utgave nr 12 1997

Stoff-fri gledesrus 2

Publisert Sist oppdatert


Stoff-fri gledesrus 2


Av Asmund Myhrvold

I juli/august-nummeret beskrev vi det nye bunnstoffet Copperbot som ifølge brosjyren skal holde i 10 - 15 år. Vi viste hvordan stoffet ble lagt på vår Saga 27 og lovet å komme tilbake med en rapport når båten ble tatt på land i høst. 27.okt. kom sannhetens øyeblikk og her er resultatet.

Det hevdes at et bilde sier mere enn tusen ord, så egentlig hadde det vært nok med en linje eller to under bildet av båten der den kommer opp av vannet etter en lang og meget varm sesong - en sommer med de aller beste betingelser for alt som gror i sjøen. Renere båt er aldri tatt på land på Malmøya Slipp.
Så langt har altså "Copperbot" vist seg meget effektivt som groehindrende stoff, men det gjenstår å se om produsentens løfte om 10 - 15 års holdbarhet er skryt eller fakta.

Feil bruk

Selv om vi er storfornøyd med den gullende rene bunnen, vil vi ikke unnlate å nevne at det også i dette begeret finnes et par klyper malurt. Det skylles ikke stoffet, men feil bruk. Vi har et par flaps i aluminium på roret, og som bildet viser, har isolasjonen mellom aluminiumen og kobberstoffet vært for dårlig, slik at det har oppstått korrosjon. Siden kopper er det edleste metallet av de to, er det aluminiumen som lider. Tæringen har etterlatt et hvitt pulver, oksyd, som har laget blærer i stoffet og tilslutt trengt igjennom og laget de små "sukkertoppene". En offeranode på flapsene ville sannsynligvis ha hindret skaden.
Ovenstående er antagelig noe som vil gjøre båteiere med drev svært betenkt. Vi har vært i forbindelse med en som har lagt "Copperbot" på sitt Volvo/Penta-drev, og bortsett fra en mindre avskalling, er drevet rent og fint etter å ha ligget i sjøen siden juni. Han har beholdt den opprinnelige lakken som underlag, og det har gått bra, bortsett fra avskallingen som sikkert skyldes manglende mattsliping og avfetting.
Importøren av "Copperbot" har foreløpig liten erfaring med stoffing av drev, slik at han vil vente med å anbefale det.

Forarbeidet viktig

Bildet av propell-lageret viser hvor nødvendig det er med skikkelig mattsliping og avfetting. Etter det siste strøket av Copperbot må det slipes forsiktig med fint smergelpapir for å blottlegge kopperet som kan være overtrukket med en mikroskopisk film av bindemiddelet epoxy. En tidkrevende jobb over mange kriker og kroker, men så slipper man kanskje å gjøre noe som helst de neste 10 år?
Vår foreløpige konklusjon er at "Copperbot" er et utmerket groehindrende stoff dersom det blir lagt forskriftsmessig på. Vår båt, som har en marsjfart på ca. 9 knop, var praktisk talt uten slim. Båter som har ligget tre sesonger i sjøen viser ingen tegn til avskalling. "Copperbot" på aluminium er et tema som vil bli tatt opp med produsenten, og vi kommer tilbake til dette.