utgave nr 3 2007

Blås i vesten – ikke i vedlikeholdet!

Publisert Sist oppdatert

Blås i vesten – ikke i vedlikeholdet!


Har du kontrollert flytevestene det siste året? De fleste av oss slurver med vedlikeholdet, og trenger en påminnelse. Kontroller vestene og utfør service før sesongen!


TEKST: ATLE KNUTSEN
FOTO: ROLF W. MARTHINSEN OG ATLE KNUTSEN
Salget av flytevester står ikke i forhold til omsetningen av nye sett med patroner og cellulosetabletter, skal vi tro produsentene av vester.
En oppblåsbar vest krever et minimum av ettersyn, og det er lagt opp til at vi som forbrukere selv skal kunne utføre servicen på egenhånd.
Årlig inspeksjon
• Alle som har oppblåsbare flytevester bør foreta en visuell inspeksjon av vesten en gang i året – eller ved mistanke om lekkasje. Inspisér lungen, yttertrekket, munnstykket og fløyten for skader.
• Blås vesten opp manuelt ved hjelp av munnstykket og la den ligge oppblåst over natten. Har det sivet ut mye luft, må du få kontrollert lungen for lekkasjer hos forhandler.
• Skru også ut patronen og sjekk at den er hel. For å være på den sikre siden, kan du kontrollveie patronen på en brevvekt. Vekten er stemplet på patronen, gjerne angitt med Min.GR.Wt. 140.0 G. Er patronen brukt, må den skiftes. Når du har kontrollert eller skiftet CO2-patronen, må du påse at den er skikkelig tilskrudd i utløsermekanismen. Ved utskifting av CO2-patron, må du huske å bytte gummipakning mellom patron og utløsermekanisme.
• Skift cellulosetabletten årlig. Vær oppmerksom på at det finnes flere typer utløsermekanismer på markedet. De to vanligste på fritidsvester er Halkey-Roberts og United Molder. På en United Molder-utløser byttes hele den nederste delen av mekanismen, mens på en Halkey-Roberts bytter man kun cellulose-tabletten som ligger i utløserkoppen.
• Etter at vesten er utløst eller blåst opp for visuell kontroll, er det svært viktig at den pakkes riktig. Lungen skal legges i en trekkspillform (ikke rulles) slik at den også vil folde seg ut som et trekkspill når den blåses opp.
Slik foretar du servicen
En vest som har vært utløst, må lades om og pakkes på nytt. På Halkey-Roberts-mekanismen, må man bytte CO2-patron, cellulosetablett og utløserklips.