utgave nr 4 1997

Kjøp riktig bruktbåt!

Publisert Sist oppdatert

Kjøp riktig bruktbåt!

Av Ingvar Johnsen

Det er fortsatt spennende bruktbåter på markedet. Du kan gjøre bra kjøp selv om båtene har fått noen år på nakken. Vi skal gi deg noen generelle og noen spesifikke råd som vi håper vil gjøre valget lettere.

Vi velger å konsentrere oss om plastbåten som representerer den store tyngden av bruktbåtomsetningen. Noen av rådene er så generelle at de gjelder alle båttyper. Skal du kjøpe tre- eller stålbåt, vil vi råde deg til å bruke eksperthjelp. Her kan du risikere å virkelig "grunnstøte". For stålbåter er den store faren korrosjon og galvanisk tæring i og under vannlinjen. Mens for trebåter er råte og markangrep i hoveddeler av skrog eller skrogdetaljer som kjøl, spanter m.m den store skrekken. Du bør antakelig konsultere eksperter også når det gjelder en plastbåt, men mye kan du finne ut selv.

Båttype

Vi regner med at du er kommet så langt at du har bestemt deg for båttype. Et råd når det gjelder båtstørrelse, er at det er bedre å kjøpe en båt du vokser inn i enn ut av. Når du føler deg passe sikker på båttypen, les tester. Vi i Båtmagasinet har testet både nye og brukte båter, og kan forsyne deg med kopier. Er du så heldig å kjenne noen som har tilsvarende eller "kjenner noen som kjenner noen", er den beste måten å få inngående kjennskap til båttypen å snakke med en eier av den konkrete båttypen eller en tilsvarende.
Hvis du ønsker å få maksimalt ut av pengene når det gjelder båtstørrelse, må du vurdere fallgruvene enda nøyere. Først og fremst fordi båtene er eldre og kanskje er de også selvbyggerprosjekter. Du kan finne selvbyggerbåter hvis du er i stand til å gjøre en skikkelig vurdering av båten, men reglen er at jo mer en båt bærer preg av å være et selvbygg, jo mer skal du prute. En båtmegler hevder at folk flest som skal selge selvbyggerbåter, vurderer verdien i gjennomsnitt 20 prosent for høyt i forhold til den reelle markedsverdien. Dessute må du være forberedt på mye egeninnsats i årene som kommer hvis selvbyggerbåten bærer sterkt preg av "heimelaga". Hvis motoren i tillegg er ukurant eller er en hjemmemarinisert buss/lastebilmotor med noen tiår på baken, vil vi si det så sterkt at med mindre du er "lystmekker" med tålmodighet og arbeidslyst utover det vanlige: Hold deg unna!

Mest mulig informasjon

Hvis du har funnet en båt du kan tenke deg å kjøpe, prøv først å ta en titt på båten uten eier/megler til stede. Du kan lese mye av et førsteinntrykk - selv når båten ligger i opplag, eller kanskje særlig da. En båt som ligger ordentlig bunnspylt, rengjort og klargjort under ordentlig presenning i en skikkelig krybbe, er en klar indikasjon på at eieren bryr seg om båten sin.
Det kan være vanskelig å få nyttig informasjon om den aktuelle båten. Husk at megleren opptrer på vegne av selgeren. Ofte kjenner ikke megleren båten i det hele tatt. Kjøp gjennom megler gir en viss garanti, men i siste instans er det deg som sitter i saksa når problemene oppstår. Hvis den aktuelle båten blir solgt fra hjemmehavnen, prøv å få tak i en av de andre båteierne i havna. Spør og grav. Det er utrolig hvor god "nabokunnskapen" er i en båthavn. Be også eieren om å få se eventuelle papirer som registrering, kvitteringer på konservering, reparasjoner o.s.v. Få eierens personalia. Hvis den aktuelle båten ikke er utstyrt med målebrev og registrert i skipsregistret, er den ikke registrert i Brønnøysundregistrene.
Likevel kan du sjekke eieren. Er dette en person, kan du få opplysninger ved Brønnøysundregistrene om det er tatt pant i vedkommendes eiendeler - i dette tilfellet båten. Hvis båten er registrert på et firma, vil heftelser i firmaet kunne gå på båten. Derfor er det viktig at du finner ut hvem som er den juridiske eieren av båten; en person eller evt. et firma. Hvis du synes det er pinlig å spørre eieren om personnummer, er folkeregistret forpliktet til å oppgi dette. Hvis de skulle nekte, er det dårlig saksbehandlerarbeide, og du skal bare melde fra om dette til Løsøsreregistret.

