utgave nr 4 1998

Installer ekkolodd

Publisert Sist oppdatert

Installer ekkolodd


Uten å bore hull i båten


For å få et ekkolodd til å virke, må det tilføres lydbølgeimpulser via en svinger. Her viser vi hvordan dette kan gjøres på enkleste måte uten at du må bore hull i skroget. Vi snakker om massive glassfiberskrog.


AV HARLY FOGED OG OLAF SCHMIDT

Et moderne ekkolodd er kjekt å ha. Til navigering, ren dybdemåling og fiske. Loddet bygger på det prinsipp at elektroniske signaler eller impulser, sendes ned mot havbunnen fra en svinger i bunnen av båten. Fra havbunnen eller fra hindringer i dypet sendes impulsen tilbake til svingeren som et ekko. Tiden det tar for ekkoet kommer tilbake forteller oss vanndybden eller avstanden ned til forhindringen i sjøen. Dette registreres automatisk på en skjerm.
For at svingeren skal få maksimal effekt, må den monteres på det riktige stedet ombord og samtidig ha så direkte kontakt med vannet under skroget som mulig. Det betyr at skrogmaterialene ikke må forstyrre eller dempe impulsene.
Svingeren kan enten monteres i et hull man borer gjennom skrogbunnen eller på hekken. Mange kvier seg for noe så drastisk som å bore hull i skroget og hekkmontering har den ulempen at når det er sjøgang og båtens akterende stikker opp av vannet, blir det ikke gitt signaler.

Bare plastbåter

En alternativ løsning er å støpe svingeren fast på innsiden av skrogbunnen. Denne metoden begrenser seg til glassfiberbåter. Det lar seg altså ikke gjøre på tre-, stål- eller aluminiumsbåter. En annen betingelse er at skroglaminatet er massivt. Med sanwichkjerne eller luftblærer i laminatet vil signalene får problemer med å trenge gjennom. Har båten din sandwichlaminat i skrogbunnen, bør du, hvis den har kjøl, teste området rundt kjølboltene. De er som regel støpt inn i massivt laminat. Strekker dette området seg forenom kjølens forkant, er det her du skal plassere svingeren.

Før montering

Under alle omstendigheter bør du teste ekkofunksjonen nøye før du begynner å montere. Det gjør du ved å skape en kunstig lydbro mellom svingeren og skroget hvor impulsene slipper gjennom.
Det enkleste er å bruke en plastpose med vann. Sett svingeren slik i posen at undersiden av svingeren helt er dekket av vann. Lukk posen slik at lydbroen forblir i den. Med dette konstruerte ekkolodd kan du søke gjennom hele båtbunnen etter den best egnede plassen for montering uten at det får noen praktiske konsekvenser eller setter spor.
Bra plasseringer kan være der svingeren kan monteres loddrett under dørkbordene og helst i midtskipslinjen. Den må for all del ikke plasseres ved siden av kjølen eller roret. For å være sikker på at du har funnet det perfekte sted for svingeren, kan du kontrollere dybden med et håndlodd.

Kontrollmål dybdene

Når du tror du har funnet det riktige stedet, bør du feste det best mulig der med solid tape. Nå kan du kontrollere installasjonen på forskjellige dyp og sjekke med displayet om instrumentet viser troverdige dybder også under krenging og rulling, fordi nettopp slike forhold er de vanskeligste arbeidsforhold for et ekkolodd. Man bør kunne kreve av et lodd at det er nokså nøyaktig på dybder ned til 20 meter. Når du er fornøyd med resultatene, kan du støpe svingeren fast på det rette sted.
Under støpearbeidet skal du være klar over at at svingeren og kabelen til den er en enhet som man ikke må forandre på. Det betyr at den kabelen som leveres med instrumentet absolutt ikke må forkortes, for da vil instrumentet vise feil dybder eller i verste fall, ikke vise noe som helst.