utgave nr 1 2007

Båtfolk på Tjøme Radio: Stemmene fra Verdens Ende

Publisert Sist oppdatert

Båtfolk på Tjøme Radio

Stemmene fra


Verdens Ende

- Tjøme Radio, Tjøme Radio, dette er Anrika, LL2961, på kanal 16. Over


- Horten Radio svarer….

TEKST OG FOTO: AMUND RICH. LØKEN

Ta det med ro, det blir ikke sånn. Tjøme Radio vil bestå selv om radiobølgene fra Verdens Ende flyttes til Horten i 2008. Og vær trygg, gjengen på kystradioen vil alltid svare Tjøme Radio, slik de snart er gjort i 100 år.

- For medarbeiderne blir det sikkert litt rart å forlate posten her ut mot havet, så langt ut på Tjøme du nesten kan komme, sier radiobestyrer Arnfinn Hammerstad. Selv har han bare et par års fartstid som leder av Tjøme Radio. Han kom
fra Farsund etter at stasjonen der ble avbemannet i 2004. På samme tidspunkt fikk Tjøme Radio utvidet sitt ansvarsområde, fra svenskegrensen til Søgne, der Rogaland Radio overtar.

Respekt og ærefrykt
Det som engang var Thoraas signalstation ble senere en trådløs gnisttelegraf med sendere som laget enormt mye støy og spetakkel for naboskapet. Stasjonen har senere utviklet seg i takt med de teknologiske fremskritt og både profesjonelle båtfolk, loser og fiskere og oss amatørbrukere krysser fingrene for at landemerkene med de røde lysene på toppen uten på Tjøme blir igjen. Mastene er gode å peile etter.

- Kan ikke garantere det. Kanskje naboene blir veldig fornøyd om de fjernes, sier Arnfinn. I glansdagende, i 80-årene, ble den populære kystradiostasjonen bemannet av 17 betjener. Det dabbet betraktelig av da utflaggingen av den norske flåten for alvor startet og mobiltelefonen bredte om seg. Omtrent samtidig ble det sving på satellittelefoni. I dag klarer syv radiobetjenter brasene uten problemer..

- Det er jo nesten helt slutt på telefoni, sier Svein Råen, en av gamlekara som båtfolket nok har snakket med mange ganger, men som ingen vet hvordan ser ut. Du ser det her og forstår vel at du har vært i trygge hender?

Mer pop enn NRK
- Om bemanningen var størst for 20-30 år siden, må vi vel fastslå at glansdagene var hvalfangsttiden. Hele Vestfold lyttet jo mer til Tjøme Radio enn til NRK den gangen. Fartøy hel nede på Las Palmas nådde Tjøme Radio på mellombølgen. Det var vel fra den tiden Tjøme Radio fikk en så solid forankring i lokalbefolkningen, sier han.

I dag er meldingstjenesten viktigst, nød- og sikkerhetskommunikasjon over de maritime radiokanaler på mellombølge og VHF. Godt lagret på Tjøme Radios elektroniske kart finner vi mange lokale navn som ikke eksister på de offisielle kartene.

- Det er mange småbåtbrukere som er så lokalkjente at de bare kjenner til de lokale navn og uttrykk. Da er det viktig å vite hvor de er. Sånne ting blir nok mer borte om vi en dag skulle oppleve store sentrale kystradiostasjoner, sier radiobestyreren.

- Det er jo ikke til å legge skjul at det koker her i sommersesongen. Da utgjør fritidsflåten hovedtyngden av trafikken og det aller beste som går via oss dreier seg om formidling av assistanse. Sist sesong ble 612 mindre og større assistanseoppdrag formidlet via Tjøme Radio.

- Noen gode historier etter 30 år på post, Råen?
- Jada, massevis, men de får jeg holde for meg selv. Jeg har taushetsplikt. Du får ikke meg til å beskrive folk som kanskje ikke har utøvd godt sjømannskap eller som på annen måte kanskje har bidratt til et aldri så lite smil hos oss. Det er mange nok andre som gjør det. Du kan få med at de aller fleste fritidsbåteiere i Oslofjorden følger godt med. Det er det viktigste for oss.

Båtfolket hjelper hverandre
- Ber vi om bistand fra båter i området til å assistere båter i nød, er det alltid noen i nærheten som melder seg, legger Hammerstad til. Det er en viktig del av beredskapen på sjøen. Men den tryggheten forsvinner om folk ofrer VHF-en og bare stoler på mobilen. Da mister vi en felles kanal, sier radiobestyreren.

- Flyttingen betyr ytterligere nedtrapping av den manuelt betjente stasjonen?
- Tror ikke det. Selv om mobiltelefonen har tatt over det meste av trafikken i Indre Oslofjord der mobildekningen ok, er det fortsatt dårlig mobildekning lengre ut i Oslofjorden. For ikke å snakke om kysten langs Sørlandet, der havet setter store begrensninger for mottak, der er det trygt å vite at en bemannet kystradio alltid lytter. Dessuten har stasjonen også en lang rekke andre viktige oppgaver, sier radiobestyreren.

Stemmen til Arnfinn, Svein og alle de andre på Tjøme Radio vil du nok fortsatt ha i mange år. Det blir bare enda mer effektivt og teknologisk moderne når gjengen fra Verdens Endre samlokaliseres i Maritimt Senter i Horten. Det har lenge ligget i kortene at Tjøme Radio kommer til å bli flyttet til Horten hvor man blant annet vil få tettere samarbeid med Trafikksentralen.

Det er bare å bruke VHF-en, så forblir nok gjengen på sin post.

Fritidsflåtens tjenerTjøme radio ble opprettet i 1905 som Marinens radiostasjon. I 1910 ble Tjøme radio overtatt av Telegrafverket. I 1911 ble påbud at alle skip i Atlanteren med flere enn 50 personer om bord skulle ha radiostasjon.Ny radiostasjon og bestyrerbolig ble bygget i 1917 og utstyret var såkalte gnistsendere. I 1930 fikk Tjøme radio sin første telefonisender og det ble dermed mulig å utveksle samtaler mellom sjø og land. Den første VHF-senderen ble montert i 1955, men det var først omkring 1970 at denne tjenesten fikk betydning og etter at fritidsflåten begynte å anskaffe VHF ble det virkelig fart i sakene. I 1982 topper statistikken med 115.244 ekspederte samtaler.Satellitt- og mobiltelefon har etter hvert overtatt den kommersielle trafikken. Radiotelegramtjenesten er i dag erstattet av navn ”skipsbrev”, e-post, telefaks og over radio.Våren 2002 fikk Tjøme Radio installert et nytt PC-baserte svitsj- og ekspedisjonsutstyr som linker alle de Norske kystradiostasjonene sammen i et nettverk.Etter avbemanningen av Farsund radio våren 2004, ble kyststrekningen til Tjøme Radio utvidet til å omfatte områdene fra Svenskegrensen til Søgne.