utgave nr 4 2008

Slik lufter du dieselmotoren

Publisert Sist oppdatert

Slik lufter du dieselmotoren

Kan du lufte dieselsystemet på båtmotoren din? Det er viktig å kunne det. Vi gir deg noen enkle tips.


TEKST: TORSTEN RASMUSSEN
FOTO: FLEMMING NIELSEN/BLITZ

Etter hver sesong bør motorens brennstoffsystem gjennomgås. Ettersynet begynner med å utskifting av dieselfilteret. Om dieseltanken er over ti år gammel, bør du rense den ved å suge opp bunnslam med en pumpe.
Hvis det er luft i dieselsystemet vil ikke motoren gå. Derfor må du lufte ut motoren, og du begynner alltid fra dieseltanken.
Noen dieselmotorer skal kun luftes på systemets høytrykksside, og andre behøver ikke å bli luftet etter filterskifte.
Hvis dieseltanken ligger høyere enn motoren, vil brennstoffets tyngde trykke luften ut gjennom systemet. Og motsatt, hvis tanken ligger under. Da vil det være nødvendig å trykke med en pumpe.
Hvis motoren er kjørt tørr for diesel, skal hele systemet luftes. Er det bare filteret som er skiftet, skal det luftes på lavtrykkssiden og før høytrykkspumpen.
Men hvis det primære filteret er skiftet, og det nye er fylt med ren diesel, er det ikke noen grunn til utlufting.
Hvis det oppdages at det er luft, er det normalt nok å åpne utluftingsskruen på toppen av filterholderen med en skrutrekker, så vil litt diesel med luft bli presset ut. Noen nyere dieselmotorer er helt selvluftende, og derfor er utluftingsprosedyren etter filterskifte overflødig. Det er alltid en god idé å sjekke motorens instruksjonsbok før man går i gang.
BRUK BRENNSTOFFPUMPEN
Den mest alminnelige brennstoffpumpen er en såkalt membranfødepumpe. Den er aktivert av en arm som går inn på en roterende knast i motoren. Når motoren ikke kjører kan pumpen opereres manuelt med et vippehåndtak, inntil boblene forsvinner og ren dieselolje kommer ut av lufteskruen på motorens sekundære filter.
Skruen sørger for at det kommer dieselolje fra tanken opp til innsprøytningsdysenes høytrykkspumpe.
UTLUFTING ETTER TØRRKJØRING
Utlufting av høytrykket gjøres kun når motoren har vært kjørt tom for dieselolje, og systemet er fylt med luft.
Motoren har høytrykks innsprøytningsdyser og en høytrykkspumpe som sørger for at dieseloljen opparbeides til et meget høyt trykk. Det er en dyse for hver sylinder.
Med en fastnøkkel åpnes alle omløpere, og man benytter starteren på motoren. Når ren diesel sprøytes ut, skrus omløperne til igjen. Vær oppmerksom på at dieseltrykket er meget høyt og kan treffe øyne og hud. På noen dieselmotorer skal den elektriske brennstoffventilen være åpen når det utluftes.
For å få en maksimal brennstoffmengde gjennom systemet skal gasshåndtaket stå på fullt. Og for å unngå at det tas sjøvann inn gjennom utstøtingen til motoren skal sjøvannsinntaket alltid være lukket når motoren dreies gjennom lengre tid.
RENS DIESELTANKEN
Du kan forlenge filtrenes levetid ved å rense dieseltanken. Det gjøres ved å pumpe slam og kondensvann ut med en manuell eller elektrisk pumpe. Legg sugeslangen gjennom tankmålergjennomføringen, slik at den kan suge slam fra bunnen av tanken. Dieselføderøret i tanken slutter tre cm over bunnen på tanken. Under rørets åpning samles vann og slam over tid, men der blir det ikke liggende. Det virvles rundt, når båten går i bølger og suges opp med risiko for å forårsake stopp.