utgave nr 9 2002

Test: Det levende sjøkartet

Publisert Sist oppdatert

Test: ”Det levende sjøkartet”

For dyrt og for dårlig!

For

dyrt

og ufullstendig som oppslagsverk. For

dårlig

sammenlignet med andre elektroniske kart og - programmer. Selv om CDen har mye av det du trenger for planlegging av turen og navigering underveis, er det skuffende lav kvaliteten på deler av innholdet.

Test: Terje Bølstad

Det blir stadig mer aktuelt for oss båtfolk å benytte elektroniske hjelpemidler til navigasjonsformål. Fra før har du (muligens) en GPS og en PC. Hva er da mer naturlig enn å anskaffe elektroniske kart og et kartprogram for PC? I hvert fall hvis du ønsker å kunne planlegge turen på stuebordet hjemme, og kanskje også ta med kartene på PCen om bord. Med et slikt program kan du plassere (tegne) kurspunkter (waypoints) og ruter på det elektroniske kartet, og eventuelt overføre dem til GPSen din via en datakabel. Med GPS – med ferdig innlagte kurspunkter - og vanlige papirkart, kan du navigere enkelt og sikkert på sjøen. Vil du i tillegg ta med PCen om bord, kan du kople til GPSen, og alltid få vist egen posisjon på det elektroniske kartet på skjermen.
Det finnes allerede mange forskjellige produkter på markedet som kan brukes for dette formålet, både navigasjonsprogrammer for PC, og elektroniske kart. Statens kartverk ville være med og konkurrere i dette markedet. Kart er jo deres ”greie”. Og siden det er kartverket som i utgangspunktet har laget alle de norske kartene, syntes de kanskje det var for galt at det bare er andre som skal tjene penger på å selge elektroniske sjøkart over norske farvann? I hvert fall lanserte de i våres ”Det levende sjøkartet” (DLS), som ikke bare inneholder elektroniske kart, men også et kartprogram for PC, og mengder med informasjon om gjestehavner, uthavner, severdigheter, sikkerhet til sjøs, etc.

Spennende produkt

"Det levende sjøkartet” er en samling kart, havnekart og losskisser fra svenskegrensen til Lindesnes. Man kan sette ut en rute med kurspunkter, skrive ut kartene, se på uthavner, få informasjon om naturperlene langs kysten, fyr, severdigheter og aktiviteter. Man kan søke på hele 6000 stedsnavn som vises i kartet, og legge inn egne temaer. DLS kan koples til en GPS-mottager og brukes under seilas. I et eget navigasjonsvindu vises sjøkartet og båtens posisjon. Man kan spore seilasen, lagre den i en elektronisk loggbok, og supplere med egne tekster og bilder fra turen.

Innhold

Grovt sett inneholder CDen følgende:

* et PC-program for planlegging og navigasjon
* elektroniske kart fra Strømstad til Lindesnes
* informasjon om gjestehavner og uthavner
* informasjon om severdigheter, fyr og naturperler langs kysten
* informasjon om navigasjon, sikkerhet til sjøs, etc.

PC-programmet har kartverket anskaffet fra det danske kartverket. Det samme programmet benyttes for øvrig i tilsvarende produkter både i Danmark og Sverige. Dette er et relativt enkelt program, med begrensede muligheter, og med en del feil.
De elektroniske kartene har kartverket selv produsert ved å ”scanne” sine egne sjøkart. Fordi de dermed ser ut nøyaktig som de kjente papirkartene, er de enkle å forholde seg til. Selv om kartene kanskje er det viktigste i et slikt produkt, er de i dette tilfellet noe av det dårligste av alt innholdet.
Informasjon om gjestehavner og uthavner er laget av Seilmagasinet, Båtmagasinet og Jon Winge. Dette er meget bra. Men fordi det synes å være tatt med informasjon om altfor få uthavner, blir beklageligvis også dette noe mangelfullt.
CDen koster ca kr. 1.300.

