utgave nr 4 2008

Kysten Rundt mars 2008

Publisert Sist oppdatert

Kysten Rundt mars 2008


Båter i høyden


ASMALØY: Det som ikke går i bredden, går i høyden. Slik avhjelpes mange på båt- og opplagsplasser på Asmaløy.


Et nytt fem etasjers båthotell, 12 meter opp til gavlen, er etablert på Hvaler. Det er plass til 100 båter i hotellet, båter fra 10 til 25 fot.
Det var ordfører Eivind N. Borge på Hvaler som med blomster takket Per Ernsto Lie for den nye bedriften. Han setter pris på alle som vil satse på Hvaler. Med spesialbygde krybber og en real gaffeltruck kan Lie og hans medarbeidere enkelt frakte båtene inn og ut av sine båser i reolene.
- Jeg tror dette kan bli en grei butikk. Det er min far som har satt opp bygget, og jeg leier. Jeg skalmikke drive som forhandler, men hjelpe folk med alt fra opptak, lagring, enkelt vedlikehold og montering, sier han til Fredrikstad Blad.

En kystkulturkunstner

TEKST OG FOTO: FRODE KLOKKERNES
FLORØ: Bjørn Korneliussen (44) fra Florø har alltid vært levende opptatt av den gamle lokale kystkulturen.
For syv år siden startet han Florø Kystkulturlag, og i tilegg er han en kreativ kar som lager de flotteste settebilder med motiv fra kysten.
- Disse bildene lager jeg gjerne av rekved som jeg finner i fjæra. Men jeg bruker også gamle skiferheller, notakork og skjell som materiale. For meg er det rene rekreasjonen å arbeide med dette.
- Hjemme i hagen har jeg et lite hobbyhus som jeg kaller ”lugaren”. Her arbeider jeg gjerne to-tre kvelder for uken, og her koser jeg meg virkelig med hobbyen min, sier Bjørn Korneliussen. Hans flotte maritime bilder er populære som utsmykking både hjemme og til naust og andre sjøhus. Og han lager gjerne den teksten som kjøperen ønsker seg på bildene.
Bjørn Korneliussen har deltatt på flere messer, og både da og ellers opptrer han gjerne i sin gamle, stilige dystdrakt.
- Det var en slik festdrakt mange brukte når de skulle ro til kirke i gamle dager. Meg uten kystdrakten er nesten som en robåt uten årer, smiler den kreative kystkulturkunstneren fra Florø

Fjordbåttreff på Engøyholmen

STAVANGER: ”Norske Fjordbåter i krig og fred”, det er temaet for treffet som Den Norske Fjordbåt Forening arrangerer på Engøyholmen i Stavanger 10. og 11. mai.


Det er fortsatt rundt 25 gjenværende fjordbåter tilbake etter 2. verdenskrig. Flere av disse vil bli å se på det historiske seminaret i Stavanger.
Engøyholmen ligger lunt til i havnebassenget. Kun 900 meter fra byens sentrum finner vi et av de siste og best bevarte sjøhusmiljøene i kulturhovedstaden Stavanger.
Leder av Fjordbåtforeningen, Svein-Rune Børslid fra Bergen, Fjordbåthistoriker Atle Knutsen og Kjell Gilje og Peter Alexander Hansen i foreningens arbeidsutvalg, legger tilrette for at dette skal bli minnerike dager. Hovedseminaret er lørdag 10. mai, i tillegg vil det bli mindre fagseminarer som blir annonsert på hjemmesiden til Engøyholmen kystkultursenter.
Fjordbåttreffet er åpnet for alle og publikum.

Flere båtplasser

NØTTERØY: Dagens gla´nyhet er det Knarberg Båtforening på Nøtterøy som står for. De øker antall båtplasser fra 235 til 370.


