utgave nr 12 2008

Vokter den våte grensen

Publisert Sist oppdatert

Vokter den våte grensen

De vokter grensen, på flyplasser, på motorveier og bygdeveier – og på sjøen. Mer på sjøen enn noensinne. Tollerne hviler ikke og slår til akkurat når de selv føler for det. Båtmagasinet har vært på tokt med tollbåten i Fredrikstad, langs Sekken på norsk side av grensebøyene mot Sverige.


TEKST OG FOTO: AMUND RICH. LØKEN
Tollsjef Wenche Fredriksen i tollregion Øst-Norge må ha en av de tøffeste jobbene i Tollvesenet. Hun har ansvar for den nye flyplassen på Rygge, tollstasjonen på Svinesund - som er Norges travleste - og norsk side av sjøgrensen med Sverige og Danmark. Det meste av ressursene legges ned på landjorda, men det har også blitt fart i sakene på sjøen etter at den nye tollbåten, T/K Havørn, en 31 fots Targa, kom på vannet i fjor. I forhold til det store antall fritidsbåter som krysser grensen, er et fåtall undersøkt i årenes løp, men stikkprøvene er økt dramatisk i antall i løpet de to siste årene.
- Det er vår oppgave å kontrollere alle grenseoverganger, også sjøen. Den oppgaven tar vi på alvor, sier Fredriksen. Så det betyr vel at de to overtallige kartongene med hvitvin fra Systembolaget i Strømstad virkelig har kommet i faresonen, sutrer vi.
Mer enn vinkartongen
- Ja, gjør vi en kontroll om bord, og finner større mengder sigaretter, vin eller brennevin enn det som er tillatt å ta inn i landet, så er vi pliktig til å reagere. Men jeg vil ikke si at vi er mer på jakt etter den ekstra kartongen enn annet. Vi vet at profesjonelle smuglere bruker sjøveien til å bringe større kvanta brennevin og sigaretter inn i landet. Også narkotika og menneskesmugling vokter vi så godt vi kan, sier hun. Ofte har tollbåten narkotikahund med seg. Hittil i år er det kun gjort noen små narkotikabeslag, 12.8 gram marihuana og 0,8 gram hasj, mens menneskesmugling ikke er avslørt.
I fjor gjorde tollbåten beslag i to store alkoholpartier; ett på 847 liter øl, 502 liter vin og 87 liter brennevin og et beslag på 403 liter øl og 243 liter vin.
Så lang i år er det blitt fortrollet varer på sjøen for 22.500 kroner, og det er ilagt forenklede forelegg for 11.500 kroner.
Avgiftsmell
- Brudd på tolloven er ting, men også brudd på de norske avgiftsbestemmelsene forekommer, sier hun.
Det er ikke mange ukene sidene tollbåten stanset en 62 fots Sunseeker rett på innsiden av norsk grense. Båten var ikke norskregistrert, men eieren var norsk og båten befant seg i norsk sone da den ble stansen. Dermed var den omfattet av norske avgiftsregler. Eieren har måttet deponere et større pengebeløp i påvente av at saken blir ferdigbehandlet, men etter hva Båtmagasinet forstår kan denne grensekryssingen utløse nærmere én million kroner i statsavgifter.
Sommerens fantastiske vær i Sør-Norge var på hell da Båtmagasinet ble med tollbåten på tokt. Trafikken over svenskegrensen hadde avtatt noe, men likevel mange nok til å få erfarne tollere til å speide etter potensielle smuglere. Vi lå først skjult bak en holme i Herfølrenna. Skipper Roger Bråthen hadde radarkontroll på båtene som passerte grensen på den andre siden av holmen. Han rapporterte til vaktsjef Bjørn Pettersen som bestemte hvilke båter som skulle kontrolleres.
En lekker Goldfish RIB kom til syne.
-Vi sjekker den, sier vaktsjefen bestemt og vifter med det runde tollskiltet. Toll-Targaen går RIB-en i møte, og legger seg pent ved siden av.
- God dag, det er fra Tollvesenet. Hvor kommer dere fra? Spør Pettersen.
- Jeg har vært i Strømstad og hentet datteren min og venninnene hennes, svarer Jens Ismar. Han virker ikke spesielt fornøyd med å bli stoppet, men hadde uansett ikke noe valg.
- Vi vil gjerne vite om dere har med vin, brennevin eller sigaretter, spør tolleren på en høflig måte, og får til svar at slike varer ikke er om bord i det hele tatt. Han ber om å foreta en undersøkelse, og sjekker under benker, i rommet under styrekonsollen, i hyller og skap. Uten å finne noe som helst.
- Feil ressursbruk
- Jeg så tollbåten ligge her allerede da jeg dro til Strømstad, men uansett var det ikke Systembolaget jeg skulle besøke, sier Ismar til Båtmagasinet. Han har respekt for tollernes arbeid, men synes likevel at det feil ressursbruk at et så stort mannskap brukes til enkle kontroller på sjøen, når det offentlige sliter med å få endene til å møtes på så mange andre områder i samfunnet.
