utgave nr 1 2007

Nøyaktig forbruksmåling

Publisert Sist oppdatert

Nøyaktig forbruksmåling

Montér en måler om bord som viser båtens drivstofforbruk nøyaktig, så slipper du usikkerhet om hvor mye som er igjen på tanken langt der ute på havet. Samtidig vet du hvor langt du kan kjøre på det som er igjen.

TEKST OG FOTO: LARS H. LINDÉN
NORSK: AMUND RICH. LØKEN

Vi har installert Navmann 3200 på en dieselmotor og har endelig total kontroll på hvor mange liter som er igjen i tanken, og hvor mange distanseminutter vi kan kjøre på denne mengden.

I sommer gjennomførte vi en reportasjereise fra Göteborg til Stockholm via Göta Kanal. Vår 350 hesters diesel dro minst et par liter pr. sjømil i planingsfart på de store sjøene. Etter hver tanking viste de tradisjonelle drivstoffmålerne full tank i flere timer, til tross for at vi visste at minst halve tanken var tømt. Men plutselig raste nålen til bunns og vi bare ventet på motorstopp. Disse viktige instrumentene er med andre ord fullstendig verdiløse for måling av brendselsmengden i en tank. Det behøver ikke bero på giveren, det kan også være drivstofftankens form, som ofte er v-formet i en båt med v-bunn.
Neste utfordring kan være om vi har oppdaterte informasjoner om steder å fylle. Finnes de fortsatt, de som står oppført i den gamle gjestehavnboken? Har de diesel? Har de i det hele tatt åpent? Tar de kort? Drivstoffproblemene diskuteres flittig under hele reisen, betydelig mer enn eventuelle slusinger og hva som skal stå på middagsbordet. Da vi kom til Karlsborg, ved Vättern, fant vi en automatpumpe ved kaien, men den slo seg automatisk av når vi hadde tanket 30 liter. For å fylle på 300 liter måtte vi med andre ord stappe inn kortet 10 ganger.
Det var etter denne reisen vi begynte å undersøke markedet for riktig og pålitelig forbruksmåling. Til diesel fant vi Navman og FloScan. Til en diesel kreves nemlig to ulike typer givere, en som måler brennstoffet som suges inn i motoren (framledningen) og en som måler overskuddsdrivstoffet som går i retur til tanken. Differansen omregnes i et instrument som leverer informasjon om det reelle forbruket i digitale tall.

Med en bensinmotor er det betydelig enklere – og billigere. Det eneste som trengs her er en giver et sted langs slangen mellom tanken og motoren. Både Navman og FloScan har givere både for bensin- og dieselmotorer i en lang rekke ulike størrelser som passer for motorer fra rundt 50 til 450 hester. Et instrument kan til og med være tilstrekkelig for å betjene to motorer.

Ulike målemetoder
Med de to nevnte målerne får man uten tvil den beste kontrollen over sitt forbruk. Selv hvor mye som er forbrukt siden siste påfylling og hvor mye som er igjen i tanken. Instrumentet viser også hvor mange distanseminutter man kan kjøre med den mengden som er ombord. Men det finnes flere typer forbruksmålere til markedets nye innsprøytningsmotorer, f. eks. til Volvo Pentas EVC-styrte motorer og til utenbordsmotorer som har en datastyrt innsprøytning. Men her er det ingen giver som måler forbruket, det beregnes av motorens datasystem ved ulike turtall. Forskjellen mellom beregnet og virkelig forbruk av disse systemene kan variere mellom 5 og 10 %. En kalibrert drivstoffgiver har en feilvisning bare å på 1-2 %.

Dieselmontering
Vi har gjennomført en montering av Navman 3200 i en båt med en Volvo Penta KAD 300. Mellom motor, tank, filter og begge giverne dro vi en slange for enkelthetens skyld. Når alt var satt på plass, måtte hele dieselsystemet luftes og instrumentet innstilles med informasjon om tankens størrelse, antall tanker, type fartsmålere osv. Når det gjelder fartsmåleren fikk vi problem med å få frem denne via en GPS-antenne fra en annen leverandør. Løsningen ble i stedet et hull i bunnen og en propellgiver som fungerte perfekt.
I slutten av vår reportasje viser vi hvordan det kan se ut med en utenbordsmotor med en drivstoffmåler. Yamaha og flere andre produsenter av utenbordsmotorer har nye systemer som er meget enkle å montere.

