utgave nr 4 2007

Effektiv metode: Rengjør bunnen med is!

Publisert Sist oppdatert

Effektiv metode:


Rengjør bunnen med is!


Det er en grisejobb å fjerne gammelt bunnstoff, enten man sandblåser, høyttykksspyler eller bruker kjemikalier. To tidligere fiskere på Bømlo mener imidlertid at tørrisblåsing av bunnen er det klart beste alternativet – for både miljøet, båten og båteieren.


TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN
I en tid da selv spyling av båtbunnen blir underlagt restriksjoner i visse havner, har firmaet Strand Rederi AS på Bømlo tatt i bruk dansk teknologi i kampen for miljøet – og mot gammelt, gjenstridig bunnstoff. Metoden er enkel og sofistikert på samme tid. Tørris er CO²-gass i fast form som holder -79ºC, og som gradvis blir til gass igjen etter hvert som temperaturen stiger. Ved å kjøre tørris-pellets gjennom en såkalt blaster –som i praksis er en omvendt, høyttrykks støvsuger – kan man blåse rent alt fra båtbunner til el-motorer. Tørrisen etterlater ingen fuktighet, og har ingen slipeeffekt som kan matte eller skade overflaten.
Skånsomt
- Tørrisblåsing fungerer omtrent som sandblåsing uten vann og sand, forklarer Gunnar Strand. Fiskeren fra Bømlo har gjennom et langt liv kjempet nok med både rust og gammelt bunnstoff, og er storfornøyd med resultatene etter tørrisblåsingen.
- De små isklumpene (pelletsen) vi bruker, er laget av komprimert CO²-gass. Når pelletsen treffer en overflate som er belagt med for eksempel bunnstoff, løsner og sprekker denne overflaten. Tørrisen trenger inn bak belegget og går over i gassform – og utvider dermed volumet med ca 700 ganger. Men i motsetning til for eksempel sandblåsing, har tørrisen ingen slipeeffekt som matter ned overflaten, forteller Strand. Tørrisen fjerner heller ikke primeren.
Lufttrykket på blåseren kan reguleres fra 2 til 15 bar, og man kan variere intensiteten og virkningsgraden ved å bruke en bredere eller smalere dyse. Ønsker man for eksempel å fjerne groe, kan man bruke lite trykk og en bred dyse som skånsomt fjerner groen uten å påvirke bunnstoffet.
- CO²-gassen som vi bruker er i utgangspunktet helt ufarlig, og brukes mye i næringsmiddelindustrien til nedkjøling av matvarer, kan Strand fortelle.
- Siden pelletsen ikke avgir fuktighet når den blir til gass, er det kun knusktørre flak og støv av det gamle bunnstoffet som blir igjen når bunnen er rengjort. Legger man for eksempel en presenning under båten, er avfallet lett å håndtere når man er ferdig med behandlingen, mener Strand.
- Elegant metode
Selv om tørrisblåsingen ikke påfører polyesteren synlige skader, spurte vi Roar Volden Melbye, avdelingssjef hos polyester- og gelcoatprodusenten Reichold i Sandefjord om hvorvidt en sterk punktvis nedkjøling kan påvirke gelcoaten negativt.
- Vi ser ingen umiddelbar fare for skader ved denne metoden, sier Volden Melbye.
- Det eneste negative som kan skje, er at det oppstår sprekker idet plasten kjøles ned og trekker seg sammen, men det vil i så fall være lett å oppdage når behandlingen pågår. Jeg vil heller anta at dette er en ganske elegant måte å fjerne bunnstoffet på. Særlig løsemiddelbaserte bunnstoffjernere kan være aggressive og skade gelcoaten dersom den blir liggende på for lenge. Sliping vil også over tid kunne gi et tynnere gelcoatlag, som igjen gjør det mindre motstandsdyktig mot osmose, forklarer Volden Melbye. Han mener også at den blanke overflaten man vil få etter tørrisblåsingen vil gjøre det lettere å oppdage osmoseblærer enn etter for eksempel sliping.
Kostbart
Tørrisblåsing som et alternativ til sandblåsing har eksistert i mange år, men det er først i den senere tid at muligheten til å rengjøre båtbunnen på denne måten har blitt aktuell for flere. Strand Rederi AS anslår at rengjøring av bunnen på en 30-foter vil koste mellom 10.000-15.000 kroner og tar ca én dag. Firmaet leier også ut kompressor og blaster til private, noe som vesentlig reduserer prisen.
Vil du vite mer?
Strand Rederi AS, Bømlo
Telefon 91766597
Internett www.dryice4you.com