utgave nr 14 2008

Test: Vårpussprodukter

Publisert Sist oppdatert

Test: Vårpussprodukter


Teakmiddel best


Da Båtmagasinet gjorde vårpussen i mars, ble reportasjebåten behandlet med en rekke ulike produkter. Vi benyttet fire bunnstoff, fire gelcoatbehandlinger og to teakmidler. Teakmiddelet Golden var suverent best. Derimot kunne vi ikke se forskjell på områdene med Nano-produkter kontra de voksede områdene etter fem måneder i sjøen.


TESTTEAM: DAN FREDRIKSEN, TROND J. HANSEN OG ATLE KNUTSEN
FOTO: TROND J. HANSEN OG ATLE KNUTSEN
Vi delte reportasjebåten inn i forskjellige soner som ble behandlet med hvert sitt produkt, inkludert bunnen med fire forskjellige typer selvpolerende bunnstoff. I skrivende stund ligger båten fortsatt på sjøen. Vi kommer derfor tilbake med en evaluering av bunnstoffet i novemberutgaven.
I denne testen tar vi for oss alle produktene som ble brukt utvendig over vannlinjen. Alle produktene ble påført under normale forhold i mars 2008. Båten har siden ligget ute på sjøen og fått alminnelig vedlikehold. Det vil si at den gjennom sesongen har blitt vasket med en mild båtshampo fire ganger. Siden båten ble tatt i bruk i mars, har den hatt 159 gangtimer.
Testkriteriene
Vårt utgangspunkt for å vurdere de produktene vi har benyttet denne sesongen, er det samme som en hvilken som helst forbruker ville hatt. Vi har delt inn erfaringene slik:
Hvordan var produktet å jobbe med?
Hvordan ble det umiddelbare resultatet (smussavvisning og glans)?
Hvordan er resultatet etter en sesong på fem måneder (smussavvisning og glans)?
Hvordan er sammenhengen mellom pris og kvalitet etter en sesong?
Testpanel
Vi delte inn båtens skrog og overbygg i fire felter og benyttet fire forskjellige produkter på disse feltene. Produktene ble påført av profesjonelle håndverkere som fulgte produsentens anvisninger. Produktene i testpanelet var følgende:

Gelcoat felt 1
TC Nano

Geltcoat felt 2
Hempel: Boat Rubbing Liquid
Hempel: Wash Wax og High Gloss Wax

Gelcoat felt 3
Jotun: Gelcoat Rens
Jotun: Hard Wax

Gelcoat felt 4
Turtle: Marine Cleaner
Turtle: Marine Wax

Teak felt 1
V. Höveling: Golden Cleaner (Teak 1)
V. Höveling: Golden Brigthener (Teak 2)
V. Höveling: Golden Sealer (Teak 3)

Teak felt 2
Hempel: Teak Cleaner
Hempel: Teak Oil
Hva er Nano?
Kort forklart er tanken bak Nanoteknologien å forene såkalte hydrofobiske egenskaper (vannavstøttende) og hydrofiliske egenskaper (tiltrekker seg vann). Denne kombinasjonen av to motstridende egenskaper gjør at den Nano-behandlede overflaten blir lettere å rengjøre idet smuss og møkk ikke binder seg til overflaten like sterkt som før Nanobehandlingen.
Noen Nano-produkter skal være vedlikeholdsfrie i 12 måneder – og i den perioden behøver man kun vaske med vann. Vår generelle erfaring fra denne testen, er at Nano-produktene var litt tyngre å jobbe med og at påføringsprosessen var noe mer komplisert. Det umiddelbare resultatet av Nano-behandlingen var meget bra, men status etter fem måneder på sjøen var veldig lik de tradisjonelle produktene både med hensyn til smussavvisning og glans.