Bildetekster
Navman 001-002
Grunnsatsen til Navman 3200, som er en forbruksmåler for dieselmotorer, består av et digitalt instrument, en gjennomstrømningsgiver til fremledningen (blå), en giver til returslangen (rød) og en giver for måling av turtallet. Sistnevnte monteres ikke i vår installasjon.

Navman 003-004
Undersiden av hver giver har ferdige el koblingspunkter som er fargekodet. Mellom den røde røde giveren her og den blå giveren dras en brun kabel (som på bildet). Til den gule elkontakten kobles kabelen for turtallsmåling. Her har vi gjenget inn en slagetilslutning i hver ende av giveren med gjengetetning. Dra ikke for hardt til, giverhuset er laget i aluminium. Når alt er klart monteres giveren horisontalt med eltilknytningen (nedover).

Navman 005
Returbrendsel fra en dieselmotor kommer ut via innsprøytningspumpens overside og går tilbake til båtens drivstofftank. Langs denne slangen monteres den røde returgiveren. Finner man ikke denne tilknytningen på motoren, bør fabrikken spørres til råds.

Navman 006
Den røde returgiveren sitter på plass, stadig montert og i horrisontal stilling. Det spiller ingen rolle hvilken slangetilslutning som benyttes for inn- eller uttak av drivstoff. På oversiden av giverhuset sitter en forbikoblingsventil. Er det mistanke om brendselsforstyrrelser i systemet, vris denne ventilen opp i 90 grader og man får normal flyt i systemet.

Navman 007-008
Begge giverne montert i systemet. Den blå fremledningsgiveren sitter montert rett etter motorens vannutskiller. Vi bruker en fleksibel slange som tåler drivstoffet mellom alle enhetene. Dette gjør at installasjonen blir betydelig enklere, sammenlignet med et kobberrør.

Navman 009
For å få en komplett ”ferdsskriver” må vi vite båtens fart. Denne informasjonen kan vi få enten via GPS (om båten har kartplotter) eller via en bunngiver (som på bildet). Denne ”propellen” har en åtte meter lang kabel med ferdig endestuss som skrus inn på baksiden av instrumentet.

Navmann 010
Et hull på 52 mm bores opp for å gi plass til instrumentet. Bak instrumentet er det behov for et dyp på ca 60 mm for å få på plass bakstykket med kabler. Denne hvite kabelen kommer fra den blå fremledningsgiveren. Hit dras kabelen fra propellgiveren.

Navmann 011 – 013
Instrumentet på plass og alle informasjoner matet inn, som drivstofftankens størrelse, type fartsmåling og alle de enheter som man er godt kjent med, f.eks liter, sjømil, knop og liter pr sjømil. Til venstre på instrumentet finnes en grafisk brenselsskala som ”slukker” i steg når tanken tømmes. Resten av skjermen kan vise det som er igjen av drivstoff i tanken, hvor mye som en brukt siden forrige innstilling, samt forbruk i liter pr sjømil. Skjermen under viser hvor mange timer som er kjørt siden siste innstilling, antall distanseminutter, samt båtens hastighet i knop. Også en lang rekke annen informasjon kan vises.

Yamaha 001-002
En bensindrevet motor har en enkel slange mellom tank og motor. Her kutter man helt enkelt en brendselsslange inn et sted etter vannutskilleren og kobler inn giveren. Slik ser Yamahas modell for utenbordsmotorer ut. Fra giveren dras det en elkabel til instrumentet.

Yamaha 003
Yamaha har flere ulike typer instrumenter for brendselsmåling med drivstoffgivere. Til venstre en kombinert fart- og forbruksmåler som bl.a. viser forbruket i liter pr time eller liter pr sjømil. Til høyre en ren drivstoffmåler som kan kobles til flere givere, for eksempel ved dobbeltmontasje. I forgrunnen en gjennomstrømsgiver.

Fakta om Navman 3200

Drivstoff: DieselMotorstørrelse: 100-400 hkReturflyt: Minst 25 liter/timeNøyaktighet: 1% etter kalibreringStørrelse: display: 111x111 mm