Førsteinntrykket

Har du ikke sett noe annet enn et dårlig bilde i en annonse, eller et uskarpt prospekt fra en megler, skal du ta deg tid til å gå rundt båten for å få et generelt førsteinntrykk. Et sjuskete førsteinntrykk av en båt, sier mye om eieren. Men du skal også sjekke grundig så du ikke blir lurt av en kosmetisk ansiktsløfting. Det finnes mange bra midler og faktisk folk som er eksperter på å få båten til å se ut som en juvel, mens det du egentlig ser kan være en kalket grav.
Det kan være vanskelig å skille mellom et jevnlig godt vedlikehold og en "salgsshining". Et annet moment er at en lite brukt båt kan se bedre ut en som har vært i jevn bruk, mens den sistnevnte ikke behøver å være dårligere av den grunn. Det er nemlig et faktum - i hvert fall motormessig sett - at flere norske båter "ligger i stykker" enn utslitt av bruk.

Skroget utvendig

Den utvendige inspeksjonen av skroget er den letteste. Tydelige spor etter skader på et plastskrog er dårlig nytt ettersom en proff reparasjon skal være usynlig. Hvis du finner skader på utsiden, lokaliser dem nøye for å finne eventuelle konsekvenser på innsiden. Laminatskader kan forplante seg et godt stykke ut fra skadestedet på utsiden. Dette gjelder spesielt båter bygget i sandwich, så her må du være ekstra på vakt. Er det sprekker i laminatet på en sandwich-båt, kan faren for vannintrenging være stor og konsekvensene ille dyre å utbedre. Hvis du skal kjøpe en båt bygget etter denne metoden, anbefaler vi absolutt at du bruker en proff besiktigelsesmann.
Det store spøkelset for plastbåteiere er plastpest. Det har oppstått en god del misforståelser og hysteri rundt området. Ikke få panikk om du oppdager et par blærer i et skrog med noen år på nakken. Problemet behøver ikke være stort og kan lett la seg reparere. Diskuter saken med en fagmann og engasjer ham for en besiktigelse. Fagfolkene finner du på et autorisert plastreparasjonsverksted. Hvilke som er autorisert, får du vite ved å ringe Norges Båtbransjeforbund på telefon 22430420.
Sprekker i gelcoaten er noe helt annet. De kan bare være overflatesprekker i gelcoaten, men de kan også varsle om alvorlig delaminering. Undersøk stedet nøye. Et eller flere lag med bunnstoff kan kamuflere en skade. Mistenker du at det kan være en skjult skade, så trykk hardt mot skaden. Knirkelyder e.l. er et dårlig tegn. Du kan også bruke et skrutrekkerskaft eller en liten hammer til å slå lett på og rundt stedet. Merker du store endringer i lyden eller at hammeren fjærer, er det fare på ferde. Denne metoden er også svært anvendbar på sandwich hvis du mistenker en delamineringsskade. Nok en gang: Er du i tvil, er det nødvendig med en fagmann.

