utgave nr 15 2008

Leserbrev november 2008

Publisert Sist oppdatert

Leserbrev november 2008


Godt for tanken

Vedrørende artikkel i nr. 12 2008 "Godt for tanken". Vi har sett verre tekniske løsninger enn det dere beskriver i artikkelen, og av den grunn vil vi ikke kommentere spesifikt den.
Vann i drivstoffet er mer enn alvorlig, og statistikken viser at for skip i den vestlige verden som går ned - "total loss" - er mer enn 50% av årsaken "engine brake down", og under påvirkning av vær og vind kombinert med møte med moder jord blir enden på dette ofte fatal. "Engine break down" betyr ikke i denne terminologien at veivakslingen brekker eller at råder eller stempler kommer ut av blokka, men at maskineriet utilsiktet stanser. De aller fleste tilfeller av dette skyldes enten vann eller forurensning av drivstoffet, de fleste tilfeller vann. Det finnes ikke god nok statistikk vedrørende dette relatert til fritidsbåtflåten, men mye tyder på at årsaksammenhengen er mye lik som for skip.
Vann i drivstoffet kan skyldes så mangt fra uheldig plassering av tanken (kondens), regnvann i trakta under bunkring til rene lekkasjer av sjøvann inn til drivstoffet .
I våre farvann ferdes de fleste fritidsbåter i sjøvann, og vi har lært gjennom tidene at ingen forbrenningsmotor fra den største skipsdiesel på + 60.000 HK, til den minste snekkemotor, overlever 1% sjøvann eller mer i brennstoffet. Vi vet også at dersom er det vann i brennstofftanken er det selve katalysatoren til at det vokser "dieseldyr" i tanken. Slam og bunnfall virvles opp fra bunn i tanken under hard sjøgang, og sannsynlighet for tilstoppede brennstoffiltre blir stor. Er det noe en ikke trenger like utenfor brenningen i høy sjø så er det utilsiktet motorstopp.
Derfor er det prisverdig at Båtmagasinet skriver om farene ved dette. Men det som skrives må ikke kunne føre leserne ut i uføret. Hadde artikkelen utrykkelig presisert at dette kan gjøres for fartøy som ikke om kommer under regelverket om CE- merking, hadde man muligens kunne anerkjenne "patenten". Det er mer enn 10 år siden CE- merkingen ble obligatorisk for alle nye fritidsbåter i EØS- området, og her går Båtmagasinet løs på en ny CE- merket båt og anbefaler ombygging av brennstoffsystemet!
Båtmagasinets redaksjon burde være inneforstått med at dersom det gjøres forandringer på noe av det som er opplistet som "de grunnleggende krav" (Vedlegg 1) i forskriften, så har eier plutselig overtatt det fulle ansvaret for fartøyet fra produsenten. Ved et eventuelt havari - det trengs ikke nødvendigvis skyldes det som det er blitt tuklet med - så vil produsenten påstå som sant er at fartøyet ikke er i samsvar med teknisk dokumentasjon som tilhører fartøyet og vil følgelig toe sine hender.
Skal det gjøres forandringer vedrørende grunnleggende krav, må dette gjøres i samråd med produsenten og teknisk dokumentasjon for fartøyet må oppdateres. Alternativt må godkjent teknisk kontrollorgan involveres. Garantien fra produsent vil da sannsynligvis bortfalle.
Uansett om tanken er god, så kan ikke er blad som påberoper seg seriøsitet oppfordre lesere til smarte triks som er i strid med gjeldende regler og som også kan bli kan bli svært så kostbart for eier.
John R. Aicher
Underdirektør
Leder av underavdeling Sjøvett og fritidsbåter
Sjøfartsdirektoratet

Importprisene


Jeg har sett spesielt på delen som omhandler import av en kartplotter. Prisforskjellen mellom egenimport og kjøp i Norge er artikkelen oppgitt til kr 11.417 eller omregnet i prosent ca 75 %. Høyere dollarkurs endrer ikke bildet vesentlig. Jeg har sett på noen tilsvarende produkter og forskjellen tilnærmet lik.
Jeg oppfordrer Båtmagasinet til å se videre på saken.
Hvorfor skal en plotter koste 75 % mer i Norge enn f.eks i USA?Også de som selger den i USA tjener penger.
Innkjøpspris fra fabrikk/ leverandør er sannsynligvis tilnærmet lik. Bedre garantibetingelser i Norge gjør at den må koste noe mer, men ikke 75 %.
Det kan se ut som det er noen som sitter å tar seg urimelig mye betalt. Importøren opplyser at de ikke reparerer plottere som ikke er kjøpt gjennom dem. Mistanken går derfor først og fremst mot dem. Firmaet importerer også en del andre merker, og er dermed nesten enerådende på markedet.
Jeg tror ikke ekstra ytelser i form av bedre garanti og service til kundene står i stil med et tillegg i prisen på ca kr 11.500 per plotter.
Petter Lien