utgave nr 9 1999

GPS med forbedringer

Publisert Sist oppdatert

GPS med forbedringer

"Ingen er perfekt" heter det. Så også med programmet inne i GPSen som gir den "liv". I den senere tid har noen GPSer fått mulighet for oppdatering av programmet. Det kan være nyttig hvis produsenten har oppdaget en feil eller har funnet ut at en ny funksjon burde være med.

AV OLAV MOMYR

Det er to måter å oppdatere et GPS program på. Den første, som vi ikke skal gå nærmere inn på her, er at man skifter ut en minnebrikke i GPSen.
Den vanligste måten er å overføre det nye programmet med en datakabel fra en PC til GPSen. Programmet finnes vanligvis på internett, men noen produsenter leverer det på diskett. Enkelte GPSer kan kun oppdateres av forhandler/importør fordi det krever spesialutstyr eller fordi programmet ikke er fritt tilgjengelig. Det kan koste noe, men du sparer innkjøp av datakabel.

Gjør det selv

Som et eksempel på det enkle kan vi ta Garmins oppdateringer som vi finner på https://www.garmin.com/support/software.html. Der finner du en avdeling med filer for de Garmin GPSene som kan oppgraderes. Se etter at den versjonen du skal laste ned er nyere enn den du har fra før.
Filen som du laster ned er en exe fil som du bør legge i et tomt midlertidig område (directory). Noen andre produsenter distribuerer filene i zip format. Vær oppmerksom på at data i GPSen, som for eksempel veimerker og ruter, kan bli forandret eller slettet. Ta derfor en sikkerhetskopi hvis du kan. Så kjører du filen ved å for eksempel dobbeltklikke på den. I et DOS vindu ser du at filen pakkes ut til flere filer. En txt fil kan du lese med for eksempel Notepad og der finner du instrukser for resten av prosedyren. Husk på å ha en sikker strømtilførsel til utstyret slik at ikke noe stopper opp. Hvis nedlastingen av det nye programmet til GPSen skulle gå galt, ligger du dårlig an. Da kan den delen av programmet som skal hente inn det nye være ødelagt og fagfolk med spesialutstyr må inn i bildet.

Burde være mer vanlig

Du kan ikke vente deg de store forbedringene med en oppdatering. Plassen i minne er stort sett den samme som for det opprinnelige programmet og produsenten vil ofte foretrekke å komme ut med en ny modell. Relativt få GPSer har denne muligheten til oppgradering, dessverre. Et programminne som kan oppdateres er dyrt. Kanskje produsenten ikke tar sjansen på at andre skal kunne titte dem i kortene ved å se hvordan programmet er oppbygd.
Oppdatering av GPSen er ikke noen heksekunst og etter vår mening vel verd å prøve hvis du har mulighet for det.