utgave nr 1 2009

Leserbrev

Publisert Sist oppdatert

Obligatorisk båtførerbevis


Av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Dette er en milepæl i arbeidet med sikkerhet til sjøs. Regjeringen har besluttet å innføre obligatorisk båtførerbevis for fritidsbåter fra 1. mai 2010. Ordningen vil være med å fremme bedre holdninger og atferd på sjøen.  Det obligatoriske kravet til båtførerbevis vil gjelde båtførere som er født etter 1. januar 1980. Det er nødvendig med et slikt bevis for å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter. Det anslås at rundt 170 000 personer må ha bestått båtførerprøven og skaffet seg båtførerbevis innen 1. mai 2010. Personer som har tatt båtførerprøven tidligere, slipper å ta prøven på nytt. Det stilles ikke krav til å gjennomføre kurs før prøven avlegges.
Regjeringen har lagt vekt på å lage en enkel og forutsigbar ordning både for de som omfattes av den og for myndighetene som skal håndheve kravene. Regjeringen setter samtidig i gang et arbeid som gjør det mulig å frata personer som er født før 1980, retten til å føre båt ved overtredelse av regelverket til sjøs, slik det er i veitrafikken. Jeg vil dessuten oppfordre alle som er født før 1980 som ikke alt har tatt båtførerprøven, til også å ta prøven.

Ny lovhjemmel


De som blir stoppet av politiet for grove overtredelser på sjøen kan bli registrert for ikke å være skikket til å kjøre båt over en periode. Hvem skal håndheve alle disse lovene som politikerne trer over hodene våre?
Har ikke sett en politibåt nord for Trondheim!

Lovlydig

Hva med HK-avgiften?


Nå har altså båtbransjen gått i veggen så det synger, med en økende mengde konkurser i bransjen og ansatte som blir oppsagt. Dette er noe ingen er tjent med. Allikevel kan man ikke se et eneste sted at noen, hverken forhandlerkjeder som eks Wave, Båtmotorimportørenes forening, NBF, Marinepower Kellox, Sande eller Fische - eller produsenter som Windy, Saga, Viksund eller nå hvem de nå alle er, går i bresjen for å få fjernet HK avgiften ovenfor politikerne. Tvert imot skal avgiften øke fra nyttår til 147 eks mva. Det verste som kunne skje var vel at mann økte utskiftingstakten på eldre motorer mot mere miljøvennlige alternativer, eller at prisen på båter gikk ned en del slik at de var lettere å selge. Hva gjør alle disse bransjeorganisasjonene og forhandlere/produsenter? Ser de på at inntektsgunnlaget fordufter?

Vanntro

Mer vannscooter


Finn en politiker som kan forklare meg forskjellen på å ferdes på sjøen med en ny vannscooter og en båt med påhenger. Så lenge man forholder seg til lover og regler som gjelder til sjøs, så spiller det da ingen rolle om man kjører vannscooter, båt, svømmer eller ror!
De nye vannscooterne har ett mye lavere støynivå en de aller fleste påhengere som er på sjøen i dag, de er også mer miljøvennlige enn de fleste motorbåter, vannscooterne er CE- merket og likestilt med båt i alle andre land. Vannscooterne har også blitt større og mer praktiske, slik at men kan ha med seg både pølser og brus og dra på tur. Så hva er da argumentene for å forby dette? Støy? NEI. Forurensning? NEI. At de kun brukes for gøy og er uten nytte? NEI. Da må jo all fritidsbåtkjøring også være forbudt! Fart? NEI. Stort sett alle ny skjærgårdsjeeper og vanlige båter gjør i dag over 40knop. Så eneste forskjellen jeg kan se er formen på skroget! Da burde vel det bli forbud mot enkelte politikere på Stortinget også da, siden noen av de ikke har helt samme formen på "skroget" som de andre! Nei her er det kun trass og ikke noe annet.

Frode

Båtførerbevis – for hvem?


Nå har jeg vært i båt i mer enn 43 år, båtfører har jeg vært siden jeg var i stand til å starte en 2,5 hk Sleipner Taifun for mer enn 35 år siden. Det er uvettig kjøring fra alle kanter, eks. i trange farvann med 5 knops hastighet holder små båter, gjerne med en 10 åring bak spakene på en liten RIB som gjør 25 knop eller onkel smart med sin nye 35 foting som tror at 5 knop er ca. 12-18 knop. Det er svært sjelden at disse idiotene skader seg selv, muligens andre, men velig få dør av slik oppførsel. De fleste som dør faller i vannet i forbindelse med ombord/i landstigning eller pissing over rekka. Jeg synes det er bra at den oppvoksende generasjon må ha kunnskaper. Hvis forslaget med at bare de født før 1950 skulle slippe, ville det i store deler av Vestlandet og Nord-Norge være mange som ikke hadde brydd seg som loven, bare kjørt båt som de har gjort i mange år og dermed blitt lovbrytere - uten at det hadde vært til godt for noe.

Aurora