utgave nr 11 1999

Kunnskap og en gul kabel hjalp!

Publisert Sist oppdatert

"Den store strømoperasjonen":

Kunnskap og en

gul kabel hjalp!

I forrige utgave annonserte vi ombygging av det elektriske anlegget i en engelsk båt med to motorer til norske forhold hvor landstrøm ikke er en selvfølge. Stor var vår overraskelse da vår "strømløse" båt ble et kraftverk etter to timers jobb og noen meter tynn kabel.

Tekst og foto: Ingvar Johnsen

Da båteieren tok kontakt med oss for å diskutere problemet, var utgangspunktet en bruktimportert Fairline 36 med strømproblemer. Importerte båter beregnet for landstrøm er det mange av, så vi bestemte oss for å se nærmere på båten. Målet var å sørge for at båtens to stk. halvt - tonns dieseldrevne "kraftverk" skulle "få lov" til å produsere kraft nok til båtens batterier.
Den aktuelle båten hadde to Volvo Penta AQAD 41 B med originaloppsett av generatorer og batteribank. Batteribanken var stor nok – 260 amperetimer på forbruk og et 90 amperetimers startbatteri, men etter en hendelse i sommer med total strømmangel, måtte det være noe galt.

Feilsøking

Opp gjennom årene har vi brukt en av våre fremste eksperter på 12 volt og lading, Paul "Ladac" Rosenquist, som "kjentmann" når vi har jobbet med dette komplekse temaet. Også denne gangen tilkalte vi Rosenquist. Etter en rask runde med multimeteret, ble det klart at både startbatteri og forbruksbatterier ble både tappet og ladet samtidig, og at motoren kunne startes med hovedbryteren av.
Med motorene i gang viste det seg at den ene generatoren ladet alt for lite, mens den andre ladet alt for bra, og helt "flatt" omtrent fra første omdreining.

Diagnosen

Denslags problemer er nok til å ta motet fra noen og enhver. Etter en teoretisk prosedyregjennomgang, ble følgende feilmuligheter ansett som aktuelle: Feilkopling ved skilledioden eller kortslutning akkurat der. Diagnosen viste to feil: Plusskablene fra den ene generatoren til start og forbruk var feil koplet sammen på generatorens regulator. I tillegg var ikke Volvo Pentas "gule kabel" montert forskriftsmessig.
Den spesielle kabelen er en avgjørende del av det systemet Volvo Penta lanserte for noen år siden, nemlig en følekabel fra generatoren til batteriets plusspol og videre til generatorens regulator for å "spørre batteriet" hva det vil ha av strøm. Et system som fungerer så bra at da Rosenquist hadde rettet feilene, var det ikke behov for noen "Ladacregulator", så den tok han med seg hjem igjen. Ladingen ble nemlig god nok. Ære være Volvo Penta for dette opplegget, men det mangler nok noe når det gjelder motorprodusentens informasjon overfor båtbyggerne når det gjelder hvordan systemet skal monteres.

Løsningen

Feilene var altså enkle å rette. Plusskablene til generatoren ble koplet riktig, de to "gule" sensorkablene (de originale var kappet av og vi hadde bare røde) ble lagt slik de skulle: Fra den originale regulatoren til plusspolene på batteriene. Hvis du har en motor fra Volvo Penta, er det absolutt på sin plass å ta en kikk i motorrommet for å sjekke at denne kabelen er montert som den skal. Se etter den gule kabelen. Det vil si – det kan hende den er grønn, fordi Volvo Penta lakkerer motorene etter at denne kabelen er montert med det resultat at den ofte kan være grønnlakkert.
Grunnen til at vi synes du skulle se etter, er at vi har flere eksempler fra tester av nye båter der denne kabelen ikke har vært montert med råtten lading og garanterte strømproblemer som resultat.

Konklusjon

Den store strømjobben ble med andre ord liten, takket være spisskompetanse som det dessverre er vanskelig å finne i båtbransjen. Anlegget ombord var i utgangspunktet greit nok, bortsett fra de nevnte feilene og tabber med for spinkle kabler strukket unødvendig langt med spenningsfall som følge m.m. Vi i båtpressen tar etter mange år med terging på tema strøm, litt av æren for at noen motorleverandører og båtbyggere har tatt strøm ombord på alvor. Nok strøm i båten er helt avgjørende for et komfortabelt og sikkerhetsmessig forsvarlig liv ombord.
Fortsatt finnes likevel slurvefeil og manglende kunnskaper som selv i store kostbare båter fører til redusert lading. Ofte er det ikke spørsmål om det kommer til å oppstå strømproblemer, men når. Båteieren vi var ombord hos denne gangen lå i en uthavn i sommer og fikk total strøm blackout, og måtte til fastlandet med jolla for å låne startstrøm i form av et batteri. Unødvendig i en så dyr båt og ekstra unødvendig når den perfekte løsningen hadde vært raskere og antakeligvis også billigere å montere.