Brev til redaksjonen

Publisert Sist oppdatert

Sladrespeil og vikeplikt


Som fast leser av Båtmagasinet, tillater jeg meg å stille noen kritiske spørsmål til reportasjen "Se i sladrespeilet". På side 87, vises det et bilde av en ferge og en Bavaria, med følgende undertittel:
BØLLESTREKER: Denne Bavariaføreren visste tydeligvis ikke noe om sikker fart eller sjømannskap da han dundret gjennom 5-knopsgrensen i Arendal sist sommer. Ferga "Kollbjørn" måtte legge seg på hornet da båten passerte på kloss hold foran baugen, til tross for vikeplikt. Jeg må si at jeg reagerer på den siste uthevede kommentaren. Ut fra bilde kan det se ut som om det her er ferga som skal vike, ifølge regel nummer 15 "Kurser som skjærer hverandre", populært kalt styrbord regelen. Det er nok hevet over enhver tvil at regel nr.16 blir brutt her, gjerne også regel nr.6, for Bavaria’en sin del. Og det er uansett ett klassisk eksempel på dårlig sjømannskap. Forøvrig tillater jeg meg å påpeke ordlyden i regel nr. 44, "skal mest mulig holde av veien". Samtidig gjelder denne regelen kun i trange farvann, og ved sterkt beferdet lei, eller i havneområde. Først kan en slå fast at regelen om”trangt farvann” ikke gjør seg gjeldende her. Ettersom ferga har gode muligheter for kursskifte. Om området er sterkt trafikkert, kan jeg ikke vurdere ettersom jeg ikke er lokalkjent. Men siden dette er i et havneområde vil nok Bavaria'en ha plikt til å vike. Men vikeplikten gjelder da kun inne i havnebassenget. Ut fra bildet, blir trafikksituasjon og spørsmål om det er et havneområde, meget vanskelig å vurdere med mindre man er lokalkjent. For eksempel ville vikeplikten vært omvendt "litt lengre ut i fjorden". Det dere skriver i begrunnelsen i pkt. 1 er egentlig "konklusjonen" jeg vil til livs. Her står det: "siden den er lystbåt og den andre båten en rutegående ferge". Her kan det oppfattes som om dette er en generell regel, noe det absolutt ikke er. Slik sett må jeg si at situasjonen her viser seg å være langt mer komplisert, enn hva som synes ved første øyekast. Og reagerer derfor på den ”enkle” konklusjonen rundt vikeplikten. Synes derfor at slike omstendigheter er viktige å påpeke, når slike konklusjoner om vikeplikt blir trukket, spesielt her hvor beslutningsgrunnlaget er ganske komplisert. For det er nok langt fra alle lesere som er like kjent med regelverket. Ser uansett frem mot neste nummer av bladet!

Dekkskadett
Raymond Sæbjørnsen
Fjell

SVAR: Vi setter pris på våre faste lesere - ikke minst de som leser bladet kritisk. Fortsett med det, og gi oss gjerne tilbakemeldinger. Så til spørsmålet ditt:
Du har naturligvis helt rett når du henviser til Sjøveisreglenes regel 15. Ser vi videre på neste regel - regel 16 "Fartøy som skal holde av veien" står det at "Ethvert fartøy som skal holde av veien for et annet fartøy, skal såvidt mulig i god tid utføre en markert manøver for å holde godt klar". Denne regelen kan vi ta med oss når vi går til paragraf 44 "Ansvar mellom fartøy" som sier at "Lystfartøy og åpne båter som drives frem ved årer, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk, når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde." Av dette slutter jeg at Bavariaen som er omtalt i bildeteksten kommer i konflikt med reglene fordi:
1. Den var ihht regel 16 et fartøy som skulle holde av veien for annet fartøy (siden den er lystbåt og den andre båten en rutegående ferge)
2. Bavariaen befant seg i et sterkt trafikkert havneområde og hadde derfor vikeplikt for fergen ihht regel 44 fordi den hverken reduserte farten eller gikk aktenom fergen, slik den hadde god mulighet for.
Siden det var jeg som tok bildet vet jeg, slik bildet også viser med tydelighet, at båten holder betydelig høyere fart enn 5 knop som er fartsbegresningen i det aktuelle området. Dermed overskred føreren fartsbegresningene, og det er derfor også grunn til å tro at man her er i konflikt med regel 6 "Sikker fart" som i dette tilfellet antakelig ville vært synonymt med muligheten til å gå aktenom fergen eller stoppe.
Det er nok hevet over enhver tvil at regel nr.16 blir brutt her, gjerne også regel nr.6, for Bavaria’en sin del. Og det er uansett ett klassisk eksempel på dårlig sjømannskap. Vi er fra tidligere diskusjoner kjent med nyansene i regel 44, og den er som du sier ikke like bastant som mange (særlig førere av rutegående båter) liker å tro. Siden jeg er lokalkjent i det aktuelle farvannet, er det hevet over tvil at havnebassenget Arendal ligger i triangelet mellom Tromøya, Hisøya og Arendal, og at det går fra Skilsøpynten/Barbu i øst til Strømmebroa ved Høllen i Vest. Derfor er det også utvilsomt at Bavariaen befant seg i havneområdet, som trafikkeres av to rutegående fartøyer til enhver tid og hvor det i det aktuelle tidsrommet er betydelig trafikk. Jeg er enig i at reglene kunne vært utdypet, men siden vi bare hadde til rådighet en kort bildetekst, måtte vi nøye oss med konklusjonen som var nettopp at Bavariaen i dette tilfellet hadde vikeplikt for fergen.

God vår og sommer!
Atle Knutsen
redaksjonssjef


Finanskrise?

(Månedens innlegg)
Det er kanskje ikke til å undre seg over at det ligger et stort antall store, dyre fritidsbåter til salgs. Ta en titt på Finn, der finner du Fairline og Princess i mange, mange millionersklassen. De fleste ligger riktignok en god stund, men det står faktisk solgt også på en hel del. Finanskrisen har med andre ord ikke rammet alle.
La spesielt merke til et par båter som ble lagt ut den ene dagen, så sto det jammen solgt på den ene allerede et par dager etter. Finanskrisen har med andre ord ikke rammet alle. God sommer i overdådig luksus.

Tobias,
Tønsberg

Ny/gammel Nidelv


Leste med stor interesse reportasjen om fornyelsen av en gammel Nidel 24. Her ser vi vel et eksempel på nøden som lærte naken kvinne å spinne. Skroget er fullt brukbart for nye 40 år (gjenvinning), interiøret skiftes og moderniseres (trivsel), ny, liten motor på plass (miljøvennlig og drivstoffgjerrig).
Flere og flere får øynene opp for at helplan og 40 knop ikke nødvendigvis er den beste rekreasjonen. Jeg skal pimpe min gamle Nidelv – og nyte sjølivet med en liten (lovlig) øl.

God sommer
Ruben
Risør

Powered by Labrador CMS