utgave nr 4 1997

Vikingkonvoien 1997

Publisert Sist oppdatert

Vikingkonvoien 1997:


Båter bygger bro


Tekst og foto: ANNE MARIT KLOKK

Søndag 29. juni legger 100 fritidsbåter og større følgebåter ut fra Florø. Vikingkonvoien går mot Island via Shetland og Færøyene - en fire ukers historisk begivenhet.

Du husker kanskje at Florø Båtforening sommeren 1995 arrangerte stor småbåtkonvoi til Shetland som en markering av at det var 50 år siden annen verdenskrig var over. En vellykket uke totalt blottet for uhell eller annen dramatikk. Nå er florøværingene på det mest hektiske med forberedelsene til sommerens begivenhet, nemlig Vikingkonvoien 1997. Etter at tur retur Shetland var bragt vel i havn, har en gjeng ildsjeler jobbet intenst med dette prosjektet som blir langt mer omfattende, både geografisk, tidsmessig og deltakermessig. Det er satt en grense oppad på 100 fritidsbåter, men det finnes diverse alternative reisemåter og overnattingstilbud for dem som ikke drar med egen skute.
-Vi regner med totalt et tusen deltagere, sier Sissel Bryggman, - primus motor på konvoikontoret . -Det er satt opp fly langs ruten, skoleskipet "Sørlandet" er med oss, samt passasjerskipene "Sjøkurs" og "Norrøna", hvor man også har overnatting under landligge. Man kan eventuelt velge en eller flere etapper, kombinert med flytransport. Disse tre passasjerbåtene vil følge konvoien på nært hold i sjøen. Så det er mulig for alle å være med et stykke på veien eller hele runden, sier Sissel.
Hun og konvoileder, Ole Stenbakk er på reiselivsmessen på Sjølyst i januar, begge iført kystdrakt. I og med at meieriene er en av hovedsponsorene til arrangementet, serveres gamalost og solbærjuice. Folk er nysgjerrige på hva slags vikinger det er snakk om og stikker innom for å få en prat og en ostebit.

Brobygging

Tanken bak dette gigantprosjektet er å bygge bro. Mellom Norge og øyene vest i havet. Det er lange tradisjoner å ta vare på. Island har spilt en viktig rolle for oss som nasjon, noe politikere og myndigheter ikke alltid har vært flinke til å markere. Denne konvoien skal ruske opp i gammelt vennskap og knytte nye bånd. Gammel strid og fiskekvotekrangel er ikke på agendaen.
-Vi skal være brobyggere, alle som er med på konvoien. Nå har forberedelsene vart i halv annet år, og kontakten med våre reisemål har vært bare positiv på alle måter, sier Ole Stenbakk.
-Båtene blir lastet med kultur og niste nok til å be gjester. Det blir mye medbrakt sang og musikk, kunst og drama, dans og film, og øyene i vest tar i mot oss med sine severdigheter og aktivitetstilbud. Det blir spennende og berikende opplevelser for deltakere i alle aldre, det meste vil skje på vei vestover. Hjemturen blir transportetapper, og returen har vi lagt til Haugesund som er nærmere Sør-og Østlandet.

Værgudene

Før avgang den 29.juni blir det gudstjeneste i Florø kirke. Omtrent samtidig med at ideen til Vikingkonvoien ble til, fant noen kreative sjeler på at de ville donere et kirkeskip, eller et såkalt votivskip, til den gamle kirken. Votiv betyr løfte til Gud. Man ble enige om å få laget en modell av en norsk klassisk båttype på ca en meter, og riksantikvaren hadde ingen innvendinger mot dette. Kirkeskipet skal overrekkes søndagen flåten legger ut, og det er vel ikke helt uten ønsket om å være på godfot med de høyere makter.
Værgudene var med Shetlandskonvoien under hele turen sommeren 95. Ikke en sky på himmelen og nesten ingen sjø. Så heldig kan man ikke være fire uker til ende, men arrangørene håper på mest mulig godvær under overfartene og tar selvsagt ingen sjanser. Redningsskøyta er oppsynsskip hele tiden og hjelper der det måtte være behov. Sikkerhet er et stikkord for at prosjektet skal lykkes. Det stilles strenge krav til båtene som skal være med. Minimum 30 fot, havgående, minst fire personer ombord og båtene blir delt i tre grupper etter hvilken fart de yter.
Parolen er dessuten: Kunne våre forfedre for 1100 år siden ta seg over på sine skip, må vi kunne greie det i dag med våre moderne og velutstyrte båter. Er du interessert i å være med i hele eller på deler av turen, ta kontakt med Sissel Bryggman på telefon 57 74 18 46 eller 90 85 32 68. Fax: 57 74 03 68.