utgave nr 15 2007

Leder november 2007

Publisert Sist oppdatert

Leder november 2007


Det sies at årstiden høst har fått navnet sitt fordi det er den tiden av året vi høster inn matvarer fra både land og sjø. Vi er midt i hummersesongen, og små og store båter virrer rundt i skjærgården fra blåse til blåse, sirlig merket med navn, adresse og telefonnummer. Håpet er å at en og annen av havets kardinaler har funnet teinene attraktive. Det sies at hummerbestanden aldri har vært så lav som nå. Man bygger det på innrapporterte fangster gjennom mange, mange år.
En våken og kritisk dame skrev forleden et innlegg i Tvedestrandsposten der hun fortalte at hun hadde sammenlignet tallene på de registrerte fangstene av hummer med antall registrerte fiskere. Kurvene i statistikkene fulgte hverandre. En lokal hobbyfisker jeg snakket med fortalte at han hadde hatt rekordfangst for et par år siden, men at det i begynnelsen av årets fiske var smalhans. Han hadde ikke fått panikk av det, sa han , for temperaturen i vannet har mye å si for når hummeren skifter skall. Og har den akkurat skiftet skall når fisket begynner, går den ikke i teinene, men ligger og trykker i en bergsprekk opp til 14 dager før det nye skallet er så hardt at han tør å komme fram. Dessuten er det veldig mye krabbe man kan kose seg med i mellomtiden.
Men høst er også stormene og uværets tid. Faren for drukningsulykker er kanskje større enn noen gang ellers i året fordi så mange hobbyfiskere henger over ripa og haler teiner og annet fiskeredskap, og det går vel nesten ikke en dag uten at noen får tau eller garn i propellen. Kravene til stabilitet og sjødyktighet på båtene er ekstra store i disse tider, for ikke å snakke om påliteligheten til fremdriftssystemet. Men viktigst av alt er vel kravet til å ivareta egen sikkerhet. Vi har opplevd at flere venner og kjente har endt sine dager på sjøen de siste par årene. Felles for dem alle er at det sannsynligvis kunne ha vært unngått hvis de hadde hatt på seg et så enkelt utstyr som redningsvest/ flyteplagg eller flytevest. Det bør være like obligatorisk som bilbeltebruk, men kanskje må det bli påbudt det også?
Dieselen blir 20 øre dyrere for literen fra neste år. Dette er miljøhilsenen fra regjeringen til båtfolket i statsbudsjettet. Har statsrådene selv troen på at det monner? Vi tror det ikke. Det er fantasiløst å kun bruke enten avgift eller forbud som virkemiddel. Dessuten er miljø til sjøs langt mer enn eksosutslipp. Hva om regjeringen virkelig hadde satset på andre miljøtiltak, som flust med søppelkasser og effektiv søppeltømming samt rikelig med rene toaletter i alle populære uthavner, utbygging av massevis av tømmestasjoner for septik, tilrettelegging av naturstier i tilknytning til uthavner, skikkelig skilting, både av fartsgrenser og annen nyttig informasjon. Da hadde kanskje kjøreturene mellom havnene blitt kortere og dermed hadde det også blitt mindre utslipp av klimagasser. Altså en vinn-vinn situasjon. Ideen er gratis og ikke avgiftsbelagt.
Nyt høsten - og innhøstingen.