selv, sier fagmannen.
Her er tipsene for de som vil gjøre mest mulig selv:

Teknisk konservering - trinn for trinn

Dette er din sjekkliste. Det du er usikker på bør overlates til en fagmann.
* Rense vannutskillere på drivstofftilførsel og skifte drivstoff-filter.
* Kontrollere kjølevannimpellerens sugeevne.
* Kjøre motor varm i ferskvann, kjøre inn frostvæskeblanding i saltvannsystem. La frostvæskeblandingen stå i motoren.
* Se over motoren utvendig etter eventuelle olje- eller vannlekkasjer.
* Kontrollere frysepunkt og kjølevæske i ferskvannskjølte motorer.
* Skifte motorolje og oljefilter.
* Kontrollere oljenivå på servostyringspumpe (hvis montert).
* Kontrollere drivstoffslanger for sprekker og lekkasjer.
* Kontrollere og eventuelt justere stramming på drivremmer.
* Smøre fettnipler på drev, utgående aksler og styring.
* Spraye motor utvendig med ”verktøy på boks” (WD-40/ CRC 6-66).
* Spraye elektrisk anlegg, sikringer, dørhengsler og dørlåser med ”verktøy på boks”.

På bensinmotorer gjelder i tillegg:
* Kontrollere tennplugger (skiftes etter behov).
* Kontrollere fordelerlokk, stifter, samt smøre opp kammen til stiften.
* Kontrollere og eventuelt justere stiftens kamvinkel og tenningstidspunkt .

Eventuelt på dieselmotorer:
* Kontrollere og eventuelt skifte luft og åndefilter.
* Kontrollere oljenivå på kompressor (KAD-motorer).

Drevservice (hvert 2. år):
* Utvendig vask
* Skifte olje og trykkontrollere drevet for å spore eventuell oljelekkasje.
* Skifte sinkanode ved behov.
* Smøre opp propellaksel samt andre bevegelige deler på drevet.
* Kontrollere propellakselens retthet (særlig på Duo Prop).
* Skifte knutebelg (Volvo Penta 280/290 hvert 2. år, Mercruiser hvert 7. år).
* Kontrollere impeller (Mercruiser Alpha drev)
* Ved behov, flekklakkere drevet utvendig.
* Forsegle eksosanlegg ved først å putte inn litt papir, og deretter plast i eksosutløpet i drevet.
* Lagre drev innendørs om vinteren.

Generelt:
* Fyll drivstofftankene fulle.
* Ha frostvæske i septiktank og dusjavløp, ha rødsprit i toalettet og la det stå med det i (hvis du har manuell pumpe er det en fordel å pumpe gjennom med litt olje først).
* Er batteriene fulladet kan de gjerne stå i båten til våren. Skru av batteripolene, og kontroller væskenivå. En opplading i løpet av vinteren har batteriene godt av.
* Tøm vannanlegg og eventuelt varmtvannstank i båten. Blås gjennom anlegget mens alle kraner står åpne ved å blåse gjennom kranene og eventuell hånddusj med munnen eller trykkluft. Husk å ta ut kontakt til varmtvannsbereder hvis du har tilkoblet 220 volt om vinteren.