Nr 12 2012

KNBF: Fritidsbåten

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er medlem i EBA, en paraplyorganisasjon for alle Båtforbund i hele Europa. EBA er grunnlagt i 1982, har ca 30 organisasjoner fra 18 land som medlemmer. Sammen representerer EBA stemmene fra over 20 millioner båtbrukere.

Publisert Sist oppdatert

Tekst og foto: Reidar Kjelsrud

 

EBA har to medlemsmøter i året og årets generalforsamling er akkurat avviklet.  Generalforsamlingen ble avholdt i Bodrum i Tyrkia, og KNBF stilte med to delegater,  president Kai Schøne og generalsekretær Reidar Kjelsrud.

Formålet med EBA er å følge med på, og forsøke å påvirke båtpolitiske ting som skjer i Europa.  EBA er høringsinstans for båtrelaterte saker som kommer fra EU-kommisjonen, og har derfor en mulighet for å påvirke f.eks. nye direktiv og forordninger fra EU som kan påvirke båtlivet. Ved KNBFs medlemskap i EBA er vi med andre ord med på å påvirke og legge premissene for et godt båtliv i alle europeiske land.  Norge har senest benyttet EBAs politiske muskler i den såkalte «Tolltullsaken».  KNBF ba EBA om å sende et brev til statsminister Jens Stoltenberg om problemet.  EBA ba i brevet, på vegne av turseilere i hele Europa, om at man tok til fornuften og at regelverket for innkreving av toll for utenlandske båter i vinteropplag i Norge ble forandret. Regelverket ble forandret i fjor høst.

EBAs sekretariat ligger i England og generalsekretæren heter Stuart Carruthers.  Presidenten i EBA kommer fra Danmarks Sejlunion og heter Peer Bent Nielsen.  Første dag i årets årsmøte ble brukt til, foruten det vanlige konstitusjonelle, å velge ny visepresident.  Som ny visepresident ble valgt Giancarlo Olimbo fra Italia.  Olimbo er nylig pensjonert admiral fra den italienske kystvakten, og har en imponerende CV.  Han sitter også på et kontaktnett i Middelhavet som kan bli svært verdifullt.

KNBF fikk introdusert vår nye president, vi holdt et innlegg om politiske saker i Norge for øyeblikket. I Europa er man spesielt interessert i saken om forandring av krav til seilingstillatelse for utlendinger, som nettopp har vært på høring. Saken om skatt på flytebrygger vakte også en del oppsikt.

På årsmøtets andre dag ble følgende saker behandlet;

Vedta et brev om EBA’s holdning til et sentralt EU båtregister for fritidsfartøy.

Orientering om et tillegg til EU-direktiv 1999-37 som omhandler kontroll av tilhengere. Blir trolig gjennomført i EU og vil få konsekvenser for alle som har båttilhenger. Så vidt vi forstår er det planer om krav til årlig besiktigelse, EBA er i mot dette.

Vedta søknad fra Osterreicher Hochzeeverband om opptak som medlem.  Godkjent
Tre Båtforbund i Østerrike er nå medlemmer i EBA; motorbåt-, seil- og turseilerforbundene.

Presentasjon av utstyr for skrogvasking, flere båtforeninger i Stockholmsområdet har gått til anskaffelse av skrogvaskeutstyr som gjør giftig bunnstoff overflødig.
Svært interessant vinkling av miljøproblemet bunnstoff.

Orientering om overgang fra statlig til privat drift av en rekke kanaler i Tyskland.  Det vil bli dyrt å feriere på kanaler i Tyskland over tid.

EBA har noen få faste komiteer, samt en rekke arbeidsgrupper. For øyeblikket jobbes det i arbeidsgrupper som skal utarbeide EBAs kommentar til nytt Fritidsbåtdirektiv, en gruppe som jobber med sikkerhet i havner og en ny ISO-standard skal sette krav til marinaer, en arbeidsgruppe ser på offisielle krav til utleie av båter, og en arbeidsgruppe ser på muligheten for å samarbeide om standarder for krav til gassflasker og gass-systemer om bord i fritidsbåter.  Det skal opprettes en ny arbeidsgruppe som skal se på skroting av båter og systemer for dette.  KNBF vil delta i denne gruppen, samt at vi allerede deltar i gruppen som jobber med ISO-standarden for krav til marinaer og båthavner.

Hva har KNBF oppnådd, og hva ser vi for oss videre?
 

