utgave nr 11 2004

Kan vi stole på PC-kart?

Publisert Sist oppdatert

IT-navigasjon

Kan vi stole på PC-kart?

Bruker du en PC som plotter? Vær klar over at posisjonen på skjermen er avhengig av hvilket kartprogram du bruker, ikke bare av nøyaktigheten på GPSen og det elektroniske kartet!

TEKST: TERJE BØLSTAD

Når en GPS har en nøyaktighet på bedre enn 15 meter, vil vi gjerne tro at posisjonsangivelsen på kartplotterens skjerm er like god. Det kan man imidlertid ikke stole på. For det første er mange av dagens elektroniske kart unøyaktige. I tillegg roter enkelte kartprogrammer det ekstra til.

En norsk båteier som hadde anskaffet kartprogrammet OziExplorer og BSB-kart for norske farvann, ble etter en tids bruk skeptisk til de posisjonene for eget fartøy han så på skjermen. Ved å bruke de samme elektroniske kartene i et annet PC-program, så han at det ga andre posisjoner, som kunne være opptil 100 meter forskjellige fra de samme stedene i OziExplorer.
Vi har sjekket posisjonen for Torsberg fyr for flere BSB-kart og forskjellige kartprogrammer for PC. Fyrets antatt korrekte posisjon er: 59 07,350’ N 009 36,325’ E (siste siffer er usikkert).
Vår sammenligning viser at selv ved bruk av de samme kartene, gir forskjellige kartprogrammer varierende posisjoner. Programmene Tiki Navigator og Offshore Navigator synes å gi de mest korrekte posisjoner.
BSB-kartene fra den amerikanske produsenten Maptech er produsert direkte fra norske papirkart. Det er gode rasterkart som kan benyttes i de aller fleste kartprogrammer for PC. Alle BSB-kartene i tabellen har datum WGS 84. Men flere av dem er produsert fra norske papirkart med andre datum – som ED 50 og Norsk Gradnett. Problemene i enkelte kartprogrammer skyldes sannsynligvis at de ikke klarer å ta hensyn til korrigeringene (til WGS 84) som Maptech har lagt inn i sine BSB-kart. Legg merke til at det ene kartet i tabellen som opprinnelig er i WGS 84, ikke gir feil i noen av kartprogrammene.
OziExplorer var før sammenligningen konfigurert til kartdatum WGS 84. Fugawi var satt opp til å bruke kartets datum. Fugawi klarte forøvrig ikke å importere alle BSB-kartene skikkelig (slik heller ikke WinGPS kan).
Moralen er: Stol aldri på at kartplotterens posisjonsnøyaktighet er bedre enn et par hundre meter. Da burde du ha tatt høyde for all usikkerhet i GPS, kart og programvare. Synes du dette rådet er bare tull, må du ikke bli overrasket om du går på noe – før eller siden.

Sammenligningstabell

Tabellen viser posisjon og omtrentlig feilvisning i et utvalg av kartprogrammer. Utgangspunktet er Torsberg fyrs posisjon. Kun minuttene i posisjonen er vist.

Sammenligningstabell

Tabellen viser hvilken posisjon et utvalg av kartprogrammer viser for Torsberg fyr, og omtrentlig hvilken feil posisjonen utgjør. Kun minuttene i posisjonen er vist.

Kartprogrammer for PC

Ozi ExplorerFugawiTiki NavigatorOffshore Navigator

BSB-kartPos.FeilPos.FeilPos.FeilPos.Feil
(under)

Porgrunn Havn07,3907,3807,3507,35
Skala 1:10.00080 m80 m(*)00
Datum: ED 5036,4136,4136,3336,33

Porsgrunn -Skien07,3807,3807,3507,35
Skala 1:10.00070 m80 m(*)00
Datum: ED 5036,4036,4136,3236,32

Langesunn-Herøya07,3907,3907,3607,36
Skala 1:20.00070 m70 m(*)00
Datum: ED 5036,4036,4036,3236,32

Svenner-Porsgrunn-
Jomfruland07,3407,3507,3507,35
Skala 1:50.000 0 000
Datum: WGS 8436,3336,3336,3336,32

Kommentarer til tabellen:

Ved beregning av feil i posisjoner, har vi lagt inn en margin på ca. 20 meter.

(*) Kartprogrammet kan egentlig ikke håndtere den kartprojeksjonen som er benyttet, men sier i fra, og forsøker å benytte en lignende projeksjon.

Kommentarer til tabellen: Ved beregning av feil i posisjoner, har vi lagt inn en margin på ca. 20 meter.
(*) Kartprogrammet kan egentlig ikke håndtere den kartprojeksjonen som er benyttet, men sier i fra, og forsøker å benytte en lignende projeksjon.