utgave nr 4 1998

Test: WinGPS Pro plotterprogram

Publisert Sist oppdatert

Test: WinGPS Pro plotterprogram


For avansert


Plotterprogrammet WinGPS Pro er for viderekomne. Det ligger på en CD og krever en PC av nyere dato. Du får det på engelsk eller hollandsk. Bruksanvisning er kun lagt inn i hjelpefunksjonen.


Av Olav Momyr

WinGPS Pro versjon 1.7 fra Stentec Software i Nederland er ikke noe småtterier. Det enkleste ved programmet, som kommer på en CD, er i grunn installasjonen. Programmet finnes i en engelsk og en nederlandsk versjon. Noen bruksanvisning eksisterer ikke, så man er avhengig av å bruke hjelpefunksjonen som gir svar på de fleste spørsmål. Problemet blir å kunne formulere spørsmålene.

Krav til utstyr

Kravene til PCen er ikke verre enn at mange nyere bærbare må kunne brukes. Programmet er 32 bits og man må ha Windows 95 eller NT, 16 Mbyte RAM og minimum 486 66MHz prosessor.
WinGPS Pro er et program med høy brukerterskel. Det er massevis av muligheter og mange av dem får de fleste av oss aldri bruk for. En del problemer kan oppstå ved at ikke valgbare alternativer fremstår med samme skrift som reelle alternativer. Hvis man ikke er nøye nok med hva man skriver inn i en dialogboks, kan det ende med totalkrasj.
For øvrig er noen operasjoner tungvinte, som f.eks.å flytte på et veimerke. Annet er helt elegant, som å finne avstander og retninger. Dette er et Pro program som kan hente informasjon om vind, lufttrykk, temperatur, dybde osv. fra andre instrumenter. WinGPS Pro kan tjene som en ActiveX server for informasjon til andre programmer som f.eks. Excel eller Access. Du kan også kommunisere med andre på sjø og land via modem og utveksle posisjoner som vises i programmet, forutsatt at alle parter kjører WinGPS Pro.

Scan selv

Kartene WinGPS Pro bruker er punktgrafikk som du scanner inn fra dine egne kart. Til sjøs er kartene i Mercator projeksjon og det er det eneste WinGPS Pro håndterer. Kartfilen tilpasses med to kjente punkter. WinGPS Pro finner selv den kartfilen som best dekker området du er i. Etter hva vi kan se, er alle kurser storsirkel uten mulighet til loksodrom.
I mørket kan skjermen gjøres rød, og for LCD skjermer er det et godt poeng. Kommandoene tile og cascade windows virker ikke, og scrollehjul til Microsoft- eller Logitechmus er ikke mulig å bruke. Man kan zoome inn og ut med valgfri faktor, men det kunne også vært gjort mere elegant. Et eget program som ligger på Internett, må brukes for å laste opp/ned veimerker til Garmin GPSer.

Demo på Internett

En demoversjon av WinGPS Pro 1.7 ligger på Internett https://www.baat.aller.no/jatronic/ Det bør danne utgangspunktet for en vurdering om WinGPS Pro er noe for deg. Vi ser frem til en versjon 2.0 med spenning.
Importør: JA-Tronic AS, Midtgaardsveien 1, Postboks 124, N-3145 Tjøme. Tel. 33 39 18 88. E-mail: tronicas@online.no