utgave nr 9 2008

Her er Volvos D-vitamin

Publisert Sist oppdatert

Her er Volvos D-vitamin

Dette er kuren som skal ta knekken på potensielle sykdommer i Volvo Pentas D-serie. Fyll på en halv liter ”hostesaft” pr 1000 liter diesel, så skal norsk marinediesel gå som smurt.

TEKST OG FOTO AMUND RICH. LØKEN

Uten at Volvo Penta i Göteborg vil komme med noen bastant konklusjon, blir det mer enn antydet at norsk marinediesel ikke smører common-railmotorene godt nok. Det skal være årsaken til de 32 havariene. Rent teknisk innebærer common-rail at innsprøytningen av drivstoffet skjer under ekstremt høyt trykk. Forbrenningssystemet utsettes for store påkjenninger som i sin tur krever god smøring. Denne smøringen skal skje med motorens brennstoff.

Volvo Penta anbefaler Statoils ”Forbrenningsforbedrer Marine”. Litersflasken koster litt i underkant av 200 kroner og skal være tilgjengelig hos de fleste Volvo Penta-forhandlere og en del større marinaer og servicestasjoner. Flasken er tilstrekkelig til to fyllinger på hver 1000 liter marinediesel. Det finnes også andre produkter i markedet som sikrer smøring.

Forebyggende i D-motorene
Kommunikasjonsdirektør Mats Edenborg anbefaler alle eiere av D3, D4 og D6-motorer om å benytte tilsettingsstoffet ved påfylling for å forbygge eventuell skade, og sikre god nok smøring. Så langt er det bare Volvo Penta som direkte anbefaler sine kunder å bruke tilsetning i marinedieselen. Ingen andre importører i Norge med common-railmotorer vil etter hva Båtmagasinet erfarer gå til det skritt.

- Da smøreeffekten av norsk marinediesel ble fremhevet som et moment av Volvo Penta rettet vi en henvendelse til fabrikken i Japan for å forhøre oss om vi også burde tenke i de baner. Jeg har ennå ikke mottatt noe svar, men uansett er ikke denne saken noe stort poeng for oss, vi har ikke hatt denne type problemer med våre common-railmotorer, sier Håkon Hansen i Yanmar Norge. Heller ikke Brunswick Marine, importør av Mercruiser og Cummins, har slike planer:

- Nei, det har vi ikke. Vi har ikke hatt tilfeller med våre common-railmotorer som tilsier slike tiltak, sier ettermarkedssjef Vidar Granli i Brunswick Marine. Begge importørene vedgår at det såkalte dieselsporet er interessant og at de vil følge saken nøye videre, men så langt har de altså ingen motorer med problemer på grunn av norsk dieselkvalitet.

Skeptisk oljebransje
Et sentralt spørsmål er om norsk oljebransje er enig i Volvo pentas foreløpige konklusjon om at det kan være for dårlig smøring i norsk marinediesel. Svaret er nei.

- Om vi sier vi oss enige med Volvo Penta i dette, sier vi samtidig at det er noe galt med norsk marinegassolje. Så langt kan vi ikke se at det er det, sier fagsjef Kjartan Berdal i Norsk Petroleumsinstitutt til Båtmagasinet. Det var i februar i år at motorprodusenten i Göteborg involverte den norske bransjeforeningen. På senvinteren har instituttet vært med på to dieseltester i samarbeid med Volvo Penta:

- Ut i fra disse er det ikke noe belegg å hevde at kvaliteten på norsk marinediesel er dårlig. Testene viser at smøreegenskapene holder seg godt innenfor det som kreves av autodiesel i Europa. Selvsagt skal vi ikke se bort i fra at Bosch og Volvo Penta kan ha et poeng om at dieselen eventuelt har mangler, men så langt er ikke det påvist. Vi kan spørre om det er andre elementer i motorteknologien som påvirker disse skadene, men det begir vi oss ikke inn på.

Ikke helt som autodiesel
Marinegassoljen i Norge er en lettere type drivstoff i forhold til autodieslen som vi fyller på bilen langs veien. Marinegassoljen har et svovelinnhold på 500-1000 ppm (konsentrasjon av enheter pr en million), mens autodiesel ikke har svovel. Jo mer svovelinnhold, jo mer smøring. Er antall enheter over 350, er smøreegenskapene dekket.
I de fleste land selges EUs standardiesel, EN590, både i veinettet og til maritimt bruk. I Norge selgers EN590 bare til bruk i biler, mens det for maritimt bruk finnes en egen marinegassolje.

(Vil gjerne ha Berdals kommentar her på hvorfor Norsk marinediesel er annerledes, hva er annerledes, og er det et avgiftsspørsmål?

- Så Volvo Pentas anbefaling av tilsettinger er unødvendige?
- Vi kan bare slå fast at det hittil ikke er påvist at smøreeffekten i norsk marinediesel er utilfredsstillende, men Volvo Penta er selvsagt i sin fulle rett til å gi denne anbefalingen, men vi har problemer med å henge med når det gjelder smøreegenskapene.
- Det synes hevet over tvil at dette er et norsk fenomen?
- Jeg er enig i at det er spesielt, og vi er urolige for akkurat det. Ikke på grunn dieselkvalitet, men vi er ukomfortable med å vite at dette skjer i Norge, og bare her. Derfor er vi opptatt av å finne løsningene sammen med Volvo Penta, og skal samarbeide tett videre, sier fagsjef Kjartan Berdal i Norsk Petroleumsinstitutt.

Relatert til smøring
Mats Edenborg hos Volvo Penta sier i en kommentar at de er enige med Norsk Petroleumsinstitutt at med de målemetoder som brukes i dag, så ligger smøreegenskapene i norsk marinediesel innenfor godkjente grenseverdier.

- Volvo Pentas mening er at problemet med de skadede injektorene i Norge er relatert til smøring, derfor anbefaler vi denne tilsetningen til de smørekrevende common-railmotorene, sier han.

- Selv om smøreegenskapene i marinedieselen ligger innenfor grenseverdien, så vil vi med et videre tett samarbeid med Norsk Petroleumsinstitutt hente mer kunnskap om forskjellen mellom EN590 og den norske marinedieselen kan ha en sammenheng for den aktuelle problemstillingen, sier Mats Edenborg til Båtmagasinet.