utgave nr 9 2002

"Automatgir" for motorbåten

Publisert Sist oppdatert

Verdenspremiere for AutoTrim:

"Automatgir" for motorbåten

Snart kan den helautomatiske motorbåten være en realitet. Vri på startnøkkelen, legg inn giret og gi gass, som i en bil med automatgir. All knappetrykking for å justere trim og trimplan forsvinner. Vi har testet et av de første systemene.

Tekst: Lars H. LindénNorsk tilretteleggelse: Jan Harry Svendsen

Med et fåtall av komponenter har oppfinneren av AutoTrim, Stefan Hallstensson, fra Karlskoga i Sverige lykkes med å styre INU-drev, trimplan og utenbordsrigger etter motorens turtall. Det eneste kravet er at drev, rigger og trimplan er utstyrt med en vinkelgiver, men det er allerede standard på de fleste av dagens systemer.
Vår testbåt var en Forbina 850 F med en Volvo Penta KAD 300 dieselmotor med INU-drev. En 285 hesters motor gir båten en toppfart på 39 knop, mens beste drivstofføkonomi nåes i fartsområdet mellom 25 og 30 knop. Topp- og marsjfart er viktige for at AutoTrim skal virke skikkelig, det må derfor programmeres inn i systemet. Dette gjøres i en spesiell trimboks som monteres i hver båt.

Lett å bruke

AutoTrim styres fra et lite panel på førerplassen, og er enkelt å bruke. Panelet gir mulighet til å aktivere eller deaktivere systemet, i tillegg til en innstilling for å angi hvor mange personer som er om bord i båten. Starter du motoren med AutoTrim aktivert, justeres drevet til innerste posisjon samtidig som trimplanene trykkes ned til endestopp. Dette er det optimale oppsettet for å starte en planende båt, spesielt hvis den er litt tung akter med motorer, drivstoff og så videre.
Noen sekunder etter gasspådrag beveger trimplanene seg opp. På vår testbåt nås de øvre endepunktene ved ca 25 knop. Ved denne hastigheten begynner dessuten drevet å trimme ut for å nå maksimal trim ved toppfart. På vår testbåt var nevnte forhold med to personer om bord. Blir båten tyngre, vil systemet "vente" med å bevege trimplanene og trimme motoren ut. Grunnen er at båten skal komme skikkelig opp i plan.
En smart detalj i systemet er at trimplanene også kan kjøres manuelt. Dermed er det mulig for å kompensere for eventuell skjev last eller dersom båten av andre grunner skulle gå skjevt. Ulempen er at dette kun er mulig når trimplanene når sitt øvre endestopp. Drar du av på gassen og senker turtallet, begynner nemlig AutoTrim å justere drev og trimplan for å tilpasse seg båtens hastighet.
I systemet er det dessuten lagt inn flere sikkerhetssystemer. Det viktigste er at drevet aldri kan løftes ut av vannet slik at man mister muligheten til å navigere eller hindrer tilgangen til kjølevann.

Genial løsning

Systemet er uten tvil et stort skritt i riktig retning, og fungerte bra i de testene vi gjorde. Det er nesten så man undrer seg på hvorfor dette ikke er utviklet tidligere. AutoTrim er i første rekke en hjelp i å gjøre båtkjøring enda sikrere og mer komfortabelt. Men det kan også bety at forbruket av drivstoff reduseres.
AutoTrim finnes i to ulike versjoner. Den enkleste gir deg muligheten til å styre enten trimplan eller drev, mens det mest avanserte styrer begge. Prisene på systemet er foreløpig ikke klare.
AutoTrim skal lages av Lyckes Produktion AB, tlf: 0046 586 30 547.