utgave nr 4 2005

Njord 26: Vann- og dieseltanker

Publisert Sist oppdatert

Del 26: Njord - 42 fot organisert vanvidd

Vann- og dieseltanker lages og monteres

Med tanke på reglene

Njord skal ha vann- og dieseltanker i syrefast stål. Det åpner et villniss av standarder, regler, verktøy og helsefarer. Se hvordan vi fant veien gjennom.

TEKST: RAGNAR STEINHOVDEN

Konstruksjon og bygging av diesel- og vanntanker er et fagområde som krever erfaring og spesialverktøy. Selvbyggeren blir stilt ovenfor strenge krav. Ikke av sjøfartsmyndighetene, men av forsikringsselskapene. Kunnskapen om tankbygging ligger godt spredt på en håndfull sertifiserte verksteder som bygger tanker. Det finns ingen ”tankbygger-håndbok”, og dine egne evner til kommunikasjon med ekspertisen blir dermed helt avgjørende for resultatet.

Verktøy og HMS

Vi amatører ser ofte med undring på profesjonelle håndverkere som går i dyre proffverktøybutikker og kjøper verktøy. Men de har gode grunner til det. Jeg kjøpte vinklesliper hos proffverktøyhandleren og fikk samtidig grundig informasjon om vernetiltak. Han utstyrte meg med en ansiktsskjerm, og ga meg advarsler om at tynne kappskiver kan briste/eksplodere dersom de belastes sideveis. Videre fant han frem godkjente støvmasker, og advarte mot helsefarer ved skjæring av syrefast stål.
Det inneholder nemlig 17 prosent krom og 10 prosent nikkel. Når en vinklesliper skjærer legeringen, oppvarmes metallene og avgir en giftig, helsefarlig gass. Han rådet meg til å utføre arbeidene utendørs når det blåser. For innendørs kapping vil kreve friskluftmaske.
En telefon til Arbeidstilsynet bekreftet alt dette. De opplyser at nikkel og krom avgir gasser ved oppvarming. Gassene og partikler fra sliping og oppvarming er sett på som helsefarlige, og de kan gi kreft, allergier, nyreskader og hull på slimhinner.
Det er derfor et absolutt krav til andre som vil utføre lignende arbeider at man setter seg grundig inn HMS-siden av saken, ved for eksempel å ta en telefon til arbeidstilsynet. Jernstøv er ikke på langt nær så farlig. Der går skadevikningene tilbake når eksponering opphører. (www.arbeidstilsynet.no)
På rustfritt stål skal det brukes kapp/- slipeskiver uten karboninnhold. Karbon starter rust på ståloverflaten. Slipeskiver beregnet for rustfritt er merket med ”inox”. Til grader og sliping av kanter er en såkalt ”flapdisk” et godt verktøy. Til hull for påfyllingstusser og sug/retur brukes hullsager og stegbor i HSS-stål. Syrefast stål er meget seigt og vanskelig å bore hull i. Kun verktøy av Bi-metall (legering med kobolt) kan brukes. Bruk skjærespray, så smøres skjæreflaten slik at boringen går hurtigere og skjæreverktøyet ikke blir brent opp.
Vi amatører må bruke proffverktøybutikker. Glem egoet ditt, si at du er amatør og fortell hvilken jobb du skal gjøre. Ekspeditøren vil lyse opp i glede over at vi ønsker hans råd og veiledning. Du får riktig verktøy og jobben blir gjort hurtig og uten helseskader.

Regelverket

Tanker for en selvbygd båt kan lages uten å være CE-merket eller å ha gjennomgått noen form for godkjennelse. Men da må vi være eier av båten i minst fem år før den kan selges. Dette høres hyggelig ut, men virkeligheten er en helt annen. Forsikringsselskapet som skal forsikre Njord sier at jeg har ”undersøkelseplikt”, og må lage alle installasjoner fullt ut etter gjeldene regelverk og forskrifter. Til og med skader påført uskyldig tredjepart vil kunne føre til erstatningsansvar dersom konstruksjonen ikke er i samsvar med regelverket. Derfor må selvbyggeren følge alle regler og forskrifter.
Juridisk betyr det at hvis ikke reglene er fulgt, har jeg opptrådt uaktsomt. Graden av utøvd uaktsomhet blir avgjørende for avkorting av forsikring og pålegging av eventuelt erstatningsansvar.
ISO 10088, “Small craft - Permanently installed fuel systems and fixed fuel tanks”, er et nødvendig hjelpemiddel. (Ny standard, ISO-21487 er under utarbeidelse) Standarden fåes kjøpt hos www.standard.no. Den leveres som en pdf-fil i en e-post, hurtig og greit. Problemet er imidlertid at ISO 10088 viser til tekster i andre standarder som igjen viser til nye osv. Vi blir som deltagere i et stort pyramidespill til sponsing av EUs byråkrater.
ISO 10088 er grei og konkret den, men uten tidligere erfaring må selvbyggeren søke råd for konstruksjon hos ekspertisen. Jeg kontaktet en bedrift som er sertifisert av Veritas for fremstilling av CE-merkede tanker. Jeg sendte en skisse av tankene og fikk den rettet. Samtidig kjøpe jeg alle sug-, retur- og påfyllstusser fra bedriften. For ISO 10088 stiller krav til at slangestussene skal være rillet, ha minst 35 mm lengde for slangeopplegg for å gi plass til doble slangeklemmer. Slette rør blir ikke godtatt som slangestusser, der kan slangene gli av.
Alle tanktilkoblinger skal sitte på toppen av tanken. Det er tillatt å ha en inspeksjonsluke på siden av en dieseltank. Jeg lagde en luke på 20 x 20 cm på siden av tanken, og et sekskantet hull i skvalpeskottet for å komme til rommet bak. Slip alle kantene på hullene, så slipper en å skjære seg ved rengjøring.
Pakningen til luken må være resistent mot diesel, i praksis en tre mm nitrilgummi-pakning. Bredden på pakningen bør ikke være over tre cm. Det kan være vanskelig å etablere nok flatetrykk ved større bredder.
Luken ble lagt av en fire mm tykk plate. På innsiden rundt luken sveiste jeg på fire mm flatstål for å avstive åpningen. Skruene, åtte mm tykke på 60 mm avstand, sveiste jeg fast i hullene i tanken fra utsiden slik at det ble tett. ISO 10088 krever at alle stoppkraner til sug/retur av diesel monteres lett tilgjengelig fra utsiden av motorrommet. Dermed må vi planlegge nøye alle tilkoblingene på tanktoppen slik at de blir tilgjengelige gjennom en luke i dørken.

