utgave nr 12 2008

Praktisk: Tappeslange

Publisert Sist oppdatert

Praktisk: Tappeslange


Godt for tanken


Stadig flere båter har en tappepung på dieseltanken. Vann er som kjent tyngre enn diesel, og vil dermed samle seg i bunnen av tanken. En slange koblet til tappepungen gjør det langt enklere å tappe av den farlige skvetten. Det er godt for både tanken og tanken.


TEKST: ATLE KNUTSEN
FOTO: ATLE KNUTSEN OG HANS DUE
Vi har logget tusenvis av nautiske mil langs Skandinavias kyster, men har aldri opplevd å få faretruende mye vann i dieselen. Sikker kan man imidlertid aldri være, og det er ikke bare via tankstasjonen du kan få vann på tanken. Uheldig plassert tanklufting kan også være et problem, og etter en runde i mye sjø kan det ha kommet en kaffekopp eller to med saltvann inn i systemet. Da gjelder det å drenere tanken så snart som mulig, for å unngå at vannet går videre inn i filtre og i verste fall enda lengre og fører til driftsstans.
Naturlig nok er avtapningskranene montert i bunnen av tanken, og ofte er klaringen mellom skrogbunn og kran vanskelig tilgjengelig. I Båtmagasinets redaksjonsbåt er adkomsten relativt enkel, men det blir lett mye søl når man skal tappe likevel.
Et annet alminnelig problem med standardkranene på tanken er at når man løser blindpluggen for å drenere, er det vanskelig å unngå at man skrur kranen løs fra tanken slik at man får lekkasje mellom tank og kran.
Derfor fikk vi laget en slange frem til lasterommet hvor vi har mer armslag. Løsningen gjør det særdeles enkelt å tappe av tanken, og krever ikke at vi må skru løs blindpluggen i kranen på tanken. En praktisk løsning når vi tviler litt på dieselkvaliteten vi har fått på bunkringsanlegget, eller etter mange timers baksing i hardt vær.
Ikke lovlig, men…
I utgangspunktet er det ikke i tråd med CE-kravet å forlenge dreneringsventilen på tanken med en slange. Men ved å sette en kulekikkran på tanken og en i enden på slangen som tettes med en blindeplugg, anser vi nytten ved å ha en slik løsning for å være langt større enn den teoretiske faren en slik løsning representerer ved brann. For det første ligger slangen utenfor motorrommet, og for det andre er dreneringsslangen tett i begge ender slik at den aldri vil lekke diesel selv om den smelter i en brann. Derimot vil drivstoffslangen fra tanken og inn på motoren – en fullt godkjent løsning - lekke diesel direkte fra tanken om den smelter. Vi har derfor ingen betenkeligheter med å anbefale denne løsningen.
Dette trenger du:
Vanlig godkjent 10 mm drivstoffslange
Fire slangeklemmer
En 3/8 kulekikkran av god kvalitet
To 3/8x10 slangestusser (til 3/8 gjenger og 10 mm slange)
En blindeplugg (bruk eventuelt den som sitter originalt på tanken.)
Flytende rørtetting
Montering
Skru løs blindpluggen på den eksisterende krana på tanken og skru inn den ene slangestussen her.
Gjør deretter klar slangen og fest den til slangestussen på tanken og den andre slangestussen i motsatt ende med doble slangeklemmer.
Bruk en flytende rørtetting på gjengene som skal inn på de to kranene.
Skru slangen inn på kranen på tanken og selve tappekranen i den andre enden av slangen.
Fest slangen slik at den ikke ligger og slenger. Vi brukte en kort line og en clamcleat, som fungerer utmerket.