utgave nr 12 2004

Vintersjekk av båten

Publisert Sist oppdatert

Opplag på sjøen

Vintersjekk av båten

Har du båten på sjøen i vinter? Ta noen enkle forholdsregler, så vet du at den ligger trygt.

TEKST: JØRN SØDERHOLM

For mange båteiere på Østlandet er det en selvfølge at båten skal på land om vinteren. Heis opp, spyl av, sett i krybbe og tre på presenningen. Deretter blir båten nærmest glemt i månedsvis, til sola skraper på glasset igjen.

Hele året

I andre deler av landet er det mer vanlig å la båten bli hele året der den hører hjemme - på vannet. Det er mange gode grunner til å gjøre det. Det er hyggelig å slippe kostnad ved vinteropplag på land, og risikoen for skader knyttet til opptak, lagring og utsetting klarer man seg fint uten.
Noen setter pris på følelsen av å ha båten klar til bruk. Når det blir litt lunk i været er båten sjøklar med enkle håndgrep.
Et vinterliv på sjøen har sine utfordrende sider, men med enkle midler unngår vi skader.
Forberedelsene følger de samme prinsippene som for båter som skal i opplag på land. Motoren skal ha oljeskift og konservering, ferskvannssystemet skal tømmes og alt må legges til rette for at luften skal strømme fritt i og utenfor båten. Det vil si at alle puter reises på høykant (eller tas ut av båten) og alle skuffer, dører og luker blir stående åpne.
Av hensyn til båtens trygghet, forsikringen og din egen nattesøvn bør alle skroggjennomføringer og ventiler stenges. Sjekk samtidig at ventilene ikke har alvorlige korrosjonsangrep og at de fungerer som de skal. Det vil være leit å finne båten sunket i fortøyningene på grunn av en lekk bunnventil.
Tøm toalettet mest mulig for vann, og pump en skvett frostvæske inn i toalettet og septiktanken hvis båten har det. En skvett frostvæske i vaskene og sluk i dørken hvis båten har dusj kan også være en fordel når verdens kuldegrader møtes til stevne rundt akkurat din båt.
Vær spesielt nøye med å tømme ferskvannssystemet. Hovedtank, varmtvannsbereder, slanger, rør og pumper. Alt må tømmes for hver minste dråpe. Vær spesielt nøye med å blåse ut av blandebatteriene. Èn vannperle kan være nok til å få et kostbart blandebatteri til å fryse i stykker.
Vinterkonservering av motor har du helt sikkert lest om før, så det tar vi kort: Skift olje. Skyll gjennom sjøvannsdelen av kjølesystemet med ferskvann. Èn måte å gjøre det på, er å ta inntaksslangen av sjøvannsinntaket (før sjøvannspumpa) og dytte den ned i en bøtte med ferskvann. Steng ventilen før du tar av slangen. Start motoren, og la den slurpe i seg ferskvann. Fyll etter med vann så ikke bøtta går tom, impelleren ryker etter ti sekunders tørrkjøring. La motoren gå til den begynner å bli varm. Til slutt lar du motoren få suge i seg en bøtte med vann og frostvæske i en blanding på 50/50 før du stopper den. En dusj med fuktfordrivende spray, for eksempel WD 40, over motoren og sentrale komponenter hindrer korrosjon. Gå over koblingspunkter og kontakter i el-anlegget med den samme sprayen.
I løpet av vinteren bør du sjekke bunnventilene med jevne mellomrom.

Batterier og presenning

Batteriene må topplades for å tåle frosten. Ved å koble dem fra el-anlegget reduserer du selvutladingen. Lad batteriene omtrent en gang i måneden gjennom vinteren, koble fra etter lading. Elektroniske ladere går over på vedlikeholdslading ved fulle batterier. Men over så lang tid er et bedre for batteriene å være helt frakoblet mellom hver lading. Dette er ingen presis vitenskap, og det finnes flere meninger om hva som er riktig her.
Det samme gjelder hvorvidt båten bør være dekket av presenning under vinteropplag på sjøen. Vi spør folk med erfaring fra båter i vinteropplag under tidvis tøffe forhold i Tromsø:
- Det er fordeler og ulemper med presenning. Det er ikke tvil om at det er lettvint, man slipper å måke snø av båten. Men det kan være vanskelig å få til god lufting under presenning, og det er ikke bra for båten. Vi anbefaler ikke bruk av presenning. Men om man skal ha det, må du i alle fall sørge for god lufting Lag et telt med stor åpning i hver ende for å få maksimal lufting, sier Karl-Johan Brekmo i Båtsenteret Gulf Yacht på Skattøra Marina i Tromsø.
Dersom du har trekk til vinduene på båten din, kan det være greit å ha dem på. Det vil redusere kondensproblemet i forbindelse med temperaturskifter.
En liten termostatovn i båten holder kondensdannelsen i sjakk.
- Vi anbefaler alle å ha en frostvakt i båten. En liten termostatovn sørger for å holde temperaturen på et par plussgrader gjennom hele vinteren. Dermed dannes det ikke så mye kondens inne. Fra 200 til 600 watt er nok til de fleste båter. Det trekker nesten ikke strøm, sier Brekmo i Tromsø.
- Noen henger også opp en lyspære inne i båten. Dermed er det lett å se om strømmen er på, uten å måtte gå om bord i båten, supplerer Brekmos kollega Georg Jensen.