Materialene

Syrefast stål (Aisi 316) har steget til dobbel pris i løpet av ett år. Grunnen er stort stålforbruk i Asia. Stålprodusentene sier spøkfullt at hvis to milliarder kinesere og asiater går over til å spise med kniv og gaffel, vil det ikke finnes mer rustfritt stål i verden. Med høye priser må platemålene nøye tilpasses mot størrelsen på tankene. Det enkleste er å tegne opp alle delene til tanken i målestokk, klippe dem ut og prøve seg frem på en skisse av en platestørrelse. For meg ble de seks 1,25 x 2,5 m plater med tykkelse 2,5 mm til en pris av 14.000 kr. Dyrt, men syrefast stål er det beste materiale for fremstilling av tanker.
Jeg lagde en mal i kryssfiner av tanktverrsnittet. Siden mot motorrommet og toppen ble knekket til i 90 grader, og bunnen ble knekket midt på slik at det passet langs formen på spantene. Dermed ble det mindre sveisearbeid og kapping. Kappingen ble gjort utendørs med vinkelsliper. I vinter var det ikke noe problem med å finne dager med nok vind for fjerning av støv og slipegasser. Platene ble lagt dobbelt, holdt sammen med tvinger, og kappet to og to.
Tankene ligger under dørken i motorrommet, på begge sider av motoren. Èn vann- og èn dieseltank på babord side og det samme på styrbord side, men her speilvendte. Forbrukstanken for diesel ligger på styrbord side rett under styreposisjonen. Reservetanken for diesel er på 310 liter og ligger på babord side. Jeg valgte å kun å bruke èn tank som forbrukstank. Trim og påfylling fra reservetanken på den andre siden skal skje med en elektrisk pumpe. Vær oppmerksom på at retur av diesel alltid må gå mot tanken suget kommer fra. Hvis ikke kan returdiesel overfylle tanken.
Vanntankene har samme konstruksjonen, èn på hver side. Tankene ligger tverrskips 1,7 meter ut fra kjølen, langskips, en på hver side av midtskipsspantet. Dermed er tverrskipstrim mulig å utføre med pumpe. Mellom tankene satte jeg opp et kryssfinerskott for å avstive innfestningen. På skottet ble en 2 x 4 toms dørkbjelke limt fast for boltefeste.
Syrefast stål blir sett på som en ”galvanisk killer”. Varmgalvaniserte bolter ville bli spist opp av galvanisk korrosjon i løpet av få år. Vi må derfor bruke kun syrefaste bolter for oppheng. Jeg har ett feste i hvert hjørne av tanktoppen, og ett feste i hver ende nede på tanken til festing i spantene. Toppen av tanken blir dermed hengt opp i fire hjørner med 2 stk. 8 mm syrefaste bolter i hvert feste. Festeplatene må være solide og sveist inn på såkalte doblingsplater, dvs. en plate sveist på tankplaten før festepalten sveises på.