Det nye havneanlegget på Knarberg skal etter planen stå klart til båtsesongens start. Det gamle anlegget har lenge vært modent for utskiftning. det moderniseres, samtidig som det altså er gjort plass til en betydelig utvidelse.
Selv etter den store utvidelsen vil det stå flere på venteliste. 200 har meldt sin interesse for plass.
Prosjektet er i følge Tønsbergs Blad kostnadsberegnet til 13 millioner kroner, hvorav halvparten er innskudd fra medlemmene og halvparten finansiert med lån i bank, med Nøtterøy kommune som garantist.
Nøtterøy har en rådmann som ser positivt på de fleste tiltak som betyr flere båtplasser. Syv båtforeninger har inngått avtale med Nøtterøy kommune om drift, vedlikehold og utvikling, alle prosjekter hvor kommunen deltar som passiv eier. Det er båtforeningen som har ansvar for tildeling av båt- og opplagsplasser, skriver TB.

Nytt liv for ”Fram”

KRAGERØ: I 1933 bygget båtbygger Sjultangen i Kjølebrønd i Kragerø skyssbåten ”Fram”.


Mye tyder på an den gamle trebåten om ikke så lenge igjen vil dunke rundt i Kragerøs skjærgård, i følge Kragerø Blad. Det er entusiastene i det nystartede Kystlaget som har lagt sin beskyttende hånd over klenodiet ”Fram”.
Båten ble gitt som gave til Berg Museum da Johan Johansen ga seg som skjærgårdsskipper i 1990, etter 30 år som skipper på Fram. I tillegg til ”Fram” gikk båtene ”Marna” og ”Swift”, også de i familiens eie, i ruter i Kragerøs skjærgård. Johans far, Olaf, startet virksomheten med ”Fram” i 1960.
Båten har forfalt i en del år, og trolig ville den ha endt sine dager på en fylling som ikke medlemmene i det nyetablerte kystlaget hadde tatt tak. Nå ligger båten i Tallakshavn, med demontert motor. Et omfattende restauringsarbeid er i gang. Etter planen skal den igjen være på sjøen neste vår.
Bildet:
NYTT LIV: Den kjente skjærgårdsfergen ”Fram” i Kragerø vil trolig være på sjøen igjen til våren. ”Foto: Jimmy Åsen, Kargerø Blad).

Hippiesommer

Man følte seg nesten hensatt til 60- og 70-årene i sommer da vi traff på dette fartøyet under den årlige Tvedestrandsregattaen. Blant de få kostymebåtene var disse jentene som hadde kledde seg ut som hippier og dekorert båten med blomster og løv. Her gikk det i gitarspill og sang til en taktfast motordur fra en eldre Evinrudepåhenger. "Make love, not war" var budskapet. Vi sier oss helt enige. (Foto: Hans Due)

Middelalderskip i Saltdal

SALTDAL: Dette er rester etter den eldste båten som er påvist i Nord-Norge, trolig en båt fra 1100-tallet.


Det var Rolf og Steinar Monsen som plukket båtspantet opp fra Fiskvågvatnet i fjor sommer. Det er noe forbrent, men likevel godt bevart. Alderen er fastlagt av at laboratorium i New Zealand.
-Dateringen forteller at båtvraket i Fiskvågvatnet stammer fra tidlig middelalder, ettersom vi regner vikingtida som over rundt 1050, sier arkeolog Stephen Wickler ved Tromsø Museum til Saltenposten. Det er konstatert at spantene må være bygget i eik. Det er uklart om båten er bygget i Nord Norge. Mye tyder på at båten kom sørfra og tolk seg opp Fiskvågvatnet i Saltdal. Før landhevingen lå Fiskvågvatnet på samme høyde som havet. Trolig mistet vannet og fjorden forbindelsen sin rundt 1500.
Rolf og Steinar Monsen er forundret over funnets høye alder, men til Saltenposten sier han at det nå kan spekuleres hva som foregikk her i Saltdalen 100 år etter Olav den Hellige falt på Stiklestad og 30 år etter at Harald Hardråde falt ved Stanford Bridge i 1066.

Åpnes kanalbroen?

MOSS: Moss har en kanalbro som deler byen i to. Nå kan det bli aktuelt å åpne den. Det vil gi flere båtturister.


Når kanalen ligger der er det selvfølgelig nesten fælt at den ikke skal bli benyttet. Sånn som det er i dag deler den jo byen i to, sier havnesjefen i Moss, Reidar Hansen, til Moss Avis. Det hele startet som en aprilspøk, men kan bli reell nok.
Han mener det er liten tvil om at en åpning av Kanalbroen vil gi merkbart flere båtturister i Moss. I dag har gjestehavnen rundt 1.000 gjestedøgn i året.

