utgave nr 4 2006

Montere ankervinsj på småbåt

Publisert Sist oppdatert

Gjør det selv: Montere mini-ankervinsj

"Ryggsparer" også

for mindre båter

Markedets elektriske ankervinsjer til fritidsbåter har vært store, strømkrevende og fremfor alt dyre. Hele arrangementet har krevd en viss størrelse på båten for å få plass til drivmotor, ankerline, alle beslag og ikke minst har det vært store krav til batterikapasitet.

TEKST: LARS H. LINDÈNTIL NORSK: AMUND RICH. LØKEN

Nå har et par av produsentene utviklet ankerspill også til båter under 25 fot. Et av disse er Engbo i Tønsberg som har to nye modeller; Mini 100 og Midi 200. Den minste passer på båter opp til ca. 20 fot, og med ankervekt mellom 5 og 8 kilo. Prisen ligger fra drøye 8000 kroner, men i tillegg kommer ankeret, line og en del beslag.

Det er verdt å merke seg at selv disse små ankerspillene har et høyt strømforbruk og krever en motor med god lading. Moderne innenbordsmotorer - til og med utenbordsmotorer - har i dag effektive generatorer som gir god lading selv på lave turtall.

Den store fordelen med de nye vinsjene er innbygningsmåten for selve motoren. Engbos Mini 100 har for eksempel bare en lengde på 25 cm, en dybde på 16 cm og en total bredde på 13 cm. Denne lille plassen bør man finne bak akterspeilet, dersom båten ikke er fylt med flytemiddel. Problemet kan derimot være å finne en plass til ankerlinen under vinsjen. Selv 40 meters line krever sin plass, og helst bør boksen være drenert slik at vann fra linen kan renne ut, f. eks. i kjølsvinet for så å bli pumpet ut. Må du fjerne flytemiddel i skroget, bør du ta kontakt med båtprodusenten. Det går an å fylle inn samme mengde som tas ut, for ikke å utfordre flyteevnen, men sjekk med fagfolk.

Montering i midtkonsollbåt

Vi foretok montering av Engbos minste ankerspill av typen Mini 100 i en Ryds 18 GTS, en båt med en innenbordsmotor og badeplattform. Her fant vi en grei plass innenfor akterspeilet på babord side. Et hull på 15 x 20 cm ble sagd fra motorrommet. Dette hullet kan senere tettes med en inspeksjonsluke.

Hele ankerspillet ble hengt opp og boltet fast i linebeslaget med trinser som skal sitte på akterspeilets utside. Om akterspeilets laminat er for tynt, må man legge inn en avstandsplate.
Til denne båten, med fastmontert badeplattform, valgte vi en fast plattformsrulle til å bolte fast. Dersom båten ikke har badeplattform, finnes det leddfester som boltes fast i båtens akterspeil. Et vanlig tallerkenanker passer perfekt til disse beslagene og til denne type båter klarer man seg med ankervekt mellom 5 og 8 kilo.

Hele monteringen ble unnagjort på under én arbeidsdag, men det meste av tiden gikk med til å fjerne flytemiddel, både for å få plass til ankerspillet, men fremfor alt for å få dybde under spillet på minst 40 cm, slik at den 50 meter lange ankerlinen skulle få plass. Dette er kanskje noe båtprodusentene bør tenke på i fremtiden, nå som det finnes passende ankervinsjer til selv mindre båter. Et lite romt rom bak en inspeksjonsluke skulle spare mange arbeidstimer og monteringskostander.

Fakta

ModellEngbo Mini 100Engbo Midi 200
Motor12V/350W12 V/600W
Blyline19 mm12 mm
Drakraft100 kg200 kg
Total lengde253 mm305 mm
AnleggsbryterNeiJa
Ankervekt5-8 kg7.5- 16 kg
Max båtlengde20 fot25 fot
Ca. pris8760 kr11 995 kr
ProdusentEngbo AS, Tønsberg, www.engbo.no

Bilder og beskrivelser

På denne båten var det enklest å gå inn via motorrommet for å komme til en fornuftig plass bak akterspeilet. Høyden i rommet må minst være 40 cm for at en 50 meters line skal få plass, og høyden skal måles fra underkanten av akterspeilets linetrinse og ned til bunnen av rommet.