Sveising

TIG-sveising (Tungsten Inert Gas) benyttes ved sveising av syrefast stål. Sveisingen skjer i inert gass (vanligvis Argon) med en elektrode som kun har som oppgave å danne en lysbue uten at den selv smelter. Tilsettmateriale må tilføres som tråder av syrefast stål. Erfarne sveisere er det rikelig av her på vestlandet, og de tar gjerne en ekstrajobb.
Men da jeg ringte sveiseren min, befant han seg utenfor kysten av Portugal. Han hadde solgt alt jordisk gods og kjøpt seg en 39 fots seilbåt!
Men jeg fant en ny sveiser med 30 års erfaring, en godlynt danske med en utrolig sans for humor. Sveisejobben ble dermed den mest underholdende oppgaven hittil. Vi må under ingen omstendigheter sveise tankene selv, overlat dette til fagfolk. Ta gjerne en kopi av sveisesertifikatet til sveiseren, og legg det ved i ”teknisk fil” som skal følge båten.
Tankene skal trykktestes før montering i båten for å finne sveisefeil. Testen utføres ved å fylle trykkluft i tankene og så se om trykket faller. Ved å spraye såpevann på sveisen, vil en få indikert eventuelle lekkasjer. Etter installasjon i båten, krever ISO 10088 at hele drivstoffsystemet trykktestes ferdig montert. Trykket skal være 20 kPa. Det høres fryktelig vanskelig ut, men er enkelt. Trykktesten utføres ved å koble til en klar vannslange på f.eks. luftingstussen. Når trykket blir etablert stiger vannsøylen i slangen. Når vannsøylen har nådd to meters høyde over tanktoppen, har vi 20 mPa. Så setter vi et merke med tusj på vannstanden, og ser om den synker. Vi kan spraye såpevann på koblinger og fittings for å finne lekkasjer.

Slanger, filtrere og instrumenter

ISO 10088 krever at dieselsystemet blir utført med filter og vannseparator. Jeg bruker et kombinert dieselfilterfilter/vannseparator fra Racor. Det har i tilegg en manuell pumpe, som er helt nødvendig hvis det kommer luft i drivstoffsystemet og motor og slanger må luftes.
ISO 10088 forlanger egen tankmåler, påfyll og lufting på alle drivstofftanker, selv om jeg bruker den ene dieseltanken kun som reservetank. Tanktilkoblingene skal sitte på toppen av tanken. Dermed blir også returen på toppen av tanken. Retur fra motor må føres ned til tankbunnen i et rør slik at vi unngår skum i dieselen.
Jeg bruker samme fittings for sug og retur. Det er et slags mutter med innvendige gjenger som sug/retur røret stikkes ned i. På toppen skrues det fast en albue som kan vinkles i den retningen slangen skal gå. Både sug og returslange til motor skal være i kvalitet A1 etter ISO 7840. En A1 slange er motstandsdyktig mot brann over en fastsatt tid. Her er det lett å gjøre feil. De fleste av oss kjøper en dieselslange til motoren, uten å spesifisere at det skal være en A1 slange. Da får vi en slange som tåler diesel, men ikke brann. A1-slangen har dobbelt så tykke vegger som den vanlige dieselslangen.
Giverne til dieseltanken er et vippearmatur fra VDO. Vanntankgiveren er stavarmatur. Alle giverne kan enkelt monteres og frakobles for ettersyn fra utsiden av tanken. Drivstoffinstrumentet fra VDO kan utstyres med en varsellampe som ekstrautstyr. Da vil en rød lampe lyse inne i instrumentet når tankinnholdet er under ¼. For at lampen skal virke, må vi koble inn en liten elektronikkenhet fra VDO mellom instrument og ledingene fra giver. En god løsning som anbefales.

Manual

Til Njord har jeg nå to mapper. Den ene er en slags teknisk fil der alle komponenter, materialer og utførelse av byggingen blir dokumentert. I denne mappa ligger det nå tegninger av tankene, bergninger av volum, trykkprøvning, dokumentasjon av stålkvalitet, slanger, pakningsmateriale, koblinger og ventiler m.m. Den dagen det måtte oppstå en tvist med forsikringsselskapet, sitter jeg med jokeren!
Den andre mappa er et utkast til brukerhåndbok. Brukerhåndboken skal lages på data, og med skanner, digitalkamera og gode dataprogrammer er dette en hyggelig oppgave. For tanker og drivstoffsystem legges det inn intervaller for skift av filter, drenering av Racor vannseparator, ettersyn av slanger og koblinger samt alle installasjons- og bruksanvisninger fra leverandørene som vedlegg.
Når tankmåleren viser halv tank, er det mindre enn 30 prosent diesel igjen på tanken fordi tanken er spiss i bunnen. En enkel konverteringstabell som viser tankinnhold i liter mot tankmålerens verdier må utarbeides. Videre må tabellen for motorens drivstofforbruk/turtall legges inn. Et grovt overslag gir i dag en aksjonsradius til midten av den engelske kanal, eller tur retur Sandnes-Shetland. Men dette må utprøves mot skrogets fart/turtall, og det finnes først etter sjøsetting.
Njord er et havgående fartøy klasse A som etter EU-direktivet skal klare seg selv uten assistanse på det åpne hav. Og ikke en snekke som seiler mellom holmer og skjær med noen minutter til nærmeste servicestasjon. En brukerhåndbok med oversikt over alle installasjoner og komponenter er ikke perfeksjonisme, men et nødvendig hjelpemiddel.
PS: Skal du bygge tanker for din egen båt, plikter du på selvstendig grunnlag å sette deg inn i alle regler og forskrifter. Min artikkel er ikke ment som en byggeoppskrift, men mer som en beskrivelse av hvordan en motorseiler blir til.