utgave nr 3 2007

Færre drukner

Publisert Sist oppdatert

Færre drukner

Båtfolket får så hatten passer av Norsk Folkehjelp. Det gledelige faktum at stadig færre drukner på sjøen drukner bokstavlig talt i negativ omtale av båtfolkets manglende ferdigheter.


TEKST: ROLF W. MARTHINSEN
FOTo: ATLE KNUTSEN OG ROLD W. MARTHINSEN
I 2006 druknet 26 mennesker i ulykker med fritidsbåt. Det er hele ni færre enn året før. I en pressemelding fra Norsk Folkehjelp slås det fast at ”uvettig båtbruk, manglende båtkunnskap og dårlig kjennskap til sjøveis- og sjøvettregler” er årsak til flere særdeles stygge båtulykker.

Påvirket av mediene
Kommunikasjonsrådgiver Fredrik Larsen i Norsk Folkehjelp innrømmer at det er lett å bli påvirket av store overskrifter i riksmediene. Mange ulykkene har fått stor oppmerksomhet i presse, radio og TV. Og det er et faktum at det har vært flere stygge ulykker. Derfor er det ikke unaturlig for oss å trekke fram disse eksemplene når vi oppfordrer til forsiktighet på sjøen, sier Larsen

- Vi følger nøye med på hva som skjer av ulykker på sjøen. Drukning er én ting, men vi registrerer også at det skjer mange andre ulykker relatert til båtbruk. Blant annet henviser vi til Aftenposten som melder at 11 personer er omkommet ved kollisjon med skjær. Slik informasjon er med på å danne grunnlaget for kommentarene våre, sier Larsen.
Informasjonsrådgiver Roald Stigum Olsen i forsikringsselskapet Vesta reagerer på kritikken fra Norsk Folkehjell.
- Dette er noe de tror er politisk korrekt å hevde, men innholdet er langt fra sannheten. I 2006 var det færre båtulykker enn noen gang. Og ulykkene som ble omtalt i pressen, ble åpenbart brukt som et ledd i en form for skrekkampanje. Ingen er tjent med det, sier Olsen.
Jevn nedgang
For tredje år på rad er det en gledelig nedgang i antall drukningsulykker. Det kan jo blant annet bety at båtfolket er blitt flinkere til å ta sikkerheten på alvor. Fortsatt er det
flest menn som rammes av drukningsulykker, 85 personer i 2007 mot 100 i 2005: I fjor var det også en klar økning i antall kvinner som druknet, 13 mot 8 året før. Av de omkomne var det 6 barn, mot 5 i 2005.
Ulykker med fritidsbåter er fremdeles den hyppigste årsaken til drukning, men tallene er gledelig på vei ned.