Her er noen av saken vi har jobbet med i år;

Båtlivsundersøkelsen

Noe av det største KNBF fikk til i år var etter min mening gjennomføring av Båtlivsundersøkelsen. Undersøkelsen, som KNBF tok initiativet til, ble en stor suksess og et referansedokument. Vi har presentert undersøkelsen til våre kollegaer i utlandet, og det viser seg at Norge er det eneste landet i Europa som har gjennomført en slik ordentlig undersøkelse av båtlivet.
Det jobbes med en Europeisk undersøkelse hvor KNBF vil spille en sentral rolle. Vi jobber med å finansiere en ny, norsk undersøkelse i 2016, uansett om den store undersøkelsen blir realisert.

Momskompensasjonen

Momskompensasjonsordningen er antagelig vår beste monetære medlemsfordel for tiden. Staten har etablert en ordning slik at frivillige organisasjoner får refundert en del av innbetalt moms på drift. Dette gjør at vi står likere stilt i forhold til kommersielt drevne marinaer(de kan som kjent trekke fra momsen). Men, politikere lover mye og gjennomfører ikke alltid, så også med tilskudd til momsrefusjon. Organisasjonen «Frivillighet Norge» er vår vakthund, og de måtte i år minne noen politikere på hva som var lovet, og vi er nå i rute igjen. KNBF medlemsforeninger får nå tilbakebetalt mer enn medlemskontingenten. KNBFs Sekretariat bruker mye ressurser for å gjøre denne jobben for medlemsforeningene våre, og resultatet er at for en vanlig medlemsforening er nå medlemskapet i KNBF i praksis gratis!

Interne prosesser

På «innsiden» av KNBF har det siden Båttinget vært arbeidet med å stake ut kursen for de neste Båttings-periodene. Siden i fjor høst har vår nye president, som også er leder av Strategiutvalget, ledet arbeidet med å utarbeide et helt nytt strategidokument. Dette er en langsom og arbeidskrevende prosess, da strategidokumentet må forankres helt "ned i roten" av organisasjonen.

Denne høsten har også vist hvor sårbart sekretariatet er; to av fire fast ansatte medarbeidere har vært syke i en tid. Nå har det heldigvis normalisert seg, men det ga oss mye hodebry en periode.
VI klarte ikke å gi den service’n medlemmene fortjener i en periode. Takk til tålmodigheten for dere som synes det har haltet litt i perioder.

Båtpolitisk

KNBF har formalisert og knyttet sterkere bånd til Norges Seilforbund og Redningsselskapet i høst.
Disse alliansene er noen av de viktigste vi har.
Vi har presentert KNBF for den nye Generalsekretæren i RS, Rikke Lind. Som et resultat dette er det etablert regelmessige samarbeidsmøter. Det viser seg at ca 10% av medlemmene i RS er medlemmer hos oss og 23% av vår medlemsmasse er medlem i RS. Vi ser på muligheter for å utvikle nye medlemsfordeler for å forbedre disse tallene.

Saken om eiendomsskatt på flytebrygger gikk ikke helt vår vei, og vi ser nå på andre muligheter for å unngå denne skatten. Det må antagelig en lovendring til.

KNBF har bidratt til at vi fått forandringer i regelverket for innkreving av toll for utenlandske båter som ligger i opplag i Norge, og krav om seilingstillatelse for utenlandske fritidsfartøy på seilas i Norge.  Begge sakene har dratt ned Norge som interessant reisemål for båtturister. KNBF er blitt tatt på alvor som høringsinstans for departementer som jobber med fritidsbåtrelaterte spørsmål.

Nordisk råd bestemte i et møte i november at man vil samarbeide om å justere alkoholgrensene for båt og bil i de nordiske land.  Forslaget lyder på 0,2promille. Det er lang vei før dette blir gjennomført, men viser vel at det også internasjonalt er politisk vilje til å innføre nulltoleranse for førere av alle typer kjøretøy, til lands og til vanns.

Konklusjon

Året som gikk ble et «normal-år» med hensyn til ulykker, dessverre.  De offisielle tallene foreligger ikke ennå, men det er ingen hemmelighet at alt for mange har mistet livet i forbindelse med bruk av fritidsbåt.

Sett under ett synes jeg allikevel at de positive hendelsene overskygger de negative, med god margin. Båtbransjen opplever øket interesse. Signalene fra Norge, Europa og USA i høst er entydige, nå går det fremover igjen!  Det er kanskje den beste nyheten i år?

KNBF går inn i 2013 med klarere definerte mål, og med flere medlemmer enn noen gang!

Tusen takk til alle medspillere i hele organisasjonen som gjør dette til verdens beste arbeidsplass!

Med ønske om en God Jul og Godt, Nytt År!

