utgave nr 9 201

Praktisk: Montere elektrisk toalett - Manuelt kassert!

Med et elektrisk toalett slipper man å bytte pakninger til stadighet, og det er langt enklere å bruke enn det manuelle toalettet. Vi byttet fra manuelt til elektrisk på en arbeidsdag.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: LARS H. LINDÉN

For rundt 50 år siden kom båttoalettenes Rolls Royce fra engelske Simson & Lawrence. De var laget i porselen og rustfritt stål og krevde minimalt med ettersyn. Dagens manuelle båttoaletter er nesten en vits sammenlignet med de eldre toalettene. De billigste i handelen lages i ulike plastmaterialer og prisene ligger rundt tusenlappen. Men verst av alt er at de billige toalettene krever stadig utskifting av pakninger som tørker eller deformeres under vinteropplaget. Til tross for alle ekspertråd om hvordan toalettet skal konserveres før opplag, fungerer den ofte dårlig på våren. Og vi kan tenke oss artigere gjøremål om våren enn å demontere toalettet.

Krever ikke pakningsbytte

Nå ligger den gamle manuelle dassen i en søppelcontainer og vi har installert et elektrisk båttoalett som ikke har en eneste pakning som må byttes. Hele tømningsprosedyren besørges av elektriske pumper, en for vann og en for tømming. Tømmingspumpen har dessuten en roterende kniv som kverner avfallet og bidrar til at toalettet takler større mengder papir enn de manuelle. En annen fordel med knivpumpene er at de ikke krever samme slangedimensjon som de manuelle. Vanligvis bruker man 38 mm slanger til båttoaletter, men her holder det med 25 mm slange som er betydelig enklere å trekke i en båt.

De elektriske båttoalettene finnes i en rekke forskjellige design, fra den klassiske formen til de med bolighusstandard hvor det meste er helt skjult. Velger man den klassiske formen vil den i de fleste tilfeller passe rett inn der det manuelle var montert. Tømmingspumpen tar en viss plass nede ved dørken, men på de fleste elektriske toaletter kan den vris og plasseres i ulike retninger. Vi har installert en klassisk modell fra Johnson Pump. Installasjonshjelp på svensk fins på hjemmesiden: www.marinesystem.se

Steg for steg

I denne artikkelen beskriver vi installasjonen av et toalett som sitter under vannlinjen, og som har en septiktank med innløp over vannlinjen. Ved installasjon i båter hvor plassering i forhold til vannlinjen er annerledes enn vi beskriver her, er det svært viktig å konferere med installasjonsbeskrivelsen slik at ikke vann eller septik kommer inn ”bakveien”. Det er også viktig å merke av vannlinjen inne i båten før montering.

 

1. KASSERT: Det gamle, manuelle toalettet har gjort sitt etter mange pakningsbytter, treg håndpumpe og vannfylt skål. Visse elektriske toaletter har nesten samme mål som de manuelle, og er derfor enkle å plassere.

 

2. TILPASSES: Det elektriske toalettet har en tømmepumpe under skålen som krever noe plass. Men den kan vris til fire ulike posisjoner, det vil si til sidene, fremover eller bakover. Denne tømmepumpen er konstruert som en avfallskvern med roterende kniver som kverner opp avfallet.

 

3. SPYLEPUMPE: Neste pumpe som skal installeres er den elektriske spylepumpen. Den tar inn sjøvann via en stengbar bunnventil og dette vannet går via et filter i tilknytning til spylepumpen. Spylepumpen skal helst monteres over vannlinjen og den har en sugehøyde på ca én meter. Om den monteres under vannlinjen må det monteres en ventilert vannlås på slangen og denne vannlåsen skal sitte over vannlinjen.

 

4. NY SLANGE: En ny septikslange trekkes til septiktanken. Manuelle toaletter krever en slangediameter på 38 mm, men til de elektriske holder det med en diameter på 25 mm.

 

5. OVERGANGER:

 

Har man gamle koblinger på septiktanken, får man kjøpt overganger som er 25 mm i ene enden og 38 mm i den andre.

 

6. VANNLÅS: Om septiktankens innløp (bilde 4) ligger under vannlinjen, må man montere en ventilert vannlås på septikslangen. Den passer både til 25 mm og 38 mm slange, og skal sitte ?? cm over vannlinjen.

 

7. KRAV TIL SLANGER: Både spyle- og avløpsslangen trekkes frem til plassen der det nye toalettet skal monteres. Vær oppmerksom på at avløpsslangen må være av korrekt, gasstett type, armert med stålspiral. Som spyleslange er det tilstrekkelig med en armert PVC-slange.

 

8. HULLMAL: Det elektriske toalettet monsteres med gjennomgående bolter i den gamle sokkelen. For å komme til mutterne på undersiden, saget vi et hull under sokkelen som vi senere forseglet med en inspeksjonsluke. Toalettets pakning brukes her som hullmal.

 

9. SPYLESLANGEN: kobles til på toalettets bakside. Om denne tilkoblingen ligger lavere enn ?? cm over vannlinjen, skal man bruke doble slangeklemmer.

 

10. PANELET: El-kabler fra spyle- og avløpspumpen trekkes til betjeningspanelet. Hit trekker man også strøm fra batteriet, både pluss og minus. Plussstrømmen må passere en sikring på 15 Amp.

 

11. TILGJENGELIG: Betjeningspanelet bør plasseres slik at man enkelt kan nå det når man sitter på toalettet. Med den øvre vippebryteren starter man både spyle- og kvernpumpen samtidig. Med den nedre bryteren kan man enten pumpe inn vann i skålen eller tømme ut avfall.

 

12. FERDIG: Det nye elektriske toalettet tar omtrent samme plass som den manuelle. Underdelen stikker noe lengre ut, men her la vi på en rustfri plate med samme mål som den underliggende gummipakningen. (Se bilde 8).

 

GJØR-DET-SELV-FAKTA:

I pakken:

Aqua T Silent Electric toalett

Du trenger i tillegg:

 

Verktøy:

Vanlig håndverktøy

Vanskelighetsgrad:

3 av fem skiftnøkler

Bruksanvisning:

NEI

Hvor lang tid:

4-6 timer

Trengs fagfolk:

Nei

Påvirker CE-merking:

Må sjekkes i hvert tilfelle.

Aktuell ISO-standard:

Septiksystem: ISO ????

Pris:

Kroner ?.000,-

Produsent:

Johnson Pump

Norsk importør:

www.johnson-pump.com/SE