utgave nr 9 2009

Brev til redaksjonen

Publisert Sist oppdatert

UP på sjøen


Ser at Syvertsen i Motorbåtforbundet har vært ute igjen. Nå er det UP på sjøen, sist var det båtførerbevis.
Er han en tilhenger av et totalitært samfunn eller hvilken hensikt har han?
Når man bruker drukningsulykker på sjøen må man ikke ta med de som faller på sjøen fra kai, fall over bord på grunn av hjertestans og så videre. Hyttefolk på vei fra hytte til hytte nattestid med promille og høy fart. Man må her skille mellom de som bruker ferien i turbåter og de som bruker dette som solskinnsbåter.
Jeg har feriert i snart 20 år på sjøen og kjenner ikke meg igjen i de uttalelser som kommer på trykk fra diverse medier/personer. Det er helt tydelig at mange er ute etter reguleringer ut over all fornuft fordi de er ute etter å suge mer penger ut av båtfolket.

Ha en god sommer.
Fredrik K.

Prisras på båtplasser?


Etter det jeg forstår, har prisene på båtplasser i Oslofjorden nå snudd og er på vei nedover mot et "anstendig" nivå. Håper at "fantasiprisene" er over for denne gang og at båteiere tar til vettet og ikke går i den samme fellen igjen med å betale "hva som helst" for en liten bryggeplass!

Søker båtplass

Kreative inntekter


Jeg ser at redningsselskapet får mye pepper for prispåslaget for avgiften til Småbåtregisteret.
Når staten ikke klarer å ha noe sjøberedskap så skal du være takknemlig for at noen gjør det privat.
Det er vel ikke beløpet folk reagerer på, men prinsippet. Å kunne øke beløpet så mye etter noen år er vel bare tegn på at de offentlige anbudspapirene ikke var godt nok utarbeidet.

Tollef

Praktisk båtstoff

 
Jeg har vært trofast leser av Båtmagasinet i mange år. En av grunnene til interessen for bladet er det praktiske stoffet. Mer enn en gang har jeg brukt bladet som oppslagsverk og ”håndbok” og det har stort sett fungert bra. Selvsagt er det ikke å forvente at alt er like enkelt for oss amatører som for fagfolk, og båtene hvor disse installasjonene skal gjøres, er jo heller ikke like.
Samtidig gir praktisk stoff også inspirasjon til å gjøre mye selv. Jeg har en eldre modell av Scand Baltic, med en Volvo penta TAMD 40 B motor, så jeg kan skru så mye og så lenge jeg vil. Jeg tenker likevel på alle som ikke kan skru på egen båt, ikke fordi de nødvendigvis ikke er i stand til det, men fordi ”selvgjort” umiddelbart vil gå ut over garantiordninger, om slike finnes. Snart er det vel servicehefte med stempel som gjelder også på sjøen, med autorisert verksted som utøvende part. Det koster penger. Mye penger. Det har ikke jeg råd til.
Et annet moment er hva vi har lov til å gjøre selv, uten at dette går ut over CE-merking og godkjenning. Jeg har en følelse av at det ikke er så mye vi har lov til å gjøre på egen båt lenger. Jeg vet ikke, men min følelse er at en selvhjulpen båtmann stadig vil oppleve nye begrensninger i utfoldelsen av sin store lidenskap og hobby om bord i båten – ny eller gammel.

Jærbu

Blålys på sjøen


Det forundrer meg at politi og redningsselskapet bruker blålys på båtene under utrykning. Er dette noe nytt som er kommet inn i sjøveisreglene eller er det bare en tilsnikelse for å utvanne maritime praksis. kan ikke finne noen steder om blålys til sjøs. Da behøver vi vel ikke ta hensyn til denne merkelige praksis heller.

Skipper Worse

Svar: Det er riktig som Skipper Worse sier. Det finnes ikke et eneste sted i sjøveisreglene som sier at blinkende blålys er noe maritimt signal. Tror vel de fleste ville stoppe dersom blålys og sirener innhentet en på sjøen, men så vidt vi vet finnes det ingen hjemmel for dette noe sted. Antagelig en tilsnikelse fra politimyndighetene. Den eneste som kan føre blå lanterne er faktisk fiskerioppsynet, men det skal ikke være blinkende.
Red.

Dieselavgiften nok en gang…

Vi gratulerer Oslofjorden Båteierunion med ”sterk medvirkning” til at forslaget i statsbudsjettet om å fjerne avgiftfritaket på diesel til fritidsbåter ble trukket tilbake. Leserinnlegget fra formann Sven Vatnaland i Båtmagasinet nr. 7, og tidligere leserbrev, gjør at det muligens er av interesse å redegjøre for de faktiske forhold.

Regjeringens forslag om å fjerne avgiftsfritaket i statsbudsjettet utløste en omfattende reaksjon i hele båt-Norge. Både båtforeninger og enkelte båteiere la et sterkt press på sentrale politikere. Derfor organiserte KNBF en landsomfattende protestaksjon som fikk bred tilslutning fra båtfolk over hele landet.
Statsbudsjettet behandles og avgjøres i Stortinget, ikke i Finansdepartementet. I praksis treffes avgjørelsene i Stortingets Finanskomité hvor alle partier på Stortinget er representert. Derfor utarbeidet KNBF en omfattende konsekvensanalyse som ble sendt til de enkelte medlemmene i finanskomiteen. I analysen dokumenterte KNBF at fordelene med å fjerne avgiftsfritaket ikke sto i noe rimelig forhold til de negative konsekvensene. Finanskomiteen sluttet seg til våre synspunkter og fattet et enstemmig vedtak (inklusive SV) om å trekke forslaget tilbake. Da kunne selvfølgelig ikke finansministeren gjøre annet enn å meddele dette i brevet til OBU. I parentes bemerket, er det vår erfaring at statsråder, som alle andre vettuge mennesker, selv underskriver svar på brev som er stilet til dem personlig.

På denne bakgrunn får det være opp til Båtmagasinets lesere å ta stilling til hvem som har æren for hva. Det som betyr noe for oss, og for båtfolket i Norge, er at vi fortsatt kan benytte såkalt avgiftsfri diesel, ikke hvem som kan takkes for det. Dette var i høyeste grad et resultat som hele båt-Norge kan ta æren for!
Når det gjelder foreningsmedlemskap i KNBF, også i OBU, er medlemskapet basert på et flertallsvedtak i foreningens årsmøte. Som i alle frivillige organisasjoner må et eventuelt mindretall avfinne seg med flertallets vedtak eller velge å melde seg ut av foreningen i protest.

KNBF er i hovedsak finansiert gjennom medlemskontingenter og vi mottar ikke en eneste krone i offentlig støtte. Derfor gleder det oss at vi nå har 177 tilsluttede båtforeninger fra Oslo til Kirkenes og har passert 25.000 medlemmer. Det burde selvfølgelig vært mange flere, men det er i alle fall gledelig at medlemstallet øker hver dag!

Velkommen om bord og god båtsommer!

Jan H. Syvertsen
Generalsekretær i KNBF