 

Båthilsen fra
Reidar Kjelsrud
Generalsekretær

 

UNDERSAKER:

 

Nytt om medlemsforeningene

 

Herøya Motorbåtforening 80 år

Den 2. november 1932 stiftet 15 medlemmer Herøya Motorbåtforening i Porsgrunn under ledelse av initiativtager Marius Hansen. Den 3. november 2012 ble det avholdt 80-årsjubileum i båtforeningen. Festligheten fant sted i lokalene til Herøya Idrettsforening rett ved havna til båtforeningen. Fra KNBF deltok ass. generalsekretær Endre Solvang fra sekretariatet.

 

Velkommen til Torvikbukt Småbåtlag!

KNBF ønsker Torvikbukt Småbåtlag på Nordmøre velkommen med Kollektivt medlemskap. De har 50 medlemmer og vil tilhøre Region Nordvest. Innmelding er vedtatt og registrert i KNBF sekretariat. Torvikbukt er en bygd og et tettsted i Gjemnes kommuneNordmøre. Bygda teller ca. 500 innbyggere og ligger ved Sunndalsfjorden, under det 994 meter høye Reinsfjellet.

Tracker sporet opp stjålet båtmotor

Dette er historien om den lykkelige hytte- og båteier Pål Michelet fra Naverfjorden i Vestfold. Han har fått igjen sin nye 50 HK Yamaha til en verdi av 80.000 kroner. Dette takket være innmontert sporingsenhet i motoren fra samme leverandør som KNBF samarbeider med.

I mai 2012 ble en 50-hesters motor stjålet fra en Cresent 18 fot i Naverfjorden vest av Stavern. Denne ble aldri funnet igjen. Eieren, Pål Michelet, anskaffet en ny 50 HK. Noen måneder senere, fredag morgen 21. september ble Michelet oppringt av en hyttenabo som fortalte at båten, med den nye Yamaha’en, var borte fra brygga. Meldingen kom klokken 08.30. Klok av skade, den forrige motoren ble jo stjålet i mai, hadde eieren montert en sporingsenhet fra TRAKK inne i motoren. PC’en ble startet opp, og Pål gikk inn på siden hvor posisjonen til motoren ble vist på kartet. Posisjonen til tracker’en viste en bukt utenfor Stavern. Eieren ringte politiet, samt en kamerat i Larvik som hadde båt liggende i Stavern. Politiet sendte ut en patrulje og kameraten gikk samtidig ombord og dro til viste posisjon. Der var ikke den stjålne båten å se, men en stor katamaran under oppbygging lå oppankret på samme sted. Kameraten ville ikke gå ombord fordi eieren befant seg i katamaranen. Etter at han hadde konferert med politiet, skulle de skaffe en ransakingsordre på katamaranen. I mellomtiden hadde politibåten fra Østfold, som tilfeldigvis befant seg på kurs i Sandefjord, kommet til stedet og de bordet katamaranen. Der fant de 50-hesteren og båtens eier. Den antatte tyven ble pågrepet og siktet for grovt tyveri. Han har nå tilstått heleri av motoren.

Takket være en tracker ble det denne gangen «happy ending». Michelet sier at flere bekjente nå er i ferd med å montere inn tracker’e i motorene sine.
 

Tracker-logg

En track’er sender posisjoner med jevne mellomrom. Disse kan presenteres i kart. Kartet viser at motoren ble fraktet sjøveien fra stedet den ble tatt av båten og til funnstedet ombord i katamaranen. Det er god grunn for å mistenke samme person for motortyveriet i mai og for tre andre motortyverier fra samme brygge.
 

Mer informasjon om TRAKK sporingssystem

KNBF har inngått en samarbeidsavtale med TRAKK sporingssystem som gir medlemmer god rabatt på TRAKK sporingssystem. Du kan lese mer om medlemsfordelen på

https://knbf.no/trakk.php .

Undersak 3

- KNBF medlemkort

Sekretariatet i KNBF har hatt mange spørsmål om ordentlige medlemskort. Til nå er det bare personlige medlemmer som har fått medlemskort. Fra årsskiftet introduserer vi nye medlemskort i kredittkortstørrelse for alle som har behov.

Grunnen for å ha (ennå et) medlemskort er mange; Noen båtforeninger har lokale rabattavtaler som krever at man legitimerer seg for å oppnå rabatten. Å kunne dokumentere medlemskap i KNBF kan være viktig hvis gjestehavnsordningen utvides.

Foreløpig vil nye medlemskort sendes ut til alle personlige medlemmer ved innmelding eller kontingentfornyelse som vanlig. Båtforeninger som har behov for medlemskort, kan kjøpe til selvkost( ca kr 4,00 stk). En forutsetter det bestilles samlet for hele foreningen.

Kortet inneholder: Navn, båtforening, medlemsnummer i lokal forening, samt medlemsnummer i KNBF.

Ta kontakt med Hege i sekretariatet for mer info eller bestilling!

 

Powered by Labrador CMS