utgave nr 1 2005

Praktisk: Feilsøking i varmeapparatet

Publisert Sist oppdatert

Praktisk: Når varmeren stopper

Finn feil i varmeren

Termometeret kryper nedover. Temperaturen om bord har for lengst passert nedre komfortgrense. Normalt ikke noe problem, men i dag har varmeren slått seg vrang. Her er tipsene som kan redde dagen.

TEKST: JAN HARRY SVENDSEN

Mange større lystbåter her til lands er utstyrt med luftvarmere, selv om det også finnes pottebrennerer og vannvarmere. For at en brenner skal virke er det i hovedsak fire faktorer som må oppfylles. Varmeren må få forbrenningsluft, drivstoff og strøm. I tillegg må glødepluggen virke. Dersom varmeren ikke virker er sjansen stor for at feilen ligger i en, eller flere, av disse faktorene. Og akkurat det taler til din fordel, fordi det gir deg muligheten til å feilsøke og forhåpentligvis rette feilen.

Gløder pluggen?

Det første du bør sjekke er om glødepluggen faktisk gløder. Gjør den ikke det vil det være umulig å få fyr på varmeren. En enkel test er å forsøke å starte varmeren og holde på glødepluggens sokkel. Blir den varm kan du gå ut i fra at pluggen er i orden. Har du et multimeter om bord kan du med fordel også måle pluggen. Alle glødeplugger, enten de er av kull eller med en glødetråd av metall, er i prinsippet motstander. Still multimeteret på måling av motstand (Ohm), og mål glødepluggen. Da ser du fort om den er i orden. I tillegg kan du måle om pluggen trekker strøm. Start varmeren og mål hvor mye strøm pluggen trekker. Dersom den ikke trekker strøm er den defekt og må byttes.

Får varmeren drivstoff og oksygen?

Neste punkt er drivstoff. Noen ganger kan drivstoffledningen tettes av partikler, smuss og bunnfall fra tanken. Mange varmere har en svært tynn drivstoffledning. Faktisk så tynn at du vil få problemer med å stikke en knappenål inn i den. Det skal ofte lite til før en slik ledning går tett dersom drivstoffet er forurenset. På alle varmere er det derfor lurt å montere et finmasket filter før drivstoffet når varmeren. Det kan virke forebyggende, og du kan lett se om det er forurensninger i drivstoffet. Pass på at sugerøret i tanken ikke ligger helt i bunn. Da suger den opp bunnfall som kan tette drivstoffsystemet til varmeren.
Et tilstoppet drivstoffrør kan du demontere og forsøke å blåse rent. Det kan lønne seg å ha et i reserve i båten.
En forbrenningsprosess krever luft. De fleste varmere har et eget luftinntak. Sjekk om dette har blitt blokkert.

Nok spenning om bord?

Dersom varmeren får drivstoff, luft og at glødepluggen fungerer kan det være at varmeren får for lite strøm. Dersom du har ligget stille over natten med mange forbrukere på, og i tillegg har dårlige batterier, er sannsynligheten stor for at varmeren ikke får nok strøm. Da har du to valg. Enten skrur du av alle forbrukere og starter varmeren, eller så starter du opp motoren og venter til ladespenningen har stabilisert seg. Når ladespenningen ligger i normalområdet, kan du igjen forsøke å starte varmeren. Ladespenningen kan du sjekke enten ved å se på voltmeteret eller ved å måle ladespenningen inn på batteriet ved hjelp av et multimeter.

Elektronikk og nullstilling

Mange moderne varmere er utstyrt med elektroniske hjerner som overvåker alt fra spenning, til glødeplugg og temperatur i brennkammer. I mange tilfeller gjør det feilsøkning enklere. På mange moderne varmere har du nemlig muligheten til å hente ut feilkoder direkte fra betjeningspanelet dersom dette er utstyrt med et display. Dermed er det enkelt å finne feilen, og du slipper feilsøkningen. For å få nytte av feilkodene må du imidlertid ha en oversikt over hva de ulike kodene betyr, og du må vite hvordan du får dem frem. I mange tilfeller vil forhandleren, eller et servicekontor, ha denne informasjonen. Spør om du kan få en kopi, og oppbevar denne i båten.

Pottebrennere og vannvarmere

For pottebrennere gjelder mye av det samme som for dieselvarmere. Her er det imidlertid viktig å passe på at du bruker et drivstoff. Ofte er lampeolje det beste. Forbrenningen i en pottebrenner skjer ved at en veke suger opp drivstoffet. Disse brennerne fungerer med andre ord etter samme prinsipp som gamle parafinlamper. Dersom disse ikke virker kan feilen rett og slett ligge i at veken er brent opp. Husk å ha med ekstra.
Har du en vannvarmer om bord er prinsippene de samme som for en luftvarmer. Den eneste forskjellen er at vannvarmeren varmer vann istedenfor luft. Prinsipielt kan du altså bruke samme fremgangsmåte for å finne feil som for luftvarmere.

Sjekkliste:

1. Sjekk om glødepluggen virker. Det kan du gjøre ved å kjenne om den blir varm eller du kan måle den med et multimeter. Mål motstand (Ohm) eller strømforbruk under oppstart.

2. Sjekk at det ikke er urenheter i drivstoffet.

3. Sjekk at brenneren får tilstrekkelig med luft.

4. Sjekk at batteriene om bord har kapasitet til å levere nok strøm til en start. Skru av andre forbrukere eller start motoren om det er for lite strøm.

5. Har du en pottebrenner kan veken være utbrent. Skift i så fall denne.