utgave nr 11 2008

Kysten rundt juli/august 2008

Publisert Sist oppdatert

Kysten rundt juli/august 2008


Stor havn i emning


TEKST OG FOTO: TORFINN HANSEN

ÅFJORD: En av Midt-Norges største småbåthavner bygges på Stokkøya i Åfjord kommune. De første av i alt 400 båtplasser er klare til bruk.


- Første båt klappet til kai i månedsskiftet april-mai. Med våren kommer flere på løpende bånd. Vi registrerer stor interesse for å kjøpe plass i smørøyet nær Frohavet og mellom ytre og indre skipslei, forteller Dagfinn Svenning i Sossvika Havn og Marina AS. Han er en av 13 grunneiere og rettighetshavere bak prosjektet som er beregnet å koste 15-20 millioner kroner. Havneplanene dukket opp da Sossvika ble utgangspunkt for fastlandsforbindelsen til Linesøya – naboøya i vest.
– Vi øynet muligheten for å bygge et havneanlegg innenfor steinfyllinga til naboøya. Uten det store og nyttige veiprosjektet ville Sossvika også i framtida blitt et værhardt strøk med kun ei lita naustrekke, sier Svenning. Veifyllinga danner barriere mot nord- nordvest. I tillegg er det bygd 400 meter molo med steinmasser som ble til overs fra Linesøyveien.

To byggetrinn
Havna skal bygges i to etapper. Anlegget i det indre bassenget utvides suksessivt etter som behovet for flere båtplasser melder seg. Når første trinn er oppfylt bygges det ut i den ytre delen. Til sammen har det skjermede sjøarealet kapasitet for 400 farkoster.
- Dybdeforholdene er gode. Vi tilpasser egnede plasser for seilbåter som stikker dypt og har lengste lengde på vel 50 fot. Innseilingen til havna skal merkes i samråd med Kystverket. Det solide anlegget med flytende elementer produseres stort sett ved lokale bedrifter, forteller Svenning.
Sossvika Havn og Marina er tilpasset rullestolbrukere og har komplett sikkerhetslinje. På enden av hver pir er det montert en kombinert fortøynings- og sikkerhetsanordning med leider ned i sjøen. Hvis noen faller i sjøen kan vedkommende finne feste for hendene, ta seg fram til leideren og klatre opp.

Fasiliteter på land
- Vi har bevisst overdimensjonert alt som har med sikkerhet å gjøre. Selv om havna er godt skjermet har vi bokstavelig talt lagt stor vekt på anker og landfester, forteller Dagfinn Svenning.
Med tiden installeres webkamera for overvåking av havna. Båteierne skal få trådløs bredbåndtilgang. Det skal føres opp servicebygg og flere naust i tillegg til de gamle som rehabiliteres. Et hus med lokaler for servering og relatert næringsvirksomhet, samt kritthvit sandstrand og uterom for aktiviteter hører også til anlegget som realiseres like i nærheten av den 600 meter lange badestranda Hosnasand.

STOR havn bygges ut i Sossvika. – Fullt utbygd kan den gi kaiplass for 400 båter, sier Dagfinn Svenning. I bakgrunnen skimtes fastlandsforbindelsen til Linesøya.

I GANG: Roger Hosen og Dagfinn Svenning er to av eierne i Sossvika Havn og Marina.

En jobb i


båtbransjen?

Båtmagasinet skrev om småfolk som blir båtfolk på Kysten Rundt-sidene i forrige utgave. Barnehager i østlandsregionen, Lillestrøm, Kolbotn, oppegård, Moss, Fredrikstad og Asker fikk hver sin jolle. Det var Bærum Plastservice som bygde båtene på NORBOAT sin stans på Sjøen for alle. Vi legger til at det er bransjeorganisasjonen NORBOAT som sto bak, og som leide inn Bærum Plastservice til å vise vakuumstøp i praksis på sin opplæringsstand. Ideen med prosjektet var å stimulere ungdom til å bli fremtidige lærlinger i norsk båtbransje. Kanskje er det noen potensielle båtfolk blant småfolket, men det er nok på litt lengre sikt.

Opera for båtfolk


Den nye operaen i Bjørvika har blitt en ny turistattraksjon. Men ikke bare for ”fotturistene”. Også båtfolket legger turen bortom det spektakulære bygget i Oslo. Tilsynelatende også en fin ”slipp” for sjøsetting, men ikke gjør det. Det var nemlig ikke arkitektens poeng med å legge den flotte marmoren helt ut i sjøen.(Foto: Amund Rich. Løken)