utgave nr 7 1993

Ungdomsjolla - trim og hev!

Publisert Sist oppdatert
UNGDOMSJOLLA -Få maks ut av påhengeren:

Trim og hev!

Det vrimler av joller og landstedbåter med påhengere langs hele kysten. De fleste er planende, og junior i familien er ofte den flittigste brukeren. Knivingen om å være raskest er stor. Her avslører vi en del knep om hvordan du får maksimalt ut av båt og motor.

Av Hans Due

Vi har valgt en av de vanligste kombinasjoner båt/motor, en 11 fots GH og en 9,9 hk. Yamaha. Båt og motor er standard slik de blir solgt fra en hvilken som helst båtforhandler. Vi monterte påhengeren på akterspeilet uten å gjøre noen justeringer, brukte den medfølgende standardpropell, og målte farten.
Deretter begynte vi justeringene, tiltet motoren ut hakk for hakk, hevet motoren på akterspeilet, byttet propell og flyttet føreren rundt i båten mens vi målte hastigheten for hvert steg. Fra dårligste fart til optimal effekt av trimmingen, målte vi en hastighetsforskjell på ca. 2 knop. Testen ble gjort i samarbeide med Ole Johan Haga i Yamaha Motor Norge og "propelldoktor" Olle Terjesen, kanskje den i Norge som vet mest om propeller, og som har kjørt båtrace i en årrekke.

Naturlovene

Naturlovene forteller at det oppstår friksjon mellom et båtskrog i fart og vann. Derav kan vi slutte at jo mindre del av båten som er i kontakt med vann, jo mindre friksjon og større fart blir det.
Samtidig sier naturlovene at kraften fra propellen må virke mest mulig i fartsretningen for optimal hastighet. Det tredje forholdet vi må ta i betraktning er skyvekraften til propellen i det området der motoren har høyest dreiemoment (torque), hvilket reguleres med størrelsen på propellen og vridningen på propellbladene.
For å få maks effekt, blir det altså et samspill mellom tiltingen på motoren, slik at mest mulig av skroget bringes ut av vannet, propellens angrepsvinkel for å få mest mulig kraft i fartsretningen, og propellstørrelse og vridning på propellbladene for at motorens effekt skal utnyttes best mulig.

Propellvalg

Fordi Yamaha Motor Norge er en stor importør av påhengsmotorer, har de kunnet velge hvilke propeller som skal være standard på de forskjellige motorer. Yamaha har testrapporter på de fleste norske båter med forskjellige motorvalg, samlet i et hefte som heter Yamaha Kjørefakta. På bakgrunn av disse testkjøringene, har de funnet fram til standardpropeller som passer majoriteten av båtene disse motorene brukes på. 9,9-hesteren leveres derfor med en propell som heter 9 1/4" X 9 3/4", der det første tallet viser diameteren på propellen og det siste tallet stigningen på propellbladene, alt målt i tommer.
Første prøvetur var derfor med denne propellen. Motoren var montert akkurat på midten av akterspeilet, og tiltingen på motoren var på det innerste hullet. Ombord satt en mann på ca. 75 kg. Motorens anbefalte maksimale turtall er 5.500 omdreininger. Farten viste 19,7 knop, og turtallet lå på 5.600 omdreininger som er tilnærmet det ideelle.
Vi tiltet motoren ett hakk ut til det andre hullet. Akselerasjonen ble noe dårligere, men toppfarten økte til 20,4 knop. Enda ett hakk ut til det tredje hullet, ble akselerasjonen enda dårligere, men toppfarten økte 0,2 knop, og turtallet var nå steget til 5.800 omdreininger. Ytterligere tilting ga ingen forbedrede hastigheter, bare dårligere akselerasjon. Dessuten begynte båten å "galoppere", hvilket er både ubehagelig og lite effektfullt. Det ideelle er å tilte ut så langt at båten nesten begynner å "galoppere", og propellen ikke trekker luft.

Større propell

Vi skiftet propell til en med 10 1/2 tommes stigning og samme diameter som standardpropellen. Fartsmålingene viste små differanser fra hva vi hadde målt tidligere. Vi løsnet festeskruene til motoren og la under en lekte på 18 mm. slik at motoren ble hevet på akterspeilet.
Ved å heve motoren litt, blir den våte flaten på undervannshuset mindre, og dermed mindre friksjon. Men motoren må ikke heves så mye at propellen begynner å suge luft. Da kan nemlig også tilførselen av kjølevann minke drastisk eller helt forsvinne med det resultat at motoren skjærer seg. Med motoren tiltet ut på fjerde hullet, oppnådde vi maks. hastighet, nemlig 21,1 knop og et omdreiningstall på 5.400.
Så langt hadde føreren av båten sittet på aktertoften, og bensintanken var plassert helt akter. Vi hadde funnet den ideelle kombinasjonen mellom tiltingen på motoren, propellstørrelsen, plassering av motoren på akterspeilet og vektfordelingen i båten.
Men denne trimmingen forutsetter at det ikke bringes inn mer vekt i båten. Kommer det en person til ombord, vil propellstigningen bli for stor fordi motoren ikke orker å jobbe på maks turtall når den får ekstra belastning. Til daglig vil nok den opprinnelige standardpropellen med en stigning på 9 3/4 tommer være den beste. Da har man litt slingringsmonn i forhold til vekten.
Vi gikk også ned en størrelse på stigningen fra 9 3/4 tommer til 9 tommer. Eneste resultat var at turtallet steg til 6.000 omdreininger uten at det ga noe utslag på farten, faktisk sank farten igjen til 19,6 knop.

Vektfordeling og propellskade

Når føreren flyttet seg fra aktertoften til midttoften, økte skrogets "våte flate", og dermed friksjonen. Farten sank til 19 knop, altså drøyt 2 knop under det maksimale.
Propellen bør være så hel som mulig. En liten grunnstøting der den ytterste del av propellvingen slites litt, eller et av bladene slås litt skjevt, vil også få innvirkning på farten. Vi gjorde et forsøk med standardpropellen der vi simulerte en grunnstøting, vred litt på et blad og hakket opp eggen på propellbladene. Farten sank en knop etter dette. I og med at propellens effekt synker, øker også drivstofforbruket. For en ungdomsbåt med 9,9 hk. og mange fartstimer, kan dette utgjøre mye for en slunken feriekasse.
Data og målinger
Båt:GH 11 de luxe
Lengde:3,40 m.
Bredde:1,64 m.
Vekt:ca. 125 kg.
Motor:Yamaha 9,9 hk.
Standard propell:9 1/4" X 9 3/4"
Maks. anbefalt turtall:5.500 omdreininger.

Standard propell:
Tilting: Fart i knop Turtall
1.hull19,75600
2.hull20,45700
3.hull20,65800
4.hull20,65800

9 1/4" X 10 1/2" propell
3.hull20,65400
3.hull,
18mm heving20,85500
4.hull, " "21,15400

9 1/4" X 9" propell
3.hull19,66000
3.hull, fører på
midttoften:19,05900

9 1/4" X 9" Power Tek stålpropell
3.hull20,45900
4.hull20,85900