utgave nr 9 2008

Leder juni 2008

Publisert Sist oppdatert

Leder juni 2008


Hukommelse og solidaritet


Hukommelse er en viktig egenskap både hos mennesker og dyr. Men hukommelse er ikke noen objektiv egenskap, den kan være selektiv. Ikke minst i en del medier nå om dagen når sommeren så smått har begynt å melde sin ankomst mange steder i landet. For da begynner båtlivet å figurere i spaltene og på nyhetssidene på internett.
Når båtliv igjen er aktuelt for mange mennesker, er det naturlig at medier som ellers ikke er særlig interesserte resten av året leter etter vinklinger som er lesbare og interessante. Så som for eksempel utviklingen i salgsmarkedet. Etter båtmessen i Arendal 1. mai-helgen viste det seg at båtsalget generelt var omtrent halvert siden i fjor på denne messen – fra 90 millioner kroner i fjor til 40 millioner kroner i år. Vi ble oppringt av NRK Sørlandet som ville vite om vi nå står foran et krakk i markedet. Et naturlig spørsmål sett i lys av salgstallene.
Vi har ikke noen tro på noe krakk i markedet. For det første har båtmessen i Arendal og andre lokale messer vært tidligere enn normalt. Det har vært kaldt og surt inntil like før messen, og båtliv er kanskje ikke det folk tenkte mest på da. For det andre var fjoråret et veldig godt år for båtbransjen, men det er ikke mange årene man skal gå tilbake før det omtrent ikke ble solgt båter i det hele tatt på flere av båtmessene, den i Pollen i Arendal inkludert.
Men at folk er noe mer tilbakeholdne med å investere i båt er nok riktig. Renten har gått opp jevnt og trutt, og selv om den ikke er alarmerende høy, får nok det de kjøpelystne til å holde an litt i påvente av hva som skal skje videre med økonomien. Båt er vel på ca 6. – 7. plass på folks prioriteringsliste over nyinvesteringer, og det er naturlig å kutte bakfra på listen når man skal prioritere vekk, og da faller båten ganske raskt bort. Vi ser også at det er en del som sitter med ganske store lagre av usolgte båter, men før vi vil spå noe om hvordan markedet utvikler seg, vil vi gjøre opp status når sommerferien begynner. Først da vet vi om det virkelig er nedgang eller om det bare er en forsinket tenning.
”Det er fa’li det”, sa Aukrust-skikkelsen Ludvig. Og det sa If Skadeforsikrings representant også da hun uttalte seg på distriktssendingen til NRK Sørlandet. Og det var blandingen av fart, mørke og promille hun henviste til. For forsikringsselskapet skal bli langt mer restriktive på å betale ut forsikringssum etter ulykker der disse tre faktorene spiller inn. Det synes vi er en bra utvikling, for forsikring har jo utgangspunktet i en solidarisk tenkning og det er uhellene vi i stor grad ikke kan lastes for selv som skal dekkes gjennom forsikringen. Vi hører jo stadig fra forsikringsselskapene at premiene må økes fordi skadestatistikken øker. Men vi hører sjeldnere om at nå senker de premiene fordi skadene er blitt færre. Hvis jeg forsikrer båten min mot skader som skulle oppstå, ønsker jeg at andre skal være solidariske mot meg også, og det er man ikke når skaden oppstår som følge av fart, mørke og promille. Forhåpentligvis det går det stort sett greit i sommer også, men vi vet jo at ulykkene som oftest skjer når flest mennesker er på vannet med båtene sine, og det er om sommeren, og gjerne i medienes agurktid. Derfor blir også oppslagene større og mer dramatiske i denne tiden. La oss sørge for at avisjournalistene får andre og mer hyggelige temaer om båt å fylle spaltene med i sommer. Hjelp oss også å fylle spaltene i Båtmagasinet ut over høsten og vinteren. Vi er på kysten med reportasjebåten og ønsker at du skal ta kontakt med oss for tips om både smått og stort, eller bare for å slå av en båtprat. God sommer!