utgave nr 13 2009

Båtjuss

Publisert Sist oppdatert

Reklamasjonsfrist og verkstedlevering


Jeg har hatt problemer med min dieselmotor som etter hvert har blitt fem år gammel. I det siste har jeg hatt problemer med at motoren har fusket, noe jeg tok opp med selgeren, det vil si marinaen. Da jeg for litt siden satt båten inn på verkstedet for å få problemet reparert, hevdet verkstedet at siden motoren nå er mer enn fem år gammel så ville de ikke reparere kostnadsfritt. Dette er jeg uenig i da jeg påpekte feilen ved en e-post i sommer, og motoren var da ikke fem år gammel. Hvem av oss har rett her?

Svar:
Fem års fristen i forbrukerkjøpsloven avbrytes ved reklamasjon. Det er derfor tilstrekkelig at du reklamerer før det har gått fem år fra overtakelsen. Med andre ord er det uten betydning om motoren etter dette blir fem år etter at du har reklamert. Du bør derfor stå på ditt og kreve kostnadsfri retting dersom motoren er mangelfull.

REKLAMASJON: En reklamasjon før fem årsfristen er nok, selv om motoren har passert fem årsdagen før reparasjon påbegynnes. (Illustrasjonsfoto: Atle Knutsen).

Salg av eldre båt


Jeg kjøpte en seilbåt fra 1981 i 2007. Etter å ha seilt den hjem la jeg merke til at pullpiten hadde vært skadet, gjorde ikke noe med det ettersom det bare var estetisk. Nylig satte jeg båten til salg og kjøper fikk prutet ned prisen betydelig. Etter prøvetur satt vi båten på land for inspeksjon av undervannsskroget. Kjøper kjøpte båten og seilte den hjem til sin hjemmehavn. Så begynte bråket. Kjøper ønsker at jeg skal dekke omkostninger med ny pullpit ettersom han mener det er en skade jeg ikke har opplyst om. Jeg opplyste også at det var en cockpitkalesje med, men at jeg aldri hadde brukt denne. Kalesjen fikk han også inspisere før kjøpet. Nå mener han at dette ikke svarer til forventningene og vil at jeg skal dekke en ny. Fikk nylig mail fra kjøper hvor han sier at vil komme tilbake med en fullstendig reklamasjonsliste etter hvert. Fra å være en sikker og godt vedlikeholdt havseiler virker det som kjøper nå har fått et vrak. Båten er i fra 1981, en kan vel ikke forvente å få en ny båt? Jeg mener at jeg ikke har holdt tilbake noen opplysninger. Kan også nevne at jeg i kjøpekontrakten har teksten: Båten overtas i den stand den er ved besiktelse (på land). Har kjøpt og solgt noen båter, har aldri kommet i en slik situasjon før.

Svar:
Etter at båten fra 1981 er undersøkt både ved prøvetur på vannet og på land, og at båten selges "som den er", skal det en del til før båten vil anses mangelfull. Enten må du da ha holdt tilbake opplysninger, gitt uriktige opplysninger eller båten må være i vesentlig dårligere stand enn det kjøpesummen og forholdene ellers skulle tilsi, jf. kjøpsloven § 19. Med tanke på åpenbare forhold som kjøperen selv må se, kan man også nøye seg med å overlate det til kjøperen: Hvor tingen taler, kan selgeren tie. En bøyd pullpit kan synes å tilhøre denne kategorien. For øvrig må det naturligvis forventes at en båt som er 28 år gammel ikke fremstår som ny, men tvert imot er brukspreget. Dersom det medfølger en brukt cockpitkalesje, som du opplyser at du aldri har brukt og som kjøperen selv fikk inspisere, er det vanskelig å se at denne ikke skulle svare til forventningene. Hvilke forventninger skulle det i så fall være? Med tanke på instrumenter som i annonse eller annet salgsmateriale er opplyst å være båtens utstyr, må det også kunne legges til grunn at dette virker ved overtagelsen. Annerledes stiller det seg om det overhodet ikke har vært opplyst noe spesielt om dette. I sistnevnte tilfelle må avviket fra forventbar stand i så fall være vesentlig. Med tanke på en båt fra 1981 skal det en til. Så lenge du ikke gitt uriktige eller holdt tilbake noen opplysninger, mener jeg du kan ta dette eventuelle kravet fra kjøperen med ro.

Leie av båt for langturseilas


Vi er to samboere som har planer om å leie båt for en lengre seilas. Er det spesielle juridiske forholdsregler vi bør ta i denne forbindelsen?

Svar:
For det første må dere sørge for å ha en god leiekontrakt med båteieren som regulerer de viktigste spørsmålene ved utleieforholdet. Hva skal leien koste er naturligvis vesentlig, men kontrakten bør også si noe om hvilken tilstand båten skal ha ved overtagelse, hvor skal båten tilbakeleveres, hvordan båten da skal se ut – og hva med om tilbakeleveringen blir forsinket – bare for å nevne et par spørsmål. Ikke minst må det være klart hvem som skal ha ansvaret for forsikring av båten, og hva risikerer dere om dere er uheldige og båten blir skadet. Dette er en så viktig kontrakt at jeg vil anbefale dere å oppsøke en advokat for å få hjelp til dette. Går dere til en profesjonell utleier er det greit at denne forhåpentligvis har en omfattende kontrakt. Dette innebærer likevel ikke at det nødvendigvis er noen balansert og god kontrakt – særlig sett med deres øyne. Sannsynligvis er den farget av at den er utarbeidet av utleieren, og således ivaretar dennes interesser i (for) stor grad. Jeg vil derfor også i et slikt tilfelle anbefale dere å få en advokat til å gjennomgå kontrakten. For det andre er det med tanke på forsikringen av båten, viktig å undersøke at forsikringen dekker deres behov, og ikke minst faktisk gjelder for det aktuelle fartsområdet dere skal seile i. Jeg er kjent med kjedelige tilfeller hvor det oppsto alvorlig skade, men hvor forsikringsdekning ble avslått fordi båten var utenfor det geografiske dekningsområdet (som var begrenset til ”scandinavian waters”). For det tredje bør dere vurdere om dere trenger en avtale dere i mellom. Hvordan kostnader skal fordeles og så videre. Det høres kanskje dramatisk ut, men muligens bør dere også skrive et testament. og det vel ikke spesielt risikofylt å reise på båtferie i Middelhavet, men det er uansett ikke dumt å tenke gjennom disse spørsmålene. Dere må også huske på at samboere uten felles barn ikke arver hverandre, og kanskje bør dere opprette et gjensidig testament og regulere arvespørsmålene på linje med arvelovens system for ektefeller.

Powered by Labrador CMS