TC NANO
HEMPEL: BOAT RUBBING LIQUID
Type produkt:Rubbing for fjerning av smuss og lettere matte områder.
HEMPEL: HIGH GLOSS WAX
Type produkt:Tradisjonell voks, teflon (PTFE)
JOTUN: GELCOAT RENS
Type produkt:Nano
JOTUN: HARD WAX
Type produkt:Nano-produkt
TURTLE: MARINE CLEANER
Type produkt:Tradisjonelt produkt.
TURTLE: MARINE WAX
Type produkt:Tradisjonelt produkt
Teaken skiller seg ut
Teak er en hard tresort som inneholder mye naturlig olje, og er ferdigimpregnert fra naturens side. Det gjør den ytterst holdbar og sterk uten noen nærmere overflatebehandling som lukker porene. Dermed er den også et utmerket antisklimateriale som tradisjonelt har gjort den så velegnet til båtdekk. Dersom man ønsker å bevare teakens antiskliegenskaper må man derfor være ytterst forsiktig med hvordan man velger å behandle den. Om man kan leve med at dekket blir grått, har teaken det aller best om man vasker det med grønnsåpe og en myk børste. I vår moderne fritidsbåtverden spiller også andre aspekter inn – og det estetiske kan for mange være like vesentlig som det funksjonelle. Teaken skal gjerne se ut som den er ny, og vi har testet to produkter som skal hente frem igjen teakens friske farge og bevare fargen gjennom sesongen.
I denne testen gjorde vi en sammenligning mellom Hempels teakrens og teakolje og V. Hövelings Golden-produkter. Sistnevnte har mange likhetstrekk med mer velkjente Snappy, men skulle i denne testen vise seg å være den suverene vinneren.