Skroget innvendig

Det er langt mer vanskelig å oppdage skader på innsiden av et skrog. Merk deg alle mistenkelige steder. Vanskeligst er det å oppdage skader på avstivninger. I planende båter er det greit å begynne i motorrommet. Hele akterplaten er her avstivet med finer og glassfiberarmert polyester. Se etter sprekker på innsiden av akterspeilet. Hvis det er antydning til brune lekkasjestriper ut fra sprekker i avstivningen i akterspeilet, er det på sin plass å pirke i sprekken med en kniv. Dette kan nemlig tyde på vanninntrengning i finer/plastlagene. Vi har vært borte i planende båter der hele akterspeilet måtte bygges opp på nytt på grunn av vanninntrengning og frostsprengning. Vær spesielt på vakt når det gjelder eldre utenlandske båter når det gjelder avstivninger med tre i kjernen og på eldre båter der det er brukt polyerethaneskum i rommet mellom dørk og skrog. Dette kan ofte gå i oppløsning og kan være gjennomtrukket av vann.
Både langsgående og tverrgående avstivninger er avgjørende for skrogets stivet og derved styrke. Et "gummiskrog" vil bare bli verre og verre, så vær på vakt. Avstivningene er som regel glassfibermatter som er støpt rundt en kjerne av tre eller polyerethaneskum, der styrken kommer fra plastprofilen. Skummet eller treverket er bare distansemateriale for å bygge opp profilen. Unntaket er finer, som ofte blir lagt i vått laminat og derved med sin egen styrke blir en del av laminatet.
Se først og fremst etter skader/delaminering der avstivningene er støpt fast mot innsiden av skroget. En erfaren besiktningsmann kan ofte fortelle deg hvor du kan finne svake punkter på enkelte båttyper/modeller. Vær ekstra nøye med å kontrollere punktene der langsgående og tverrgående stivere møtes. Spesielt gjelder dette forut i båten der det blir størst påkjenninger i hard sjø.
Motorbedden er ofte en viktig del av avstivningen i båten samtidig som at den er fundamentet for motoren. Bedden er oftest en trekjerne overstøpt med glassfiberarmert polyester. Tegn til tretthet vil ofte avsløre seg rundt motorfestene, men også her skal du se etter bruddanvisninger/delamineringer der langsgående og tverrgående avstivninger møtes.

Motor(er)

Det er mulig, men tvilsomt at du under en inspeksjon kan finne mekaniske feil på motoren som får deg til å forandre mening om drømmekjøpet. Men selv om du ikke klarer å finne ut noe om motorens almentilstand, forteller den generelle tilstanden i maskinrommet det meste om hvordan båten er vedlikeholdt. Eldre båter er ofte forbedret av eierne. Hvis det er mange amatørmessige blundere, spagettivirvar med kabler, et sotlag eller tynn oljefilm i hele motorrommet, rustvann i kjølsvinet eller hvis hele rommet bærer preg av slapt vedlikehold, er det grunn nok til å være tilbakeholden. Se etter lekkasje i alle sammenføyninger og ved akselutganger. Lekkasjespor etter vann og olje betyr lekkasje og de tetter ikke seg selv.
Det krever fagfolk å vurdere en motor. Når det gjelder dieselmotorer, sier dessverre ikke oljens utseende noe. Den blir sort etter kort tids kjøring. Men lite vann i kjølesystemet og et sjøvannsfilter fullt av møkk forteller om slapt vedlikehold.
Det viktigste er imidlertid prøveturen. Enhver som skal selge en båt må regne med at en ny eier vil prøve båten. Sjekk startprosedyren til den aktuelle motoren med eieren eller helst håndboken. Start og legg merke til om motoren starter umiddelbart og at den går mykt og jevnt på tomgang. Likevel er det først etter å ha lagt fra land at du har en sjanse til å bedømme motoren tilstand. Hvis det er snakk om en moderne dieselmotor med ferskvannskjøling, så kjør motoren på bånn gass noen minutter for å se om motortemperaturen holder seg på riktig nivå. På mange av disse motorene er kjølesystemet så fint komponert at innvendig groing, eller en liten feil betyr at motoren overhetes og i verste fall går i stykker. I beste fall må du ut med noen tusenlapper i reparasjon. Hvis motoren ryker mye, er ikke dette heller noe sunnhetstegn.
Uansett: Når det gjelder motoren, ville vi ha spandert de pengene de koster å få en ekspert ombord. En kompresjonstest er ikke for amatører, men en viktig indikasjon på motorens allmenntilstand. En (båt)mekaniker vil raskt kunne stille en temmelig god diagnose på motorens allmenntilstand.