- Jeg så fem tjenestemenn om bord, og det var vel i meste laget, sier han til Båtmagasinet. Nå er det ikke vanlig at tollsjefen er med, selv om hun av og til blir med for å holde seg à jour med alle arbeidsområdene og i dag for å svare på Båtmagasinets spørsmål. I tillegg var båten betjent med to ferske aspiranter.
Stemningen løste seg opp og båteier Jens Ismar og de tre jentene Elise, Ingeborg og Line stilte opp for fotografen med et godt smil på lur. De ble ønsket fortsatt god sommer og god tur videre.
Når vaktsjefen entrer en båt, har han en sekk på ryggen med utstyr som skal til for å registrere overtredelser, og med en betalingsterminal som gjør det mulig å gjøre opp for seg på stedet. Faktisk kan du betale avgift for fire liter brennevin og 27 liter vin, før tilfellet blir betraktet som en lovovertredelse med politianmeldelse og det hele.
-Vi er nødt til å gjøre det slik, for det er ikke mulig å kjøre på rødt eller passere en tollstasjon ute på sjøen. Folk får anledning til å gjøre opp for seg der og da, men om de ikke kan det, eller vil det, blir varene tatt i beslag. Da kan de eventuelt senere løses ut etter at avgift er betalt, sier tollsjefen.
Skiftet kurs brått
Skipperen varsler om tre båter i følge som passerer grensen.
- Vi avventer, sier Pettersen og speider etter minikonvoien. Den fremste av de tre båten oppdager plutselig tollbåten, senker farten, og legger straks om kursen til utsiden av Herføl.
- Vi går etter. Tolleren ville se nærmere på årsaken.
Skipperen er meget oppservant på at tollbåten kan lage hekkbølger og legger seg i lav fart for ikke å forulempe andre.
- Det er viktig at vi tar så mye hensyn som mulig, sier han og rister oppgitt på hodet av daycruisere og skjærgårdsjeeper som krysser rett foran eller holder 30 knop i 5 knops sonene.
Vi tar igjen den bakerste båten i følget.
-Vi registrerte at dere skiftet kurs da dere oppdaget oss, sier vaktsjefen i en høflig tone til paret om bord.
-Ja, det stemmer, men det er ikke fordi vi har smuglet. Det er bare å komme om bord å se, svarte skipperens kone høflig tilbake.
- Vi er tre båter i følge, og vi skal besøke båtvenner som ligger i uthavn i dette området. Han i den første båten oppdaget plutselig hvor de lå, forklarer hun. Tollerne slår seg til ro med forklaringen og ønsker fortsatt god sommer.
Tilbake bak holmen dukker en Scand Baltic opp, en av flere båter som kommer omtrent samtidig.
-Vi sjekker den, sier Pettersen og vifter igjen med tollskiltet.
-Vi kommer fra Koster. Har ikke engang vært innom Systembolaget i Strømstad, svarer Thore Lindbæk, og legger til at han og kona Unni ofte passerer grensen for å komme til favoritthavnen på Koster, uten å ha smugling Lindbæk tankene.
- Men bevares, bare stig om bord, sier han. Bjørn Pettersen har lang erfaring i yrket og har lært seg til å tolke både ansiktsuttrykk, kroppsspråk og talemåte. Han vinket paret god tur videre. Men først vil Båtmagasinet om bord.
Paret innrømmer at de ble overrasket over å bli stanset av tollerne også på sjøen, selv om de av og til observerer båten i området. De har stor forståelse for tjenesten.
-Det er lover og regler å følge på alle livets områder, også dette. De gjør det for samfunnets beste, og det skal vi sette pris på. Jeg har stor respekt for det arbeidet de gjør, men oss tar de ikke i smugling. Det norske vinmonopolet er en kjappere løsning for oss, sier Lindbæk, og legger kursen til Skjærhalden.
Heller ikke i den siste båten ble det noen fangst. Lisbeth Nilsplass og Thor Arne Wold kom fra Smøgen og var på vei hjem til Moss da tollbåten overrasket på grensen. Også de ønsket tolleren velkommen om bord. Etter en rask undersøkelse konstaterte han at alt var i sin skjønneste orden.
Heller ikke Lisbeth og Tor Arne har noe i mot hyppige grensekontroller.
-Det er til samfunnets beste at de passer på, så det må vi bare finne oss i, sier Thor Arne.

En god dag på sjøen
Tollsjefen slår fast at det har vært en god dag på sjøen. De beste dagene er de dagene hvor ingen blir tatt med ”overvekt”.
-Men dessverre, alle dager er ikke slike, sier Wenche Fredriksen, og lover at tollbåten vil dukke opp der du minst venter den. Uten at hun vil gå i dybden på temaet, innrømmer hun at det også kan være flere instanser involvert i overvåkingen av båtene som passerer grensen. Ikke bare den enslige Targaen fra tollregion Øst-Norge i Fredrikstad.