Type produkt:Et alt-i-ett produkt som både renser og beskytter i samme operasjon.
Påføring:Ganske greit, men rubbe-delen av produktet var dårlig og gjorde det vanskelig å få vekk smuss. Tyngre å jobbe med enn Hempels produkt for å få frem bra glans.
Krav til vedlikehold:Skal holde hele sesongen. Ved etterbehandling vaskes båten med vann, og prosessen utføres på nytt.
Umiddelbar status:Svært bra med en veldig glansfull og fin overflate.
- Glans:Meget bra glans.
- Smussavvisning:Bedre enn tradisjonell voks. Synlig mindre sorte renner enn på voksede områder.
Etter en sesong
Glans:Begynner å bli matt, på linje med vanlig voks. Ikke mulig å skille produktet fra de andre.
SmussavvisningTilsvarende som for vanlig voks. Ingen synlig forskjell.
Pris:Kr 289,- for 250 ml. Skal holde for behandling av båt på 30 fot.
Samlet vurdering:Nanoproduktet er tyngre å jobbe med fordi det kombinerer to operasjoner, men det umiddelbare resultatet er meget bra. Vi ser ingen forskjell fra de øvrige produktene som forsvarer den høye prisen. Dog er den lille flasken ganske drøy.
Informasjon:www.tcnano-norge.no
Påføring:Lett å jobbe med. Påføringen er enkel og fjernes med maskin eller fille.
Krav til vedlikehold:Kan med fordel kombineres med andre Hempel-produkter. Overflatene vaskes med båtshampo.
Umiddelbar status:Fullt tilfredsstillende glans og sluttfinish.
- Glans:Bra, men den ligger litt etter TC Nano i glansfullhet.
- Smussavvisning:Fullt tilfredsstillende, og vanskelig å skille fra de øvrige produktene.
Etter en sesong:
Glans:Det er ikke mulig å se forskjell fra de øvrige produktene.
SmussavvisningTilsvarende de øvrige produktene.
Pris:Kr 155,- for 500 ml.
Samlet vurdering:Sammenhengen mellom pris og kvalitet på produktet harmonerer bedre enn Nano-produktene.
Informasjon:www.hempel.no Hempel har en god håndbok ”den lille sjøsterke” – gratis hos din forhandler.
Påføring:Det letteste produktet å jobbe med i testen. Enkelt å påføre og polere. Brukes etter ”Boat Rubbing Liquid”
Krav til vedlikehold:Vanlig båtshampo. Sterkere vaskemidler kan fjerne voksen.
Umiddelbar status:Godt resultat etter påføring. Lett å jobbe med.
- Glans:Like bra som Nano. Gir en veldig fin glans.
- Smussavvisning:Dårligere enn Nano. Smuss og svarte renner setter seg fortere fast, men er lett å fjerne.
Etter en sesong:
Glans:Overflaten begynner å bli matt og er umulig å skille fra de øvrige produktene.
SmussavvisningTilsvarende som for de andre produktene. Smuss sitter godt fast på overflaten.
Pris:Kr 229,- for 500 ml.
Samlet vurdering:Et meget godt produkt som er lett å jobbe med og som gir en fin glans. Kvaliteten etter en sesong er sammenlignbar med de øvrige produktene.
Informasjon:www.hempel.no Hempel har en god håndbok ”den lille sjøsterke” – gratis hos din forhandler.
Påføring:Veldig grei å jobbe med. Lettere å påføre og jobbe med enn Hempels rubbing. Ekstra vanskelige flekker fjernes med Rubbing.
Krav til vedlikehold:Kombineres med andre Jotun-produkter for best resultat. Krever polering for varig resultat. Fungerer som primer for voks.
Umiddelbar status:Ren overflate. Renser overflaten meget godt.
- Glans:God, men krever voksing.
- Smussavvisning:- grunnlag for voksing.
Etter en sesong:- grunnlag for voksing.
Glans:- grunnlag for voksing.
Smussavvisning- grunnlag for voksing.
Pris:Ca. kr 105,- for 500 ml.
Samlet vurdering:En kraftig rens som er overraskende effektiv. Rengjør meget godt, og gir et godt utgangspunkt for polering og voksing.
Informasjon:www.jotun.no. Håndbok med mye informasjon om båtstell. Håndboken finnes også på nett.
Påføring:Lettere å jobbe med og ga et finere resultat enn Hempel. Påføres og poleres på vanlig måte, med maskin eller for hånd.
Krav til vedlikehold:Ett års levetid på behandlingen ifølge produsenten.
Umiddelbar status:Greit produkt å jobbe med. Godt resultat ved påføring.
- Glans:Bedre glans enn Hempel. Fikk raskere bra resultat. Måtte jobbe mindre med Jotun enn Hempel for å oppnå samme resultat.
- Smussavvisning:Avviser smuss greit. Flekker lar seg lett vaske bort.
Etter en sesong:
Glans:Overflaten begynner å bli matt. Verken dårligere eller bedre enn de andre produktene.
SmussavvisningSkiller seg ikke ut på noen måte. Smuss sitter fast på overflaten.
Pris:Ca. kr 160,- for 500 ml.
Samlet vurdering:Et godt og behagelig produkt å jobbe med. Kvaliteten på Jotun-produktene er god, men produktene skiller seg ikke ut fra de andre.
Informasjon:www.jotun.no. Håndbok med mye informasjon om båtstell. Håndboken finnes også på nett.
Påføring:Veldig lett å påføre og lett å ta av igjen. Favoritten å jobbe med, sammenlignet med Hempel.
Krav til vedlikehold:Brukes i forkant av polering og voksing.
Umiddelbar status:Rengjør godt. Godt grunnlag for voksing.
- Glans:- Brukes før polering og voksing.
- Smussavvisning:- Brukes før polering og voksing.
Etter en sesong:
Glans:-
Smussavvisning-
Pris:Kr. 169,- for 750 ml.
Samlet vurdering:Rengjør godt og gir et utmerket grunnlag for videre behandling av overflaten.
Informasjon:www.autocare.no. Finnes en del informasjon på importørens hjemmeside, men du må lete litt før du finner båtproduktene.
Påføring:Lett å jobbe med. Skal både rengjøre, polere og vokse i en operasjon. Påføres og poleres med maskin eller for hånd.
Krav til vedlikehold:Skal holde sesongen ut. Det bør brukes milde vaskemidler (shampo) på voksede flater.
Umiddelbar status:
- Glans:Veldig bra glans.
- Smussavvisning:Smuss og flekker lar seg lett vaske bort.
Etter en sesong:
Glans:Vanskelig å skille fra de andre.
SmussavvisningHeller ikke denne skiller seg ut. Smuss sitter fast på overflaten.
Pris:Kr 210,- for 750 ml.
Samlet vurdering:Skillpaddevoksen er behagelig og fin å jobbe med. Den skiller seg ikke ut fra mengden, men er et trygt og bra produkt å bruke. Relativt prisgunstig.
Informasjon:www.autocare.no. Finnes en del informasjon på importørens hjemmeside, men du må lete litt før du finner båtproduktene.

