utgave nr 8 2007

Test: Easy AIS

Publisert Sist oppdatert

Test: Easy AIS


Nyttig supplement


AIS-mottakere som kan kobles til plotteren, blir stadig rimeligere. For rundt 4.000 kroner får du en AIS-mottaker ferdig installert. Det forutsetter imidlertid at plotteren din kommuniserer via NMEA 0183 . Rimelige priser gjør AIS til et stadig mer aktuelt supplement til radaren.


TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN
Vi monterte en tyskprodusert mottaker av typen Easy AIS i vår reportasjebåt. AIS-mottakeren kommuniserer med plotteren via NMEA 0183. Testturen gikk fra Arendal til Bergen over 12 timer, og systemet ble testet både på dagen og natten.
Produktet vi monterte i båten er en ren AIS-mottaker, som fanger opp informasjon om skip med AIS-sendere innen rekkevidde av egen mottaker. Denne informasjonen sendes som radio-signaler via VHF og presenteres på plotterskjermen. Kommersielle fartøyer er pålagt å ha såkalt Klasse A AIS-sendere, og disse enhetene sender ut to typer informasjon:
Dynamisk informasjon hvert 2. til hvert 10. sekund når fartøyet er underveis. Dette er blant annet informasjon om MMSI-nummer, navigasjonsstatus (svingehastighet), fart over grunn (SOG), posisjon, kurs over grunn (COG), sann kurs m.v. Når fartøyet ligger stille sendes denne informasjonen hvert 3. minutt.
I tillegg sender Klasse A AIS såkalt statisk informasjon hvert 6. minutt: MMSI-nummer, IMO-nummer, VHF-kallesignal, navn på fartøy, type fartøy/last, fartøyets størrelse, destinasjon, estimert ankomsttid osv.
Tre nivåer
Systemet vi har om bord, ga oss tre mulige presentasjonsmodus: I grunnmodus ser man kun fartøy med AIS-sendere som objekter (AIS-mål) på skjermen. Legger man markøren over dette objektet, kan man låse markøren på objektet og få opp en liten dataramme som presenterer fartøyets kurs og fart, og avstand i tid og distanse. Via et hurtigvalg i menyen kan man i tillegg få frem en dataramme med komplett statisk og dynamisk informasjon.
Ikke komplett
De fleste AIS-enheter sender ut informasjonen til kartplottere med en hastighet på 38.400 baud (det er nesten bare AIS som bruker denne hastigheten). For at kartplotteren skal kunne motta denne hastigheten må man gå inn og definere den spesielt i menysystemet. De fleste kartplottere er nemlig satt opp fra fabrikk til å kommunisere på hastigheten 4.800 baud. Når plotteren settes opp til å motta 38.400 baud, vil den også sende ut med 38.400 baud. Denne hastigheten er det svært få produkter som kan lese og vi får da problemer med å sende NMEA-data til andre produkter, som for eksempel VHF og autopilot. Man må da enten sette ned hastigheten på AIS-dataene til 4.800 baud, eller installere en såkalt multiplexer som takler og ”mikser” begge hastigheter.
Skal man bruke båtens VHF-antenne, og ikke montere en separat AIS-antenne, må man installere en fordyrende splitterboks i tillegg. Det er ingenting i veien for at man kan installere antennesplitteren selv, men man bør sikre seg en god installasjon for å unngå eventuelle problemer med VHFen i etterkant. Selve AIS-mottakeren koster ikke mer enn 3.250 kroner, men om man vil bruke eksisterende VHF-antenne, må man kjøpe en splitterboks til 1.813 kroner i tillegg.
Komplette løsninger som vil være enklere å montere takket være innebygd splitter og mulitiplexer, forventes å være på markedet i løpet av året. Disse vil også ha en langt høyere pris enn for eksempel Easy AIS.
Tilleggsutstyr
En AIS-mottaker er slett ikke kun et leketøy for store gutter. Systemet ble i utgangspunktet utviklet for å unngå kollisjoner til sjøs, og det er denne funksjonen som også er den mest nyttige til fritidsbruk. I begynnelsen er det ”kikkeren” i en som våkner og som synes det er litt festlig å se hva slags båt det er som kommer, hvor den skal osv., men den begeistringen går fort over.
Etter intensiv bruk gjennom 12 timer kan vi konkludere med at en AIS-mottaker er et nyttig supplement til en vanlig radar av to grunner:
Uavhengig av om du har radar eller ikke, blir du varslet enten visuelt eller auditivt om innhentende, kommersielle fartøy.
AIS-mottakeren supplerer radaren ved at den også fanger opp fartøy som ligger i radarskygge, for eksempel rundt et nes.
Likevel er det ingen grunn til å betrakte AIS-mottakeren som en erstatning for konvensjonell radar, men et nyttig tilleggsutstyr.
Pluss
AIS-mottakeren gir tilgang til andre fartøys MMSI-nummer, som igjen gjør det mulig å kalle opp båter og skip via Digital Sell Call-funksjonen (DSC).
Viser innhentende trafikk. Særlig nyttig i trange farvann – for eksempel hurtigbåter som kan komme brått på.
Viser også båter som ligger i radarskygge.
Presenterer AIS-målene også i konvensjonelt radarbilde.
Enkel betjening.
Kan konfigureres til kun å vise farlige mål innenfor en definert sikkerhetsavstand, eventuelt med alarm.
Minus
Vanskelig å plassere cursor på AIS-målet. Målet glipper fort unna før man får låst cursoren.
Peker man på båter nær egen COG-linje, er det vanskelig å få låst cursor på AIS-målet.
Informasjonen i datarubrikken som følger AIS-målet er vanskelig å lese.

Data: Easy AIS

Operasjonsfrekvens:161.975 og 162.025 MHz
Format:NMEA 0183
Størrelse:140x140x36 mm
Vekt:Ca. 400 gram
Pris, komplett:Kr 4.781,-
Opplysninger:Belamarin AS, www.belamarin.no

Hva er AIS?

Forkortelsen for Automatic Identification System. I utgangspunktet et anti-kollisjonssystem initiert av den internasjonale maritime organisasjonen IMO. AIS sender og mottar VHF-radiosignaler. Både AIS-sender og mottaker er påbudt på skip over en viss størrelse. AIS-systemet sender ut både GPS- og kompass-data, samt en del forhåndsprogrammert informasjon, som skipets identitet og type.