utgave nr 4 1998

TEST: Raytheons Pathfinder

Publisert Sist oppdatert

TEST: Raytheons Pathfinder


Ny stifinner for småbåter


Vi er inne i en ny epoke for småbåtradarer. Ny teknologi forenkler betjening og forbedrer funksjon og presisjon. Og så kan du montere den selv.

Tekst: KJELD SØDERLUND

Utviklingen av den nye radartypen for småbåter startet allerede for fire år siden. Det amerikanske Raytheon-konsernet fornemmet at en slik nyhet ville avslutte det utviklings-og produksjonssamarbeidet de da hadde med det japanske JRC-konsernet. Raytheon bestemte seg i stillhet for å gå sine egne veier og modernisere produksjonen og redusere utgiftene til fremtidens radar. De dannet et forskningsteam av seks eksperter, bl.a. fra millitære prosjekter, som ble "innelåst" i nybygde fasiliteter ved Raytheons produksjonsanlegg i Portsmouth i England. Etter 14 måneder begynte de føste testene på sjøen, og etter to år ble den nye radaren satt i produksjon med benevnelsen Pathfinder - stifinner.
Så langt har ganske kostbare profesjonelle radarer vært basert på katodestrålerør CRT. Det er med disse radarene man sammenligner den nye rimeligere typen for småbåter med flytende krystaller LCD.
I Pathfinder er LCD-teknologien videreutviklet, så funksjon og ytelse ligger tett opp mot CRT-radarene, ble det påstått fra Raytheons folk under lanseringen for noen måneder siden. Produsenten mente dessuten at den nye modellen var så forenklet betjeningsmessig sett at manuell innstilling av "Gain", "Sea Clutter" og "Tune" var unødvendig. I tillegg kunne radaren monteres helt uten hjelp av tekniker.
Testteamet betraktet dette som salgsskryt fordi vi ennå ikke hadde prøvd en radar hvor automatikken fungerte tilfredsstiillende og hvor LCD-skjermbildet var på høyde med CRT-radarene. Vi dro ut med to trente og en utrenet radaroperatør.

Testen

Testen ble gjort i Øresund en vinterdag ombord i en 40 fots motorseiler. Vi konstaterte straks at noen tekniker hadde vi ikke bruk for. Antennen ble plassert på pulpiten i båtens midtlinje. Monteringen kunne vært gjort enda enklere ved en permanent installasjon på mesanmasten eller på et salingshorn. Antennekabelen ble trukket inn i styrhuset og koblet på en egen 12 v sikring på strømtavlen. Under montering trenger man ikke å tenke på hensynet og avstanden til kompass, ekkolodd m.m. i motsetning til en radar med katodestrålerør, hvor dette virker forstyrrende inn på andre instrumenter.
For å sammenligne resultater brukte vi den fastmonterte radaren ombord, en CRT småbåtradar av typen Raytheon R20, Raster Scan 92 modell, som i Norge koster kr. 10.000 mer enn den nye Pathfinder. R20 var montert på mesanmasten ca seks meter over Pathfinder.

Testresultatene

Vi slo på radaren og som lovet, hadde vi, uten å røre en finger, et skarpt radarbilde på skjermen før et minutt var gått. Vi slo radaren av og på flere ganger underveis og selv om vi hadde forandret avstandene, sto bildet skarpt hver gang i samme kvalitet som R20. Kanskje en anelse bedre kontrast, men ikke fullt så lyssterkt. Vi foretok også av/på manøvren med R20, men da måtte vi vente flere minutter på å få opp et skarpt skjermbilde.
Betjening av tastaturet er meget enkel og både for de to erfarne og den uerfarne radarbrukeren, tok det få minutter å beherske radaren via menyknappen og uten å slå opp i instruksjonsboken.
På grunnlag av antennehøydene hadde vi beregnet radarhorisonten til henholdsvis 7,4 og 8,3 nautiske. Våre observasjoner var at våre to måleobjekter, en lykt og et skip for anker, slo gjennom samtidig på begge skjermene på 2,7 n.mils avstand. Men målinger mot andre skip var faktisk mest stabile på Pathfinderen.
Pathfinderens LCD-skjerm får ikke, som mange andre LCD-skjermer, problemer i sterk sol. Den beholder kontrastene fordi skjermen er temperatur-og lysfølsom og i stand til å justere kontrastene automatisk. Nytt for denne radaren er dessuten at markøren viser en tekstboks i det øyeblikk den flyttes over en funksjon, faktisk på samme måte som en PC-mus.
Radaren har også flere funksjoner som bare finnes i de større og vesentlig dyrere radarene. Vi prøvde bl.a. antikollisjonssikringen ved å benytte zoomfunksjonen. På en kvartside av skjermbildet zoomet den kraftig trafikk i sundet og vi koblet inn vaktsoner med vellykket resultat.

Konklusjon

Pathfinder var like bra som en tilsvarende CRT-radar og på noen punkter enda bedre. Den kunne monteres uten ekspertise. Automatikken på gain, sea-clutter og tune virket utmerket. Ved forandring av avstandsområder var den R20 helt overlegen. det viste seg spesielt tydelig da vi skulle manøvrere inn i havnen, hvor vi manuelt etter hver forandring av avstandsområder, måtte justere R20 og mistet konsentrasjonen under navigeringen, mens Pathfinder hele tiden var presis under forandringene.
Pathfinder kan også justeres manuelt, men automatikken var mer presis og dyktig enn selv de to øvede radarbrukerne. Til å finne mål var de to omtrent like dyktige, og det er bra med tanke på at Pathfinder har et så lavt lydekko som 4 dB. De to variable avstandsmarkører og de to elektroniske peilelinjalene jobbet likt og ga fine målinger mellom utvalgte ekkoer.
Vi testet ikke tilkoblingsmulighetene via NMEA eller Sea Talk, men muligheter til å overføre data fra navigator, kompass, logg, ekkolodd, vindmåler og alle andre instrumenter finnes. Strømforbruket for Pathfinder ble målt til 38 watt/3,1 amp mot RS20's forbruk på 50 watt/4,1 amp. Til sammenligning bruker en topplanterne 25 watt.
Pathfinders antennediameter (radome) er 18 tommer. I den versjonen kalles den for SL72. Med en 24 tommers radome er betegnelsen SL74. Da blir den horisontale strålebredden 3,9 grader og det øker den teoretiske avstand fra 24 til 48 nautiske ved at man øker stråleeffekten fra 2 til 4 kW.
Raytheon eier Autoholm og deres nye radaversjon kalles Z335. De to radarene er helt identiske.

Sammenligning med andre LCD-radarer


Pathfinder SL72 R20 JRC 1000 Navico R1000 Arritsu RA772 Furuno 821 Furuno M1621 MK2

Radome 18"24,4" 12,5" 12,5" 17,5" 19" 15"
Vekt i kg 6,5 9,5 4,0 4,5 4,5 4,0
Effekt i kW 2 4 1,5 1,5 2 22
Strålebr. 5,2o 4o 7o 7o 5,9o 5.7o 6,2o
Skjermstr. 7" 7" 6" 7" 8"8"5,8"
Støy i dB 4 6 9 9 10
Pris 18.966 28.277 10.947 12.984 21.894 23.308 15.867
Alle priser inkluderer moms.

rammesak:

Forkortelser:


CRT: Cathode Ray Tube
LCD: Liquid Crystal Display
JRC Japan Radio Company
NMEA: National Marine Electronics Association