utgave nr 11 2007

Volvo Pentas D-serie:D-trøbbel i vest og nord

Publisert Sist oppdatert

Volvo Pentas D-serie:


D-trøbbel i vest og nord

Her havarerer babord motor i en Windy 37 Grand Mistral på vei ut fra Tromsø. Først kom det en stygg raklelyd fra motoren, så fulgte sort ugjennomtrengelig røyk. Båtmagasinet har registrert mellom 25 og 30 lignende tilfeller i Norge på Volvo Pentas D-serie. Havariårsaken er defekte injektorer eller sprengte frostplugger. Volvo Penta i Göteborg erkjenner, etter flere henvendelser, delvis kjennskap til problemet.

TEKST OG FOTO: AMUND RICH. LØKEN OG ATLE KNUTSEN

Under den flytende båtmessen Norgeskonvoien i vår, havarerte tre av ti Volvo Penta-motorer. Ingen hadde gått mer enn ca 100 timer. En Windy 37 Grand Mistral, med Knut Pedersen som skipper, var med i konvoien. Båten er utstyrt med to D4-260-motorer. Båtmagasinet var om bord. Vi lar skipperen selv fortelle hva som skjedde:

- Vi lå i marsjfart på ca. 3.100 omdreininger. Vi lå litt etter og skulle ta igjen de andre båtene da problemet plutselig oppsto. Motoren tålte øyensynlig ikke pådraget og alarmen gikk etter få sekunder. Derfor roet vi det hele ned, men forsøkte etter en stund å komme i gang igjen, og greide å holde 3.000 omdreininger uten at alarmen gikk. Det varte bare en stund. Grov sjø og ujevn fart gjorde at vi var nødt til å justere med spakene. Når vi akselererte forsiktig, gikk turtallet ned, og alarmen gikk ustanselig. Motoren tålte mindre og mindre videre på veien til havn, sier Knut Pedersen.
Fant injektorfeil
Etter mye om og men fikk de kontakt med Volvo Penta i Tromsø. Første råd var å skifte filtre. Det ble gjort, uten at det løste problemet. Etter mislykket elektronisk feilsøking gikk mekanikeren i gang med manuelt søk og demonterte injektorene, én etter én. Han fant en med skade. Da ble det også oppdaget en stripe i den aktuelle sylinderveggen, ikke noe katastrofalt, men et tydelig signal om at noe var fundamentalt feil. Skaden kunne vært forårsaket av sotpartiker eller en stempelring. I skrivende stund er det fortsatt uløst. Båten fikk montert en ny injektor fra en annen motor og kunne fortsette ferden til Bodø.
Også en Targa 35 og en Nimbus 35 Coupé fikk motorhavari med henholdsvis en Volvo Penta D6-310 og en D6-350 under konvoien i Nord-Norge. Straks problemene ble rapporter til Volvo Penta, ble nye motorer fraktet inn med fly og bil over natten og byttet i løpet av et døgn.
Motorhavariene som Båtmagasinet har registrert, har funnet sted både i Nord-Norge, på Vestlandet og på Sørlandet. Vi vet at også bladet Båtliv skal ha hatt en tilsvarende ublid erfaring under sin testing av NB 1160. Der havarerte den ene D4-260-motoren.

Et mønster
Hendelsesforløpet i alle tilfellene er nokså likt. Det oppstår bankelyder i motorene som deretter går i nødmodus eller som ganske enkelt skjærer seg uten forvarsel. Ved minst tre anledninger har Båtmagasinets folk vært vitne til hendelsene, med både Volvo Penta D3-serie og D4-serie. Årsaken har hver gang vist seg å være defekte injektorer. Like omfattende synes problemet med sprengte frostplugger å være. Flere motorer har totalhavarert som følge av at frostpluggene blåser ut og motoren dermed tømmes for kjølevæske, med overoppheting og skjæring som resultat. Verken Volvo Penta i Norge eller sentralt i Sverige ønsker å gå inn på de tekniske sidene ved saken, men PR-sjef Mats Edenborg hos Volvo Penta, erkjenner, etter flere henvendelser, at de har hatt problemer med D6-370-motorene.

Norsk fenomen
- Problemet med frostpluggene er godt kjent hos Volvo Penta, sier PR-sjef Mats Edenborg.
- Etter å ha gått gjennom alle reklamasjonene på verdensbasis, har vi registrert i alt 14 tilfeller med lignende symptomer, 13 i Norge og ett på Færøyene. Problemet synes å være spesielt for Norge og Færøyene idet vi ikke har registrert slike tilfeller andre steder i verden. Dette dreier seg dessuten kun om båter med strak aksel. Vi har ikke registrert problemet på drevinstallasjoner, sier Edenborg, som antyder at drivstoff eller vanntemperaturer kan være en del av årsaksbildet.
Båtmagasinet kjenner til at det er spekulasjoner rundt den norske dieselkvaliteten i sammenheng med dette spesielle Volvo Penta-problemet. Teorien spriker i to retninger, den ene at lagrings- og logistikkforhold vest og nord i landet forårsaker en dårlig kvalitet på dieselen. Den andre teorien går i stikk motsatt retning, nemlig at den norske dieselen har meget god densitet, har høy brennverdi, og da faktisk skal ha for god kvalitet til at Volvos moderne common rail-teknologi kan ”drikke” den uten besvær.

