utgave nr 4 2008

Leder mars 2008

Publisert Sist oppdatert

Leder mars 2008


Oppkonstruert


Da stormen Tuva herjet over Sør-Norge i slutten av januar var Frokost-TV på NRK våkne og laget innslag om båtopplag. Båttakstmann Geir Tørmoen gikk en pedagogisk runde og fortalte om opplagskrybber og sikring. Meget lærerikt for de fleste og gode tips om enkle forbedringer for å slippe å møte en veltet båt i båthavna. Samtidig sa Tørmoen på direkte spørsmål at med så dårlig sikring av enkelte krybber, ville han anta at Arbeidstilsynet ville stenge av flere båtopplagsplasser dersom det kom kontroll. I studio var invitert representanter for forsikringsbransjen og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Skadeutbetalinger etter stormer på grunn av veltede båter tikket inn kunne de fortelle, og spørsmålet om skadeerstatninger etter personskader ble bragt på bane. Hverken forsikringsselskapets representant eller representanten fra DSB kunne huske at de noen gang hadde hatt en slik sak, og godt er det. Mye skyldes vel at folk holder seg hjemme når det stormer som verst istedenfor å løpe hemningsløst rundt mellom båter i opplag, men også at de aller fleste sikrer sine båter i opplag på en sikkre og forsvarlig måte. Litt fanget av situasjonen, ble det uttalt at selvfølgelig måtte man lage informasjonskampanje om faren for personskader siden det først var bragt på bane. Vi synes hele saken ble noe oppkonstruert. Man behøver ikke bestandig prate ivrige journalister etter munnen, men faktisk drepe oppkonstruerte tilfeller og heller fokusere på det virkelige problemet. I dette tilfellet skadene som oppstår på båtene når krybba faktisk velter på grunn av ekstremvær.
Vi ser også at ordfører Jan Dukene i Tvedestrand – som også er politimann - har måttet bite i det sure eplet overfor de andre kommunene i Aust Agder. Dukene ville slett ikke ha en generell fartsgrense på 5 knop innenfor 100 meter fra land, skjær og øyer og en maksimal fartsgrense på 30 knop innenfor en gitt avstand av åpent hav. Det ville de øvrige kommuner. 5 knop er 9,26 km/t. 30 knop er 55,56 km/t. Mange båter klarer ikke engang å komme under 5 knop med gearet innkoblet og motoren på tomgang. Vi er helt enig med Dukene i at en slik generell fartsgrense er tull. Vi gadd se den fritidsbåtføreren som vil frikoble og sette båten i gir noen tusen ganger ut og inn den lange Tvedestrandsfjorden for å holde seg under 5 knop dersom han er nærmere land enn 100 meter. Og hvem kan til en hver tid ha full kontroll på nøyaktig avstand til land, holmer og skjær? Vår påstand er at det kan ingen. Derfor blir en slik generell farstbestemmelse latterlig og høyst sannsynlig bare en papirtiger. Dessuten vil den gjøre en mengde lovlydige borgere og dyktige og ansvarsfulle båtførere til ufrivillige lovbrytere. Vi må ikke regulere oss i hjel på sjøen i uvitende panikk.
Vi registrerer også at den obligatoriske båtførerbeviset ikke blir innført i år. Den skulle trådt i kraft 1. januar i år. Regelverket er ennå ikke på plass. Sjøfartsdirektoratet har avsluttet sitt arbeid med de nye forskriftene og de ligger nå fortsatt i skrivende stund til behandling i Nærings- og Handelsdepartementet. Så skal politikerne ta stilling til forskriftene, skoler og utdanningsinstitusjoner tilpasse seg forskriften og eksamenskravet, læreverk utarbeides hvis man ikke kan bruke eksisterende, og båtfolket må få tid på seg til å lære seg teorien og gjennomføre eksamen. Alt dette tar tid, og vår fromme spådom er at det vil gå minst et par år til før man kan begynne å fase inn beviset.