utgave nr 9 1999

Vinterlagring av påhenger’n

Publisert Sist oppdatert

Vinterlagring av påhenger’n

Det er snart tid for vinterlagring av påhengsmotoren. Den skal ha stell og pleie før den settes bort. Da lever den så mye lenger. Her er vår huskeliste for hvordan det gjøres.

Tekst og foto: Hans Due

Verktøy


Dette trenger du av verktøy:
· Pluggnøkkel til å skifte tennplugger
· Måleblad for å sjekke åpningen mellom polene på tennpluggen
· Knipetang for å få ut låsesplinten til propellmutteren
· Fastnøkkel til propellmutteren (ofte passer pluggnøkkelen) og til oljeavtapping på firetaktere
· Skrutrekker som passer til gearoljepluggene
· Fettpresse til smøreniplene
· Svamp og bøtte til rengjøring av motoren.

Vedlikeholdsmidler


Du trenger også oljer og fett:
· CRC 6-66 eller lignende "verktøy på boks" for marint bruk
· Lagringsolje (Storage Fogging Oil) til å sprute rett inn i forgasseren mens motoren går
· Gearolje for utenbordsmotorer
· Smørefett for marint bruk
· Motorolje for firetaktsmotorer
· Såpe til vask av motoren utvendig

Her er oppskriften:


1.
TENNPLUGGER: Skru ut de gamle tennpluggene og sett inn nye. Sjekk at åpningen mellom polene på den nye pluggen er riktig. Se i instruksjonsboken. Tennplugger bør skiftes hvert år. De begynner å miste sin effekt allerede etter ca. 24 timers kjøring.

2.
KJØLESYSTEMET: Før man tar motoren opp for vinteren, bør den kjøres under belastning ved at man kjører en halvtimes tid og kjenner på kjølevannspumpen om den er blitt veldig varm. Er den det, tyder det på tette kjølevannsganger, noe som kan skyldes saltavleiringer eller annen skitt, eller at impelleren i kjølevannspumpen er defekt. For dårlig kjøling kan føre til at motoren skjærer seg.

3.
FERSKVANNSKJØRING: Motoren skal ferskvannskjøres før vinteropplag, og helst innen to timer etter at den er tatt opp. På verkstedene har man ferskvannskummer, noe de færreste har privat. Bruk derfor et stort kar, en avkappet plasttønne eller lignende. Sørg for at det er vanntilførsel fra for eksempel hageslange hele tiden. Det finnes også spesialmuffer man kan feste rundt kjølevannsinntaket og som passer til en hageslangekobling. Ideelt sett bør man blande frostvæske i ferskvannet. Det bevarer kjølesystemet mot korrosjon, men en slik behandling blir veldig dyr.

4.
TØM BENSINEN: Mot slutten av ferskvannsgjennomkjøringen, napper man ut bensinslangen, eller stenger for bensintilførselen dersom motoren har fast tank, og sprøyter lagringsolje direkte inn i forgasseren mens motoren går og til det kommer blå røyk ut av eksosutløpet. Motoren bør gå tom for bensin.

5.
SMØRING: En dusj med CRC 6-66 eller tilsvarende stoff for marint bruk konserverer motoren.

6.
PROPELLEN: Så er tiden kommet for propellakslingen. Napp ut låsesplinten med en tang og skru av propellmutteren (ofte passer pluggnøkkelen også til propellmutteren). Trekk deretter propellen av akselen.

7.
DEMONTER: Ta av thrusteskiven, og sjekk om det har surret seg fast fiskesnører og annet. Disse kan fort skade simringen inn til gearhuset og skape lekkasjer.

8.
FETT: Smør opp propellakslingen med spesialfett for marint bruk.

9.
OLJESKIFT: Gearoljen skal skiftes om høsten før motoren går i opplag. Skru først ut den nederste pluggen med en grov skrutrekker. Husk å ha en plastboks under motoren for å samle opp den brukte gearoljen. Deretter skrus lufteskruen øverst ut, og den gamle gearoljen renner ut. Den skal være sort. Er den hvit, er det kommet vann inn i gearhuset, enten ved at undervannshuset er skadet etter grunnstøting, eller at simringen ved propellakslingen er gått i stykker. Er oljen hvit, kontakt merkeverksted etter at du har fylt på ny olje.

10.
GEAROLJE: Gearolje leveres på tuber som rulles sammen fra enden, eller på plastkanner med medfølgende pumpe. På mindre motorer holder det som regel med en tube, mens større motorer ofte bruker inntil to tuber. Det skal fylles olje i det underste hullet til det begynner å renne ut av det øverste hullet.

11.
FYLL OPP: Når olje begynner å renne ut av det øverste hullet, skrur man i pluggen uten å fjerne tuben fra det underste hullet, eller slippe taket i tuben, slik at oljen får en sjanse til å renne tilbake på tuben igjen. Når den øverste pluggen er skrudd til, kan man fjerne tuben fra det nederste hullet og raskt skru inn den nederste pluggen.

12.
VASK: Etterpå vasker man over hele motoren utvendig med såpe og vann slik at man får vekk oljerester, skitt og saltavleiringer.

13.
FETTING: På de fleste påhengere finnes det en eller flere smørenipler. Her skal man presse inn fett beregnet for marint bruk. Til det brukes en fettpresse. Fettet skal presses inn helt til det begynner å tyte ut andre steder.

14.
BRAKETTEN SMØRES: Husk også fett på skruene på festebraketten. Skru dem helt inn og helt ut et par ganger slik at fettet blir jevnt fordelt.

15.
FIRETAKTERNE: Firetaktsmotoren har i prinsipp samme vinterlagringsprosedyre som totakteren, men her kommer oljeskift i tillegg. Se i brukermanualen hvor avtappingsskruen sitter. Tøm motoren for gammel motorolje. Husk å skru ut påfyllingspluggen inne i motoren etter at du har skrudd vekk avtappingspluggen. Sjekk at ikke motoroljen er hvit (vannlekkasje). Sett i avtappingspluggen igjen og fyll på ny motorolje. Bruk peilepinnen for å sjekke at motoren har riktig oljenivå. Peilepinnen er enten montert separat et sted på motoren, eller i proppen på påfyllingsrøret.