utgave nr 4 2006

Legge teak på fordekket

Publisert Sist oppdatert

Gjør det selv: Legge teak på fordekket

Enklere enn du tror

Teak på fordekket gir ikke bare en elegant entré når man går ombord, men gir også en sklifri adkomst. Her er "ekte" teakdørk uslåelig, når du legger stav for stav på tradisjonelt vis. Vi viser hvordan det kan gjøres.

TEKST: LARS H. LINDÈNTIL NORSK: AMUND RICH. LØKEN

Skal du legge teakdekk på et begrenset område kan det være en fordel å lage en pappmal og tegne ut et forslag. Eller tegn direkte på plastdekket med en spritpenn.

Begynn med å markere en sentrumslinje og mål med utgangspunkt i denne hvor mange staver det er plass til på begge sider. Ferdige teakribber, med et frest spor i den ene kanten, har normalt en bredde på ca. 36 mm. Rammeverket finnes i forskjellige størrelser og her må du ganske enkelt velge en bredde som passer inn og som ser elegant ut. Vi valgte en bredde på 85 mm. Legg opp rammens venstre og høyre side på dekkflaten og legg på staver. Fest rammens sider provisorisk på underlaget med en skrue i hver ende.

Skrueforsenkere

Bor opp både plugghull og det underliggende skruehullet med ett og samme verktøy, en skrueforsenker. Denne finnes i forskjellige størrelser, avhengig av bredde og lengde på teakdekkskruene. Skruen er spesialtilpasset for teakstav som skal festes i glassfiber, og den har flatt hode. Den finnes i lengdene 13, 16 og 19 mm og med bredder på 4.2 eller 4.8 mm. Lengden på skruen bestemmes av underlagets tykkelse. Det er viktig at man velger en skrueforsenker og en skrue som passer sammen, slik at man kjenner at teaken fester seg i underlaget.

Vær nøye med rammens plassering før du borer opp samtlige hull. Etter dette løsner du rammen og gjør underlaget rent. Legg så på et tetningsmiddel under rammen og fest den permanent, helst for hånd med et skrujern, så du ikke risikerer å sprekke teaken. Stavene festes på samme måte. I en 12 mm tykk teakstav kan man bore opp en forsenkning på ca 7 mm. Da er det igjen ca 5 mm trevirke, hvilket betyr at man kan dra fast skruen skikkelig i underlaget og samtidig få fin dybde når teakpluggen skal limes fast.

Legg på primer

Legg på en primer før natemassen sprøytes inn. Både primer og natemasse må være av en sort som er beregnet for teak t (eller tre) og enklest er det å velge én-komponent masse som er klar til bruk uten noen spesiell innblanding av herder. Er det små flater, rekker det med en vanlig sprøytepistol for å fylle naten med masse. Er det store flater, finnes det spesielle elektriske pistoler som kan leies. Legg på et ordentlig lag så all luft forsvinner i naten og press ned det siste med en stålsparkel. Ikke ta hensyn til søl av masse på teaken. Etter et par tre dagers herding kan man skrape bort det overflødige med en skarp trekantskrape og senere la båndsliperen ta resten.
Vårt teakdekk fikk en størrelse på 60 x 80 cm. Med materiell og verktøy gikk det med 1700 kroner.
Et alternativ er naturligvis at lage en mal av dekket og bestille alt ferdig fra et snekkeri som lager ferdige dekk.

Begynn arbeidet med å vaske av plastflaten som skal dekkes, enten med et avfetningsmiddel eller aceton. Tegn opp en midtlinje i plasten og finn med utgangspunkt i denne hvor mange teakstaver du får plass til innenfor et rammeverk. Hver teakstav er ca 36 mm bred. Til ramme valgte vi en bredde på ca 85 mm.

Når rammeverket er på plass, markerer du med en penn der alle hull skal bores, slik at man oppnår en viss symmetri. Med en skrueforsenker lager du både hullet for teakpluggen og for teakdekkskruen i en og samme operasjon. Bor en forsenkning med plass til en teakplugg på maks 7-8 mm. Sett på plass rammeverket med en skrue på et par steder slik at den ikke glir mens du borer de øvrige skruehullene.