Enkelt program

Det danske PC-programmet på CDen er et relativt enkelt program å bruke. Men det har vesentlige begrensninger og en del tekniske problemer. Enkelte har hatt vanskeligheter med å installere det. På kartverkets hjemmeside finnes informasjon som forklarer hva man kan gjøre hvis man får slike problemer. Det omfatter blant annet nedlasting av et nytt installasjonsprogram, og egner seg bare for dem som har gode kunnskaper om PC og Internett. Under testingen oppdaget vi flere feil i programmet. Noen ganger kom det en feilmelding på skjermen, andre ganger ble kartet borte.
Den viktigste funksjonen i et kartprogram er å vise et elektronisk kart på PC-skjermen. Det klarer alle slike programmer. Forskjellene viser seg ofte først ved hvordan de håndterer ruter og kurspunkter. I dette programmet er det vesentlige begrensninger her. Et vanlig kurspunkt (waypoint) kan tegnes på kartet, men så vidt vi fant ut, kan det ikke brukes i en rute (eller til noe annet). Det kan kun overføres til en GPS. Det er også vanskelig å identifisere kurspunkter som er tegnet på kartet, siden det ikke vises noe informasjon om dem på kartet, selv ikke når markøren peker på et. Kurspunkter og ruter kan overføres til GPSer fra Garmin og Magellan.
For å flytte kartet på skjermen må man klikke på en musetast. Da ”hopper” kartet et stykke i retning mot markøren. Men det var vanskelig å styre. Vi fant ingen måte å flytte kartet bare litt på en kontrollert måte. Normalt burde man kunne ”dra” kartet i ønsket retning med muse-markøren, men det fungerer ikke i dette programmet. Vi savner også enkelte andre funksjoner som er vanlige i tilsvarende programmer, som for eksempel en simulator-mode, MOB-funksjon, styring av autopilot, osv. Under seilas vet vi av erfaring at det kan være greit å ha flere kartvinduer åpne samtidig. Det er heller ikke mulig i DLS. Med bare ett detaljert kart kan man lett miste oversikten over hvor man befinner seg i en større sammenheng.
I navigasjonssammenheng skriver man konsekvent lengde- og breddegrader etter en bestemt notasjon, blant annet for å bedre brukerens forståelse, og for å redusere sjansen for feil-lesing og misforståelser. Hele breddegrader skrives alltid med to siffer (fordi de ligger mellom 00 og 60 grader), mens hele lengdegrader alltid skrives med tre siffer (fordi de ligger mellom 000 og 180 grader). Hele minutter skrives alltid med to siffer (fordi de ligger mellom 00 og 60 minutter), mens desimalminutter skrives konsekvent med to eller tre siffer. Seriøse kartprogrammer følger også denne viktige praksis. Dette har de som har laget DLS dessverre ikke fått med seg. En lengde-anvisning i DLS kan for eksempel angis som 7 6,55’. Den burde ha vært angitt som 007 06,55’.

Dårlige kart

DLS inneholder ti sjøkart i hovedserien, i målestokk 1:50.000, og hele 17 havnekart. De fine opplevelseskartene i stor målestokk fra Blindleia er også med. Dessverre er de fleste kartene produsert med en så dårlig oppløsning at det er problematisk å lese dem. Når man zoomer inn, blir detaljene utydelige. Sammenligning med tilsvarende kart fra andre produsenter viser også vesentlige forskjeller i kartverkets disfavør. Ikke fullt så ille er det at kartene er scannet skjevt. Det ser man på linjene på kartet, som går Nord-Syd og Øst-Vest. De blir ikke alltid helt horisontale og vertikale på skjermen. Normalt er vi vant med at nord er rett opp på et kart. På DLS-kartene er nord på skjermen ”litt opp til venstre”!
Det er vanskelig å skjønne hvorfor dette har skjedd. Hvis kartverket har hatt en bevisst grunn, er den ikke lett å forstå. Kanskje det rett og slett skyldes slurv og/eller hastverk. I alle fall har det bidratt godt til å ødelegge den første versjonen av dette produktet.

