utgave nr 3 2007

Båtfolk: Kristin Krohn Devold: Kristins nye rike

Publisert Sist oppdatert

Båtfolk: Kristin Krohn Devold: Kristins nye rike

Tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold er glad for å være ute av løvens hule. Men det er fortsatt ”fremmad marsj”. Nå for Risør Trebåtfestival og Turistforeningens satsing på fyrovernatting.


TEKST: AMUND RICH. LØKEN
FOTO: AMUND RICH. LØKEN OG ATLE KNUTSEN

Kristin Krohn Devolds ramlet inn i politikken ved en tilfeldighet. Også hun hadde hun en baby som manglet barnehageplass. Det varte ikke så lenge før det ble fremmad marsj inn på Tinget og etter hvert helt opp på kommandobroen i Forsvarsdepartementet. Det blåste orkan da kvinnen fra Ålesund la i vei med århundres freskeste omstilling i Forsvaret. Nå blåser det som regel bare kuling og storm, men det er jo bare naturlig på de norske fjelltopper og ute på fyrstasjonene i havgapet. Generalsekretæren i Den Norske Turistforeningen trives like godt ute på havet og nede i fjæra som der oppe på Norges tak.

Ekstremt fascinerende
- Turistforeningen har innsett at friluftsliv ikke bare er fjell. Vi ønsker å ha både et perspektiv på fjellet, fjord og kysten. Vi må se helheten, evne å skape maksimalt innhold i fellesbegrepet friluft, gløder hun.

De gjorde nok et kynisk valg, styret i Den norske Turistforeningen, da de for et år siden valgte den flotte 44-åringen til å styre skuta. Kristin Krohn Devold er et genuint friluftsmenneske. Hun har de rette forutsetninger for å få enda flere folk ut på tur.

- Du ”eier” nesten 500 fjellhytter som medlem hos oss og nå blir du også ”eier” av en lang rekke fyrstasjoner. Fjellopplevelsen gjør noe med deg. Det gjør også havet, enten det er blikk stille eller frådende. Det å overnatte på et fyr gir en helt spesiell opplevelse. La fascinasjonen lokke deg, sier hun og sender oppfordringen til alle oss som farter i egen båt langs kysten.

Du kan overnatte på 40 fyr langs norskekysten i dag. DNT disponerer syv. Blant dem Store Torungen i sør, Runde i vest og Helnes lengst i nord. Flere vil komme, for friluftsfolkets søken etter det spesielle bare øker og øker.

- Der naturen er som vakrest, og der naturkreftene har størst spillerom, der vil DNT være veiviseren, sier hun

Bidrag til folkehelsa
- Det er godt for den enkelte og godt for samfunnet at vi tar fyrene i bruk på denne måten. Slik kan vi vedlikeholde og bevare en så viktig del av vår kystkultur som fyrstasjonene representerer. Vi bidrar til folkehelsa og tar vare på det unike ved norsk natur. Det er en stor oppgave å forvalte det som mange generasjoner skal nyte etter oss, sier hun.

- Det er kjempemoro å skape gode overnattingsmuligheter for folk som nyter friluftslivet på denne måten. Det gjelder ikke bare fotturister og båtfolk, også de tusenvis av padlere og rorere. Vi snakker ikke bare om overnatting på fyr, men også i sjøhus og naust. I dag har vi 210.000 medlemmer. Tallet vil øke i takt med mulighetene. For oss er det viktig å skape et miljø, fortelle historien, gi opplevelse. Folk er opptatt av kulturelementet.

Ny kost i Risør
- Er det derfor du også er ny kost i Risør Trebåtfestival?
- Jeg er jo båtjente, glad i sjøen og opptatt av kulturminner og kystkultur. Foreldrene hadde seilbåt lenge før jeg ble født. Jeg er vokst opp i båt. Bestefar hadde tresnekke. Det å oppleve naturen på sjøen har jeg et personlig meget sterkt forhold til. Kan du forene alle gode krefter, er det jo både morsomt og interessant. Risør og Trebåtfestivalen står for meg som symbolet på kystkultur.
- Hva blir ditt bidrag?
- Med Risør i sentrum er det såklart lokalbefolkningen, med sin store kunnskap, som skal ha et hovedansvar for festivalen. Alle vi andre som ikke kommer fra lokalsamfunnet skal være hjelpegutter.
- Kanskje litt beskjeden akkurat her?
- Synes ikke det, men vi har oppfatninger og ideer til noen kursjusteringer som vi tror kan gjøre festivalen enda mer folkelig.
- Hvordan?
- Som å gjøre den mer åpen og inkluderende både for lokalbefolkningen, tilreisende og for båtfolket. Jeg har erfaring med Risør Trebåtfestival fra alle tre sider, i tillegg til at jeg var der som forsvarsminister. Sammen skal vi skape en festival til glede for alle mennesker. I kraft av sin rolle er festivalen, eller institusjonen, en viktig bidragsyter til levendegjøring av kystkulturen. Alle gode krefter må dra lasset sammen.
- Litt av en kontrast til ditt tidligere liv som minister, alt det du nå opplever?
- Ja, men det er en herlig kontrast. Jeg savner ikke de årene, sier hun stålende fornøyd.
Hun hadde én baby som førte henne inn i politikken. Nå har hun to nye som skaper et glødende engasjement.