utgave nr 6 2007

Leder mai 2007

Publisert Sist oppdatert

Leder mai 2007


På Norges største båtutstilling "Sjøen for alle" på Lillestrøm i mars måned ble den nye Fjord 40 Cruiser kåret til messens båt av en jury sammensatt av journalister fra forskjellige norske medier. Juryens begrunnelse er: " Fjord 40 Cruiser representerer noe helt nytt innen båtdesign. Interiøret er preget av rette linjer, glatte flater og lyse tekstiler. Salongen føles mer som studioleilighet enn som båt."
Vi er ikke uenige i at det er en meget spesiell båt som vekker oppsikt, men vi er dypt uenig i at den kåres til "Messens båt" som for veldig mange også oppfattes som "Årets båt". For båten som var utstilt var for det første en prototype som ikke er ferdigutviklet og med flere innredningsløsninger som vi personlig synes var lite heldige, og for det andre var den ikke engang CE-merket, og slik den fremsto på utstillingen ville den i følge folk som jobber med CE-merking heller ikke fått CE-godkjenning. Etter vår oppfatning sender derfor juryen ut feil signaler når andre deler av bransjen presenterer fullt ferdige produkter. Vår favoritt var for øvrig Skilsø 36 FB.
Vi er for alvor inne i lysets årstid og dagene blir lengre i nærmere to måneder til før sola snur. Nå møtes stadig flere båtfolk på blåmyra. Uten uhell blir nok ikke denne sommeren heller, men å rope ulv som enkelte forsikringsselskaper gjør nå i god tid før sesongen synes vi er betenkelig. Storebrand er en av de nye aktørene i båtforsikring og til tross for at de startet opp med dette før jul i fjor, spår de allerede nå økt utbetaling av erstatningssummer. Det klages på manglende kunnskaper, men fra Finansnæringens Hovedorganisasjon sies det at den største veksten i utbetalinger kommer fra ulike skader som oppstår blant annet mens båten står i opplag. Hærverk er en ganske vanlig skadetype. Det samme gjelder fallskader som følge av at stillaser kollapser, for eksempel under vekt av snø, og tyverier av - og fra - båter i opplag i private hager og på parkeringsplasser øker fordi tyvene her har letter spill enn på godt bevoktede marinaer.
Men fokus rettes altså i stor grad mot manglende maritime kunnskaper som motorkunnskaper, navigasjon og sjøveisregler. Storebrand sier at de tar høyere forsikringspremier av ferske båteiere, men tyverier og hærverk har vel svært lite med om båteieren har maritim erfaring eller ikke.
Også Telenor Maritim Radio og Sjøassistanse er ute i god tid før sesongen med alarmerende melding om at det har vært en dramatisk økning i assistanseoppdrag for fritidsbåtflåten allerede i de tre første månedene av året. Økningen er på hele 325 prosent sier de, og skylder i hovedsak på at dette tradisjonelt har blitt satt i sammenheng med dårligere kunnskaper blant båtfolk. Statistikkene viser at det er motorproblemer som dominerer, og spørsmålet er hvorvidt dagens nye båtførere har den samme kunnskapen om drift og vedlikehold av motorer som tidligere generasjoner av båtfolk, sier Telenor Maritime Radio og Sjøassistanse, og slenger på at dersom uhellet er ute, er det bra å ha VHF om bord og at de også har nødnummer man kan nå fra mobiltelefon.
Men de sier ikke noe om tallene bak den høye prosentøkningen. Hvis det var tre som ba om assistanse de tre første månedene i fjor og 10 i år, er jo dette en voldsom prosentøkning, men i antall er det jo ikke så mange. I år har det dessuten vært en tidlig vår og mange har satt ut båtene tidligere enn normalt, i hvert fall i forhold til i fjor da snøen lå tykk i de mest fritidsbåttette områder fram til påske.
Vi ser også at det er mange nye ferskinger på sjøen med større båter og større motorer. Motorene er blitt stadig mer kompliserte med mye elektronikk som gjør at det blir stadig færre muligheter for menigmann å mekke selv. Det må også taes med i betraktning og ikke bare legge skylden på manglende kunnskaper og dermed svartmale situasjonen for å markedsføre egne tjenester. Negativ omtale gir lettere tilgang til avisspaltene, men vår oppfatning er at å fremheve det positive rundt bruk av fritidsbåt gavner båtfolket og de som skal leve av dem best.

Powered by Labrador CMS