utgave nr 9 2006

Leder

Publisert Sist oppdatert

Leder

Det finnes bare to typer båtfolk - de som har gått på grunn og de som skal gå på grunn

.

Dette er et gammelt, spøkefullt ordtak som definitivt har sannhet i seg. Og ja - vi hører til en av kategoriene. Vi har også vært offer for blind tillit til elektroniske navigasjonsinstrumenter, men har som mange andre lært mye av det - selv om det har kostet noen kroner. Siste medieeksponerte eksempel på det er 12-millioners Fairlinen på 59 fot som havarerte utenfor Arendal ved Kristi Himmelfartstider. Ellers er det gjerne i hjemmehavnområdet mange går på grunn. Der mener de seg så lommekjente at årvåkenheten bedøves. Det er ikke bare nybegynnerne som grunnstøter. Det gjør alle andre erfaringsgrupper også - helt opp til sjøkapteiner med lysår av fartstid bak seg. Selv sjøpolitiet og instruktører på båtskoler innrømmer kontakt med Moder Jord i fortrolige samtaler. Det er menneskelig å feile, men vi kan redusere risikoen for det - eliminere den kan vi aldri - med kunnskap. Opplæring og vedlikehold av kunnskap er nøkkelord. Blant motorsykkelfolket er førstnevnte en forutsetning, mens mange har blitt meget flinke i sistnevnte øvelse. Stadig flere tar noen ekstra kjøretimer med instruktør hvis de føler seg rustne som sjåfører selv om de har hatt førerkort i mange år og har drøssveis av fartstid bak seg. Det bør vi båtfolk også gjøre. Repetere og oppfriske kunnskaper.

Nylig hadde jeg en telefonsamtale

med en av de trofaste abonnentene som lurte på om han måtte gå på skole for å ta det obligatoriske båtførerbeviset som sannsynligvis blir innført neste år. Han hadde lang fartstid bak seg i familiebåten og kunne dokumentere dette, men han hadde aldri gått på noen skole eller tatt båtførerprøven. Han hadde riktignok skaffet seg litteratur om emnet, men syntes det var tung lesning og forsto ikke så mye av det. Nå er det ikke vedtatt ennå om det blir noe obligatorisk båtførerbevis, men mye taler for det. Ingen vet heller noe om hvilke krav som skal stilles til båtfører eller båttype for at man må ha beviset, men det er antydet en overgangsordning for de som kan dokumentere sjømannskap slik som vår leser. Denne kategorien bør allikevel sette seg på skolebenken for egen sikkerhet og komforts skyld. Om stoffet er tungt og uforståelig ved selvstudium, bør det være atskillig mer lettfattelig og morsomt etter undervisningstimer. Her har båtskolene en kjempeutfordring.En annen sak er hvordan man skal kunne innføre det obligatoriske beviset for over 100.000 båtbrukere i løpet av et halvår. Det er komplett uforståelig for oss. Så mange båtskoler og opplæringsinstitusjoner som kan klare å ta unna for denne "studentgruppen" i det tidsvinduet finnes ikke i dette landet. Her må myndighetene ha tunga rett i munnen når de utformer regelverket.

Båtprodusentene melder om kjempesalg

av nye båter i år også, og vi gleder oss. Men meldingen får en stygg bismak når vi fanger opp at veldig mye står usolgt hos

forhandlere

. Slik kan man altså la seg blende av gladmeldinger som viser seg å ha en ikke fullt så hyggelig bakside. Mon tro om det store presset på for få båtplasser er en medvirkende årsak. I så fall har kommunale myndigheter en stor utfordring. For meldingen vi brakte i et tidligere nummer om båtplasser til godt oppunder halvmillionen hører ingen steds hjemme. De Rød-grønne, som er opptatt av likhet og rettferdighet, bør reagere med økte bevilgninger til havneutbygging. Ellers blir resultatet det stikk motsatte av det de styrende myndigheter ønsker seg, nemlig sjøen for alle.

God båtferie

ønskes dere alle av hele staben i Båtmagasinet.