HEMPEL: TEAK CLEANER
Type produkt:Pulver
HEMPEL: TEAKOLJE
Type produkt:Tradisjonell teakolje
GOLDEN: CLEANER OG BRIGTHENER
Type produkt:Rense og blekeprodukt som må brukes sammen.
GOLDEN: SEALER
Type produkt:Rense og blekeprodukt som må brukes sammen.
Hovedkonklusjon
Erfaringen etter en sesong er at områdene vi behandlet med Nano-produkter verken er enklere eller vanskeligere å rengjøre enn de feltene som ble behandlet med de tradisjonelle voks-produktene. Konklusjonen er at vi i fremtiden vil orientere oss hovedsakelig etter pris når vi skal kjøpe produkter til vårpussen.
Når vi skal kjøpe teakbehandlingsmiddel er vår oppfatning tvert om. Her kjøper vi det som er best, og i denne sammenheng er også det det dyreste middelet. Golden koster rundt en tusenlapp for et sett – men da behøver man heller ikke tenke mer på dekket den sesongen.

Påføring:Lett å jobbe med. Gjør ingenting om det kommer på gelcoat. Krever at overflaten vaskes grundig med vann.
Krav til vedlikehold:Etterbehandles med teak-olje.
Umiddelbar status:Tar effektivt bort smuss og flekker fra teak.
Status etter en sesong:-
Pris:Kr 159,- for 750 ml.
Informasjon:www.hempel.no Hempel har en god håndbok ”den lille sjøsterke” – gratis hos din forhandler.
Påføring:Ikke så tyntflytende som Golden. Spruter mindre enn Golden og krever mindre forsiktighet ved påføring.
Krav til vedlikehold:Ingenting. Kan smøre med olje/sealer.
Umiddelbar status:Gir en tydelig mørkere farge enn Golden.
Status etter en sesong:Teaken har blitt helt grå og delvis missfarget.
Pris:Kr 125,- for 750 ml. Kr 299,- for 2,5 liter.
Informasjon:www.hempel.no Hempel har en god håndbok ”den lille sjøsterke” – gratis hos din forhandler.
Påføring:Lett å jobbe med. Krever en del skuring. Kan jobbe kontinuerlig, mens Hempel må man vente på et par timers tid.
Krav til vedlikehold:Etterbehandles med Sealer.
Umiddelbar status:Effektiv rengjøring av teaken.
Status etter en sesong:-
Pris:
Informasjon:www.vhoeveling.de
Påføring:Tyntflytende. Flyter godt utover. Lett for å sprute, lett å søle med. Gir et veldig fint resultat.
Krav til vedlikehold:Ingenting.
Umiddelbar status:Gylden og fin. Fremstår som ny teak.
Status etter en sesong:Fortsatt gylden og markant annerledes enn Hempel, som er blitt fullstendig grå. Golden har antydning til gjennomslag av grått visse steder.
Pris:
Informasjon:www.vhoeveling.de

Powered by Labrador CMS