Havner og uthavner

Informasjon om gjestehavner og uthavner er viktig for planlegging av båtturen. I DLS er det mye og nyttig informasjon av dette slaget. Beskrivelsene av gjestehavnene er detaljrike og synes å være rimelig komplett. De er tatt fra Båtmagasinets "Norske gjestehavner/KystNorge Rundt". Tekst og bilder om/fra uthavene er også fine. Men kartverket tar nok feil når de sier at dette produktet inneholder alt det du trenger for planlegging av turen. For det første inneholder DLS bare beskrivelsen av et utvalg uthavner. Når man skal planlegge turen, trenger man en så komplett oversikt som mulig over alle havner og uthavner, og det finner du dessverre ikke her. For det andre blir beskrivelsen av uthavnene ofte mangelfulle fordi mange av losskissene er lite detaljerte og dårlige, og i mange tilfeller mangler de helt. Havneplaner (for gjestehavner) er det også ytterst få av. Når vi planlegger turen, vil vi gjerne ha informasjon og tegninger/skisser over hvor vi kan legge til, etc.
Ett eksempel er nok til å illustrere dette. Den populære uthavnen i Langøykilen nordvest for Jomfruland er en av mange uthavner som ikke er tatt med. På kartet står det at det finnes en losskisse for denne kilen, som heller ikke er med. Hvis man under planleggingen ikke kjenner til denne – og mange av de andre gode uthavnene som ikke er med – kan det bli en meget mangelfull planlegging av turen.
Opplysninger om gjestehavner og uthavner blir ikke nødvendigvis bedre ved at de legges inn på en CD, hvor man kan finne frem til informasjonen ved å klikke på et symbol på kartet. Fremdeles finner man nok de mest komplette opplysninger om uthavner i en god havnebok.
Ved å klikke på symboler på kartet kan man få frem opplysninger om severdigheter, fyr og naturperler langs kysten. Denne delen er noe av det bedre på CDen. Det er også pekere til mer informasjon på Internett, og programmet gjør det mulig å åpne Internett-sider direkte.

Noe for deg?

Når man ser eller prøver DLS første gang, synes det å være et fint og spennende produkt. Men etter å ha prøvet det en tid, og etter å ha gravd litt i detaljene, finner man raskt at dette er et produkt med mange svake sider. Hvis du ikke har elektroniske kart fra før, kan DLS likevel være noe for deg. Det er enkelt å bruke, og etter installasjonen er overstått, er all tekst på skjermen på norsk. Og de søkbare opplysningene om severdigheter og naturperler finner du ikke i noen andre PC-programmer. Men du bør være klar over at det finnes tilsvarende produkter i handelen som har en vesentlig bedre kvalitet på kartene og på programvaren, og som har alle de ønskede funksjoner for planlegging og navigasjon. Og som ikke koster stort mer enn DLS. Riktignok har ingen andre slike produkter informasjon om gjestehavner og uthavner, men det finner du likevel best i en havnebok. Hadde DLS vært priset vesentlig lavere, kunne det ha vært interessant for mange.
Når man vil oppdatere elektroniske kart på CD fra de fleste andre produsenter, kan man som regel få ny CD til halv pris (ved å levere inn den gamle). Når du ønsker å oppdatere kartene i DLS må du (så vidt vi forstår) kjøpe ny CD til full pris.

Oppsummering

Bra:
+ enkelt å bruke
+ norsk tekst
+ velegnet for ”nybegynnere”
+ info om gjestehavner, fyr og severdigheter

Ikke så bra:
- kartene (dårlig oppløsning, skjevt skannet)
- enkelte programfeil
- flytting av kartet på skjermen
- losskissene
- bruk av kurspunkter (waypoints)
- skrivemåte for lengde og bredde
- prisen (ift tilsvarende produkter)

Savnes:
* info om flere uthavner
* flere samtidige kartvinduer i Seilas-vinduet
* simulator-mode
* Mann-Over-Bord funksjon
* mulighet for å kunne ”go to waypoint”
* tilkopling til autopilot
* kart for en større del av kysten

Forkortelser:

COGCourse Over Ground, kurs over grunnen
DLSDet Levende Sjøkartet
DSTDistance, distanse til kurspunkt (waypoint)
HDGHeading, kurs mot kurspunkt (waypoint)
KurspunktWaypoint, veipunkt, rutepunkt
LATLatitude, bredde
LONLongitude, lengde
MOBMann Over Bord
SOGSpeed Over Ground, hastighet over grunnen
WaypointKurspunkt, veipunkt, rutepunkt

Mer info:
Statens kartverk,
telefon 32 11 81 00
https://www.statkart.no/opplev/dls