utgave nr 14 2007

Longtailaksjonen legges ned

Publisert Sist oppdatert

Longtailaksjonen legges ned


Stiftelsen Longtailaksjonen, som startet etter tsunamikatastrofen i Sør-Øst Asia 26. desember 2004, legges ned. Det nye styret konstaterer at de er uten midler til å fortsette. Aksjonen har bidratt med mye, men får kritikk for regnskapsrot og dårlig finansierte prosjekter. NORAD har forlangt tilbakebetalt én million kroner fra stiftelsen, men den millionen finnes ikke lenger. I realiteten er stiftelsen konkurs.


Av Hans Due
Båtmagasinet var en av de mange institusjonene som bidro med penger til aksjonen da den ble startet. Vi ga 15.000 kroner til en ny longtailbåt - det beløp som initiavtagerne Lisbeth Finch og Morten Sjøstedt sa en ny båt ville koste. Nå ble det ikke bygget så mange nye longtailbåter i regi av aksjonen, men de bidro med en god del midler til reparasjon av båter. Dessuten ble det gitt en del penger til reparasjon og gjenoppbygging av en skole for foreldreløse etter tsnumaien. Dette er også i tråd med stiftelsens formålsparagraf som er "Humanitær bistand og gjenoppbygging i Sør-Øst Asia, herunder bygging av båter og annet materiell".
Det ble samlet inn over to millioner kroner. 100.000 kroner ble avsatt som egenkapital. Denne egenkapitalen ble tapt i løpet av 2006, og pr 31/12-2006 satt man med en negativ egenkaptial på mer enn 915.000 kroner. Bidraget fra NORAD er ført opp som gjeld, da NORAD har krevet bidraget tilbakebetalt fordi vilkårene for tilskudd ikke er oppfylt, herunder rapportering og innsendelse av regnskaper til NORAD.
Intensjonene bak aksjonen har nok vært de beste, men surr og rot i regnskapsførsel, hvorav en rekke tilfeller av dobbeltføringer, mangelfulle rutiner og bilagskvalitet, har ført til at man har mistet fullstendig oversikten, spesielt da man i 2006 bestemte seg for å bestille en redningsbåt man ikke hadde finansieringen klar for. Båten er ennå ikke ferdigstilt, og den vil bli overført til en annen lokal stiftelse i Thailand. Hva båten skal brukes til av denne andre stiftelsen vites ikke.
I kjølvannet av den noe turbulente tilværelsen til stiftelsen, blant annet gjennom flere kritiske medieinnslag, har to av de opprinnelige styremedlemmene og en tidligere revisor trukket seg. Stiftelsestilsynet oppnevnte to nye styremedlemmer, advokat Gunnar Knudsen som styreleder og statsautorisert revisor Helge A. Østvold. Av det opprinnelige styret ble bare initiativtaker Lisbeth Finch sittende i det nye styret som nå har konkludert med at hele stiftelsen bør avvikles fordi kassa er tom og vel så det. Politiet i Søndre Buskerud politidistrikt har beslaglagt alle originalbilag da stiftelsen er politianmeldt og under etterforskning.