– Blir broen åpnet vil dette tallet kanskje tredobles. Det vil igjen kreve en helt annen kapasitet, mener Hansen.
Foran årets båtsesong skal gjestehavnen rustes opp for store summer. Foruten en utbedring av bryggene skal det etableres betalingsautomater slik at båtturistene kan betale havneavgiften med kredittkort. Dusj og vaskefasiliteter skal rustes opp og det vil bli etablert trådløst nettverk som båtfolket kan bruke. Egne uniformerte båtverter skal patruljere på gjestebryggene. Det skal også settes ut miljøstasjoner så de tilreisende enkelt kan kvitte seg med miljøfarlig avfall, skriver Moss Avis.
– Bare utbedringen av bryggene vil koste rundt 300.000 kroner så vi snakker fort om en halv million totalt, opplyser havnesjefen.

Pilgrimsferd til havs

SELJE: Mye tyder på at Sogn og Fjordane vil få sin egen spesielle pilgrimsrute, melder NRK. Fra vakre Kinn skal en kunne ta seg langs veien til Selja, både til fots og med båt til havs.


Sogneprest Kari Leine Balog ser for seg en merket vandrerute for pilgrimmer. Turen vil gå innom steder med kirkelige og historiske minner. Ideen som i utgangspunktet lenger sørfra. Gry Seim jobber med turisme og som kirketjener på øya Kinn utenfor Florø.
Vi ønsker å skape sterkere bånd mellom Kinn og Selja ved å opprette en rute som blir en kombinasjon av båt og vandring, sier hun til NRK. Selve ruten er ikke helt fastlagt, men en arbeidsgruppe med de involverte kommunene og næringslivet langs kysten har kommet langt i planleggingen. Trolig vil man følge den gamle postruten.
- Vanligvis følger en pilgrimsrute en allerede opptråkklet vei, men langs kysten kan det være vanskelig. Derfor vil båt i vakker skjærgård være et vesentlig element.
- Det vil gi både sterke naturopplevelser og et tøft klima. En slik reise er å få prøve seg selv, og prøve å legge andre praktiske gjøremål til side. Det er en sunn måte å ha ferie på, sier Gry Seim.

Båtvrak irriterer

KOPERVIK: Like før jul kom det to båtvrak til Kopervik like i nærheten av gjestehavna. Dermed kan vi notere fem på tre år.


TEKST OG FOTO: KJELL EINAR ØREN
Torbjørn Sørensen som er leder i Karmøy seilforening og Foreningen Gjestebryggen AL, og Vegard Vermundsen i Kobbernaglen småbåtforening er i harnisk.
– En av båtene har sunket minst to ganger og ligger nå på havbunnen. Nå er taket vekk på den. Den andre er synkeferdig. Vi kan ikke ha det slik i Kopervik. Kaiene her kan ikke være et oppbevaringssted for båtvrak. Det ryktes forresten at en tredje båt skal være under veis, sier de.
Frustrerende
– Vi reagerer med vantro og sinne på at noen bare kan legge fra seg båter ved kai uten tillatelse og til sjenanse for alle. For oss som jobber for å holde gjestehavna i stand og i orden, er dette meget frustrerende, sier Sørensen.
Vermundsen, Sørensen og de andre som jobber for å holde havna fin, lurer på hva man kan gjøre for å hindre slike tilfeller i framtiden.
– Spesielt når vi vet at det er de samme som har tatt seg til rette denne gang som for halvannet år siden, sier Sørensen.
Det er Karmøy kommune som eier denne delen av kaien. Det er dermed ikke havnevesenets ansvar.
De to forteller at det i samband med de to båtvrakene som ligger der, har vært innbrudd både i gjestebryggas og Røde Kors´strømskap, sannsynligvis for å stjele strøm.
Sørensen forteller at Gjestebryggen A/L har sendt brev til havnevesenet om forholdene.
– Vi ber om havnevesenets hjelp til at kaien mellom Røde Kors-båten – like nord for brua – og gjestebrygga blir frigjort til gjesteplasser. Han tror det kan løse problemet med båtvrak. De som står for drift av gjestehavna kan i så tilfelle vise båtene bort.