utgave nr 12 2003

Navigasjonsskolen del 4: Bruk av kompasset

Publisert Sist oppdatert

Et magnetisk kompass må

alltid

finnes om bord. Om du ikke har et fast montert kompass, bør du i hvert fall ha et håndkompass. Og du må kunne bruke det!

Tekst og foto: Terje Bølstad

Kompasset er det første – og viktigste – tekniske navigasjonshjelpemiddel vi ser på i denne serien. Da regner vi ikke med sjøkartet – som er enda viktigere (se forrige del).

Kompasset

Kompasset peker alltid mot den magnetiske nordpol. Det er nesten rett mot nordpolen, men ikke helt nøyaktig. Forskjellen kalles misvisning. Den skal vi ikke ta så høytidelig akkurat nå – blant annet fordi den i store deler av landet er omtrent null – men vi skal komme tilbake til den i en senere del av kurset. På de fleste kartark er det trykt to kompassroser inni hverandre. Den ytterste viser rettvisende peilinger og kurser, mens den indre viser kompassretninger, basert på den magnetiske nordpol.
Den høyeste kompasskurs er 360 grader. Har du et eldre kompass som går til 400 grader, må du eventuelt regne om. Det finnes tabell for omregningen.

Ta ut en kurs

Hvis du vet hvor du er på sjøkartet – og vet hvor du ønsker å gå, kan du ta ut en kurs på kartet, og ved hjelp av kompasset gå på den kursen. Kursen finnes ved først å legge parallellforskyveren langs den linjen du ønsker å gå, og deretter forskyve den inn i kompassrosen på kartet, og avlese kursen der.

Seile en kurs

Når du skal seile en konstant kompasskurs, er det viktig å forsøke å holde den samme kursen så nøyaktig som mulig – hele tiden. Seiler du på tvers av en kraftig vind eller strøm, må du regne med en avdrift på 10 grader eller mer! Enten må du kompensere for det ved å endre kursen tilsvarende mot strøm eller vind (etter skjønn), eller forsøke å ta hensyn til det når du fører bestikket. Et fastmontert kompass har en styrestrek som direkte angir kursen du styrer.

Posisjonsbestemmelse

Av og til når man seiler langs kysten, kan det være greit å få en bekreftelse på hvor man er. Hvis man ikke befinner seg i nærheten av et sjømerke, kan en krysspeiling være den enkleste måten å finne ut hvor båten befinner seg. Med kompasset peiler man to (eller flere) kjente steder fra kartet, som for eksempel fyr, lykter, varder, etc. Peilingene plottes (tegnes) fra de peilede stedene i kartet ved hjelp av kompassrosen. Der linjene krysser hverandre, befinner du deg. Men vær klar over at en posisjon du finner på denne måten, ofte ikke er særlig nøyaktig. Tre peilinger er bedre enn to, og så videre. Trekker du linjene på kartet med en spiss, bløt blyant, kan de lett viskes bort igjen.
Når du skal peile for eksempel et fyr med et håndkompass, holder du det vannrett, og peker/sikter så nøyaktig du kan rett mot fyret med pilen som er merket/trykket på toppen av kompasset. Så vrir du på kompasshuset, slik at kompassnålen ligger nøyaktig over avmerkningen mot nord inne i kompasshuset. Da kan du avlese kompasspeilingen (til fyret) på merket/pilen på toppen av kompasset. Se for eksempel på bildet over. Hvis du peker med kompasset rett mot den ønskede fyr/lykt, er kompasskursen dit 340 grader. Det finnes spesielle peilekompass til priser fra kr. 500, men et rimelig håndkompass er nesten like godt til denne jobben.
Et kompass må alltid befinne seg lengst mulig fra andre magnetiske materialer om bord.

Føre bestikk

En enkel og grei, men ikke særlig nøyaktig form for navigasjon mens vi er underveis, er å føre bestikk. Det består i å avsette/tegne båtens kurs og utseilt distanse i kartet. Det forutsetter at båten også har en logg, i tillegg til kompasset. Har du ikke en logg, kan du i et nødsfall eventuelt forsøke å anta/gjette båtens hastighet. Det er bedre enn ingenting. Du kan også lage en tabell over hvor fort båten din går ved forskjellige turtall på motoren. Vanligvis skriver vi klokkeslettet og loggens verdi på hvert sted i kartet. En posisjon basert på ført bestikk er enda mer usikker enn en som er fremkommet ved en posisjonsbestemmelse. Hvis du seiler langs en kyst, bør du derfor forsøke å foreta nye posisjonsbestemmelser så ofte som mulig. Kommer du i nærheten av et sjømerke som du finner på kartet, vet du hvor du er, og kan plassere en sikker observert plass/merke i kartet.

Kartoppgave

Etter en tur utaskjærs, er vi på vei innover mot Oslofjorden. Med vårt håndholdte kompass, peiler vi Laksskjær lykt sydøst for Kløvingen på ca. 345 og Færder fyr (på Tristeinen) på ca. 069. Hva er vår nåværende posisjon? Det mest nøyaktige svaret finner du på ditt eget sjøkart nr. 2, eller båtsportkart B-713. Til nød kan du bruke vårt kartbilde. Ta utgangspunkt i kartets kompassrose, og plott de to peilingene fra de oppgitte steder/fyr/lykter. Der de krysser, er den omtrentlige ønskede posisjonen. Svaret er oppgitt et annet sted på siden.

Svar på kartoppgaven: N 59 01,00’ E 010 29,00’

Powered by Labrador CMS