"Drivverk" og gjennomføringer

I maskinrommet skal du også inspisere motormontering, aksel, kopling og hylse. Tegn til mer lekkasje enn smådrypp fra pakkboksen, vitner om slurv. Når båten er på land, sjekk aksel evt. akselbraketter, ror, rorflyndre og propeller. Inspiser festepunktene til skroget. Er det tegn til sprekkdannelser o.l., må det inspiseres nøye både på innsiden og utsiden. Se etter tegn til korrosjon. Slurv med bruk av offeranode kan fort føre til katastrofe hvis metalldeler under vannlinjen er utsatt for galvanisk tæring. Ikke bli skremt av tærede offeranoder. Det betyr nemlig bare at de har gjort den jobben de er satt til. Sjekk alle gjennomføringer og kraner. Kranene skal løpe lett og være tette.

Ekstrautstyr

Ekstrautstyr er vanskelig å vurdere med mindre det er i bruk. Det bør du gå gjennom under testturen. Noe kan du sjekke. Se på batteriene. Disse skal være fylt med vann og batteripolene skal være rene. Sjekk ladingen med et multimeter. Hvis ladespenningen er under 14,4 volt på 1500 - 2000 omdreininger, må du regne med en oppdatering av det elektriske anlegget for å oppnå ordentlig lading.
Sjekk ferskvannsanlegget og se etter lekkasjer. Tapp opp et glass vann. Lukt og se om vannet er grumsete. Sjekk toalett/septikksystem. Er det møkklukt av pumpe, slanger eller tank? Hvis det lukter, må du gjøre noe med det. Lukten blir nemlig ikke borte av seg selv. Hvis tømmepumpen for septikktanken er en membranpumpe med gummimembran, er det sannsynlig at lukten kommer fra denne membranen.

Interiør

Ikke undervurder kostnadene ved å restaurere et shabby interiør. Hvis du mener at en omfattende jobb må til, la en ekspert gi en vurdering av kostnadene og arbeidets omfang. Ta fram "ørneblikket" og gå på nitidig jakt etter tegn på lekkasje. Sjekk i alle polstringsskjøter, under alle vinduer og rundt luker. Hvis det er lekkasjer rundt vinduer, og båten er gått ut av produksjon, kan det være vanskelig å skaffe nye rammer/gummipakninger. Når det gjelder norske båter, behøver ikke problemet å være så stort fordi produsentene ofte har tatt vare på malene, men belag deg på at dette koster. Hvis rammer og pakninger er i orden, er det kurant å tette vinduslekkasjer, gjerne ved å ta vinduene ut og montere dem med nye pakninger og evt. finne årsaken til lekkasjen. Hvis vinduene er forsøkt tettet med kladder av silikon på utsiden, kan du være sikker på at du kjøper deg et problem.
Ta deg tid til å inspisere nøye inne i skap, bak skuffer og under og bak alle løse luker og plater. Det er på baksiden du ofte kan avsløre kvaliteten på en båt - ikke minst hvordan den er sammensatt.

Dekk og overbygg

Dekk og overbygg kan gi en god indikasjon på hvordan den forrige eieren har behandlet båten. Rekker og pulpits m.m. kan ofte få skader. En samvittighetsfull eier utbedrer slike skader med en gang. Slurv med dette indikerer likegladhet.
Inspiser gelcoaten nøye på steder der det oppstår belastninger som rundt daviter, rekker, beslag o.l. Sprekker i gelcoaten kan skjule dypereliggende skader. Sjekk puter, tekstiler og kalesje i forbindelse med uteplassen. Det går fort noen tusenlapper hvis dette må skiftes.
Når du er ferdig med inspeksjonen, har du helt sikkert dannet deg en oppfatning om dette er en båt du ønsker å kjøpe eller ikke. Hvis du er usikker eller for den saks skyld uansett: Sikre deg ved å la en proff besiktiger/takstmann gå gjennom båten før du gjør det endelige valget. Ta vare på notatene du har gjort underveis og ta alle sakene opp med eieren. I notatene ligger det sikkert mange gode argumenter for pruting. Lykke til.