Ta løs rammen etter at all boringen er gjort og tørk underlaget rent. Legg på et tetningsmiddel av typen Sikaflex 291 eller lignende på rammens underside og i alle hull på dekket. Skru fast rammen for hånd med en rustfri teakdekkskrue. Bruk helst ikke drill med for høyt turtall, da kan teaken sprekke. Vi valgte ca. 30 cm avstand mellom skruene.

Vi valgte teakstaver av 12 mm tykkelse og 36 mm bredde. I den ene enden har den et frest spor på ca 4x5 mm. Når første stav skal på plass, legg sporet mot rammeverkets høyre eller venstre side for å få en nat her. Markerer så lengden med en vinkel (her må kan korte ned hver ende med ca 4 mm for å få en nate mot det fremre og bakre rammeverket).

Hold øye med hvor bred den resterende flaten er, slik at samtlige staver blir like brede inn mot rammeverket. Skulle det skille noen millimeter får kan enten justere de resterende stavene med høvel, eller flytte ut stavene noen millimeter.

Ferdige teakplugger i ulike dimensjoner kan kjøpes i båtutstyrsbutikker. Lim med et to-komponents epoxilim. Vri pluggen slik at den får samme retning som den underliggende teaken og slå forsiktig til med en hammer. Etter ca. ett døgn hugger man av den øvre delen av teakpluggen med et bredt og skrapt huggjern (i treretningen) Slip så til med et sandpapir.

Innen natemassen sprøytes på plass, må en primer legges på for å oppnå en maksimal heft i teaken. Pensle naten og la den tørke i minst 30 minutter og høyst i 24 timer. Arbeidstemperaturen skal være mellom +10 og +30 grader.

Natemassen skal så festes i sporenes sider, ikke i bunnen, dette for å få en god elastisitet og ikke løsne når teaken beveger seg ved ulike temperaturer. For å forsikre deg om at den ikke fester i bunnen, legger man ned en spesiell PVC-tape i naten. Ett gammelt kassettbånd gjør også nytten sin.

Sporene fylles med en en-komponent natemasse av typen Sikaflex 290 DC eller lignende. Riktig arbeidstemperatur er mellom +5 og +35 grader. Etter ca 80 minutter er massen "skinntørr" og etter 24 timer har ca 3 med mer masse herdet (med +23 grader), Fyll opp sporene skikkelig, slik at luften forsvinner. En tube på 310 ml er nok til 6-7 meters sporlengde.

Press ned natemassen skikkelig med en stålsparkel og påse at samtlige spor er fylt. Overflødig masse skrapes og slipes bort etter herding.

Etter ca 3 dagers hedring bør man kunne slipe av dekket. Bruk en båndsliper som har en justerbar ramme i bunnen. Sistnevnte innstilles slik at slipepapiret ikke går for dypt eller skader teakstaven. Begynn med et grovt papir og avslutt med finere. Arbeid over hele flaten, slik at slipingen blir så jevnt som mulig.

Slik ble sluttresultatet. Husk at vi la en nat nøyaktig i midten og fordelte så ut staver jevnt i begge retninger. Etter litt høvling fikk vi nesten nøyaktig samme bredde på stavene. Her har vi til og med rundet av hjørnene og rammens overkant. Litt etterbehandling med olje behøves ikke.

Materialer som vi benyttet var en 10 mm teakplugg, en stålskrape, en 10 mm skrueforsenker, rustfrie teakdekkskruer på 4.2x 16 med mer, en tube epoxilim, 1 patron tetningsmiddel av type Sikaflex 291, en patron natemasse av typen Sikaflex 290 DC, samt herder til denne og sist, men ikke minst; teakstaver og rammeverk.

Fakta og priser

Skrueforsenker, 10 med mer, kr 180,-
Natemasse, Sikaflex 290 DC, kr 160 for 250 ml
Teakstaver 12x36 med mer med spor, ca kr 50 pr lm
Teakdekkskruer, rustfrie, 16 X 4.2mm, kr 150/100 stk.
Teakplugg, 10 med mer, kr 20/20 stk