Vinsjen monteres med gjennomgående bolt i akterspeilet. Markér det nederste hullet først og bor ut i fra dette. Mål opp avstanden til det øvre hullet med et skyvelær og bor så opp dette fra utsiden. En distanseplate følger med og den skal brukes om laminatet i akterspeilet er for tynt.

Med linegjennomgangen som mal tegner man opp hullet som skal sages eller freses opp.

Legg litt Sikaflex rundt beslagets kanter og trykk inn i akterspeilet. Tetningen skal først og fremst beskytte glassfiberkantene mot vanninntrengning. Heng opp ankerspillet (med evt. avstandsplate) på boltene og fest med låsemutre.

Ankerbeslaget finnes i en mengde ulike utførelser. Slik kan det se ut når båten har badeplattform. Plasser beslaget på plattformen sammen med ankeret. Sikt inn mot åpningen i akterspeilet for å finne riktig plass. Deretter drar man beslaget bakover, slik at linerullen, som ligger i sentrum, havner litt utenfor badeplattformens kant (som bildet viser), dette for at ankeret ikke skal sette seg fast i plattformen når det dras opp.

Fest ankerbeslaget med gjennomgående bolt, låsmutre. Her måtte vi til og med legge noen plater på undersiden, for å komme opp i nivå med den rustfrie kanten på badebryggen. og med

Vinsjbryterne festes i instrumentpanelet, i nærheten av førerplassen. Sjekk at det ikke er noe på baksiden, f. eks. rattets styrhus eller el-kabler. Bor opp et hull på mellom 20 og 25 mm. Panelet er selvheftende og skal trykkes på plass. 10 meter kabel følger med og den skal kobles til ankerspillets elektronikkboks.

Elektronikkboksens kabler må festes skikkelig før det monteres i båten. Samtlige kabler skal vendes ned og man begynner med koblingene fra venstre mot høyre. Batterikablene skal være minst 25 mm2 opp til 4 meters lengde.

Elektronikkboksen bør plasseres så nær vinsjmotoren som mulig, slik at de medfølgende kablene er tilstrekkelig lange. Boksen tåler varme, men bør plasseres beskyttet mot fuktighet, som her i båtens motorrom. Innenfor de svarte "hullene" monterer man antennen til fjernkontrollen.

Ankerspillet bør kobles til båtens startbatteri, med egen hovedbryter og egen hovedsikring. Denne vinsjen skal ha en 100 Amp sikring og den bør plasseres så nær batteriet som mulig.

Når elektronikken er koblet kan man legge på plass ankerlinen. Hold den i strekk og se til at den "renner ned" ordentlig under ankerspillets på innsiden. Linens ende låses fast inne i båten, eller får en stor knute, så den ikke kommer forbi skroggjennomføringen.

Sikkerhetskjede må kobles til ankeret, ellers kan det forsvinne inn i propellen, dersom linen utløses ufrivillig eller blir slakk. Her har vi montert et feste i akterspeilet, et kjede og en øyekrok som festes i ankeret, alt selvsagt i rustfritt.

De to minste ankervinsjene finnes i to utførelser; Mini 100 og Midi 200, den første med ankervekt opp til 8 kg, den største opp til 16 kg. En annen forskjell er at Midi er utstyrt med bryter som stanser vinsjmotoren når ankeret er oppe.

Installasjonen ble gjort på en Ryds 18 GTS. På babord side, i et stort hulrom innenfor motorrommet, fant vi en fin plass for ankerspillet. Her kan det finnes mye flytemiddel som må fjernes for å få plass. Om du må gjøre det i din båt, er det viktig å konsultere båtprodusenten om hvordan flytemiddelet skal erstattes for at båtens flyteevne ikke svekkes.