Snø og fortøyning

Snø som legger seg på båten bør ikke få ligge. Tyngden av mye snø er en betydelig risiko, spesielt for mindre båter. Mye, tung snø kan presse båten langt nok ned til at det kommer vann inn gjennom skroggjennomføringer, luftinntak eller lignende oppe på fribordet. Et presenningstelt med spiss takvinkel fjerner dette problemet.
At båten må fortøyes skikkelig før vinteren er unødvendig å si. Bruk strekkfjærer på alle liner, og fortøy for de verst tenkelige forhold der båten ligger. Forsikringen setter ofte begrensninger på hvor / hvordan båten kan fortøyes og hvordan vinteropplaget skal være.
Skjøteledning til lys, varme og batterilading om bord lever et utsatt liv hvis den ligger tilfeldig utover brygga som om sommeren. Snø må ryddes også av brygga, og mange steder skjer det med snøfreser. Gjett hva som skjer med ledningen da… Fest den - for eksempel med nylonstrips - til brygga.
Kaldt vann gjør at det gror mindre under vannlinja om vinteren enn om sommeren.
- Hvor lenge kan egentlig en båt ligge på sjøen?
- Båten må opp å tørke innimellom. Noen verft mener båtene deres må opp til tørk hvert år, men det gjelder i varmere farvann enn våre. Båten er laget for å ligge på sjøen. En måneds opphold på land annethvert år er tilstrekkelig for å tørke, sier Brekmo.

Sjekkliste for flytende vinteropplag

Før vinteren:

- Oljeskift på motor.
- Sjekk alle bunnventiler for korrosjon og skader. Sjekk at de fungerer normalt og steng dem.
- Konservering av motor. Skyll med ferskvann gjennom sjøvannsdelen av kjøleanlegget, fulgt av ferskvann og kjølevæske i ca 50/50-blanding.
- Tøm hele ferskvannssystemet. Husk varmtvannstanken. Blås vannrester ut gjennom åpne blandebatterier. Vær grundig, vannrester i blandebatterier vil fryse og ødelegge blandebatteriene.
- Åpne alle skap, skuffer og luker for best mulig gjennomlufting.
- Ta ut puter og madrasser, eller still dem på høykant.
- Hell litt frostvæske i toalettet, vasker og sluk. Pump en skvett frostvæske inn i septiktanken.
- Monter vindustrekk om båten har det. Det gir mindre kondens.
- Koble batteriene fra el-anlegget. Lad opp alle batterier. Koble fra batteriladeren etterpå, også elektronisk lader.
- Sett inn en liten ovn eller annen varmekilde koblet til landstrøm. 200-500 W er nok for å holde kondens unna, selv i en ganske stor båt. Ovnen bør ha termostat. (Ikke alle er enig i at det bør være varme om bord.)
- Heng opp en synlig lyspære (tilkoblet landstrøm). Det gir enkel kontroll på om strømmen fungerer, jfr forrige punkt.
- Fortøy etter verst tenkelige vær- og sjøforhold der båten ligger. Husk fjærer på alle liner.
- En eventuell presenning tres over et solid stativ. Ikke pakk båten inn, la det være en åpning i hver ende av presenningsteltet for gjennomlufting.

I løpet av vinteren:

- Lad batteriene ca en gang i måneden. Koble fra etter lading, ikke la en elektronisk lader stå konstant tilkoblet.
- Sjekk bunnventiler for lekkasjer.
- Fjern snø. Mye snø på båten kan føre til skader eller i verste fall at båten synker.
- Sjekk jevnlig dersom det er fare for at vannet fryser der båten ligger. Bank løs eventuell is som legger seg inntil skroget. Tykt islag eller is i bevegelse kan skade skrog, ror og/eller propell.

Etter vinteren:

- Ta av eventuell presenning. Gjør rent dersom det er nødvendig
- Start motoren, kast loss og start båtsesongen med et smil. Husk varme klær.