- Vi vet hva som skjer, men ikke hvorfor. Vi utreder nå problemet ved å simulere nye tilfeller for å finne årsaken, sier Mats Edenborg.

Sammensatt problem
Det medfører ikke riktighet, som Volvo Penta hevder, at frostpluggproblemet kun oppstår i båter med strak aksel. Båtmagasinet kjenner til minst tre tilfeller der frostpluggene har blåst ut også på drevinstallasjoner. Det er heller ikke riktig, som Volvo Penta opplyser, at problemet kun dreier seg om D6-370-motorer. Vi har registrert to havaritilfeller som følge av frostplugger også på D6-310-motorer.

Volvo Penta vil ikke erkjenne at det konkret er injektorproblemer eller at det er noen sammenheng mellom injektorfeil og utblåste frostplugger. Det er med andre ord et misforhold mellom det Båtmagasinet kjenner til og det produsenten vil erkjenne, både når det gjelder årsak og volum. At tilfellene skulle ha noe med båttype eller feil installasjon å gjøre, virker etter våre undersøkelser lite sannsynlig. Injektorhavarier og frostpluggproblematikk har inntruffet på en rekke kjente, nordiske båtmerker, både Windy, Mørejet, Nimbus, Targa, Viksund og NB. Opplysninger Båtmagasinet sitter inne med, tyder på at den norske båtprodusenten Viksund Båt AS i Bergen har rapportert om 15 motorhavarier med Volvo Penta D6-serie som følge av defekte injektorer eller sprengte frostplugger.

Kommentar:


Hvorfor ikke si det?

En motor med latente svakheter som kan totalhavarere i løpet av sekunder, er en risiko for folks sikkerhet på sjøen. Volvo Penta har flere slike motorer. I alt vet de om 14 tilfeller av motorhavari på grunn av at frostpluggene på noen av deres motormodeller blåser ut. Derimot hevder de å ikke ha kunnskap om problemer med injektorene i D-serien. Det virker lite troverdig når Båtmagasinet bare i løpet av noen dager i vår fikk erfaring med at tre motorer av ti havarerte. En på grunn av frostplugger, to på grunn av defekte injektorer. Nye motorer ble fløyet inn over natten og byttet i løpet av et døgn. Det hadde neppe blitt gjort dersom Volvo Penta var helt ukjent med problemene. Når Viksund Båt AS i Bergen rapporterer om 15 motorhavarier med Volvo Penta D6-serie som følge av defekte injektorer eller sprengte frostplugger, bør alarmklokkene ringe kraftig hos Volvo Penta. Vi er ikke i tvil om at ingeniørene i Göteborg er i full gang med å utrede problemene. Men hvor blir det av svarene? Båtmagasinet vet om frostplugghavarier som er over ett år gamle. Ingen vi har snakket med, verken båteiere eller sentralt plasserte bransjefolk, har fått en forklaring fra Volvo Penta på hva som er årsaken til havariene. Noen hevder at det er en sammenheng mellom frostplugger, kompresjonstrykk, kjølesystem og defekte injektorer. Andre hevder at brennverdien på dieselen på Vestlandet og i Nord-Norge er så høy at injektorene havarerer av den grunn. Atter andre påstår at dieselen i Norge har så dårlig kvalitet at det er derfor motorene havarerer. Uansett er det Volvo Penta som må ordne opp i problemene. Og de burde kjenne en plikt til å informere om farene ved å bruke motorer med alvorlige, latente svakheter. PR-sjef Mats Edenborgs ord om at Volvo Penta vet om problemene og jobber med å finne årsaken, er til liten hjelp når man sitter i en båt som slites i filler oppetter en bergvegg. Hittil har havariene ikke fått alvorlige konsekvenser for folks liv og helse. Men det kan fort skje når en familie legger ut på ferietur i en båt med en singel Volvo Penta-installasjon, og motoren havarerer på et åpent havstrekk i pålandsvær.

Atle Knutsen
Redaksjonssjef

Tips oss!

Kjenner du til lignende tilfeller med motorer i Volvo Pentas D-serie, ring oss på 21 30 12 57, eller send en mail til amund.r.loken@afj.no