utgave nr 3 2007

Gjør det selv: Slik vedlikeholder du drevet

Publisert Sist oppdatert

Gjør det selv: Slik vedlikeholder du drevet

Du kan vedlikeholdet drevet selv. Ta det med deg hjem. Sett det fast i en benk eller på et egnet bord. Her er noen tips om hvordan du tar drevet av og hva som er viktigst under gjennomgangen.


TEKST: TORSTEN RASMUSSEN FOTO: FLEMMING NIELSEN

Hekkdrev på motorbåt er egentlig en genial oppfinnelse, men til gjengjeld krever det atskillig mer vedlikehold enn f. eks. fast aksling. Inspeksjon av diverse belger og kardangledd, og for ikke å glemme det viktigste; anodene - det er en av motorbåteierens viktigste vedlikeholdsoppgaver når båten ikke ligger på vannet.

Hvis du oppdager vanninntrenging i belgene, er det på tide å få drevet åpnet. Oljeskruen skal åpnes, slik at du kan forvisse deg om at drevoljen er fin og klar. Hvis oljen er hvit, er det vann i drevet. Da må du gjøre et skikkelig inngrep.

Vi gjennomførte vedlikehold på et Volvo 241 DP. Andre drev kan være montert og utstyrt på en annen måte, men inspeksjonsdetaljene er de samme. Vi anbefaler at du skaffer deg litt assistanse når drevet skal løftes. Av utstyr trenger du bare en skrutrekker, et mindre toppnøkkelsett og en god tang.

Belger og kjølevannsslanger kan lett bli skadet når de skal tas av eller settes på. Slangeklemmer kan i løpet av kort tid skjære hull i belgene. Det kan være et godt råd å skifte slanger og belger om det er lenge siden sist du hadde inspeksjon, selv om du ikke er synlige skader. Tid og vann tærer som kjent på gummi. Et systematisk og grundig vedlikehold av drevet sikrer driftssikkerhet og et langt liv.

1 Skruen for oljeavtapping tas ut, slik at gammel olje kan renne ned i et oppsamlingskar. Hvis det sitter jernfilterspon på magneten, kan det bety at drevet er for hardt belastet eller at det rett og slett er skadet.

2 Den lille skruen i skjoldet bak på drevet løsnes med en skrutrekker. Gi skjoldet et lite slag med en gummihammer, så er det kanskje lettere å få det av.

3 Med en flattang trekkes splinten ut av girkabelen. Girkabelen ligger langs belgen og skal derfor være fri for skader og skjærende kanter.

4 Vipp skjoldet tilbake, slik at du kommer til slangeklemmen ved øvre kardangbelg. Siver det vann ut har kardangkorset kjørt i saltvann en stund. Den øverste bolten løsnes eller tas ut.

5 Slangeklemmen løsnes med en 6 mm nøkkel eller skrutrekker. Dersom skruen i ringen er vanskelig å bevege, skal båndet skiftes. Det nye båndet smøres med kobber eller silikonfett.

6 Gummibelgen løsnes ved å vri litt forsiktig med en flat skrutrekker. Hold øye med aluminiumskanten. Den må ikke skades. Kanten kan bygges opp igjen med epoxymasse.

7 Splinten trekkes ut av nederste opphengsbolten. Splinten kan sitte fast, men du kan slå litt forsiktig med en dor og en liten hammer for å løsne den.

8 Opphengsbolten sikres ved å skru pinolskruen ut med en unbrakonøkkel. Ta skruen helt ut og smør litt kobberfett på gjengene. Montér den igjen.

9 Støtt drevet under med treklosser - før de øverste opphengsboltene tas ut. Drei drevet slik at det forsiktig kan slås med messingdor og hammer på hver bolt.

10 Boltene kan presses ut med doren eller en skrutrekker. Det er en bolt på hver side av opphenget. Hvis de sitter fast kan boltene varmes opp med en liten gassbrenner.

11 Ta av kjølevannsslangen av og sjekk om det er lekkasje. Drevet løftes av og kardangen med aksel tas ut av giret. Legg drevet på et teppe og en trepalle.

12 Slangeklemmen rundt gummibelgen løsnes. Den ødelagte gummibelgen trekkes av. Den nederste utstøtningsbelgen skal kun skiftes hvis den er skadet